از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت روز لوله درزدار

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5
 • قیمت لوله صنعتی ضخامت 3
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
 • لوله صنعتی یاران
 • لوله صنعتی جباری
 • لوله صنعتی سپاهان
 • لوله درجه 2
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1
 • لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 70
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9
 • لوله گاز روکار کچو
 • لوله گاز روکار سپاهان سنگین
 • لوله گاز توکار سپاهان
 • لوله گاز توکار کچو
سایز محصول
 • همه سایز ها

لوله صنعتی ضخامت 2

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 42.2 "11/4 12.4
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 21.3 ½ 6.2
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 141.3 "5 41.54
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 101.6 "31/2 29.9
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 88.9 "3 26.1
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 73 "2/5 21.5
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 60.3 "2 17.7
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 48.3 "11/2 14.2
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 33.4 "1 9.8
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 26.7 "3/4 7.8
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 114.3 "4 33.6
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2/5

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 21.3 ½ 7.9
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 141.3 "5 52
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 101.6 "31/2 37.34
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 88.9 "3 32.6
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 73 "2/5 26.8
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 60.3 "2 22.2
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 48.3 "11/2 17.8
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 42.2 "11/4 15.5
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 33.4 "1 12.3
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 26.7 "3/4 9.8
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 114.3 "4 42
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله صنعتی ضخامت 3

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) واحد قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 60.3 کیلوگرم "2 26.5
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 48.3 کیلوگرم "11/2 21.3
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 42.2 کیلوگرم "11/4 18.6
۱۶:۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 16.6 48
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 16.5 47
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 15.88 46.7
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 15.78 45
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 14.9 44.75
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 14.7 42.25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 14 40
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 13.5 38.7
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 13.26 38
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 12.9 37
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 12.1 35
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11.7 34
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11.6 33.4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11.4 33
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11 32
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 10.9 31.8
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 10.2 30
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28.6 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9.75 28.6
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9.5 28
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9 26.7
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.78 26
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.56 25.4
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.4 25
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.03 24
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.5 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.47 22.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.36 22.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.29 22
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7 21.25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.91 21
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 20 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.54 20
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 19 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.16 19
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 18 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 5.7 18
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 17.2 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 5.4 17.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی یاران

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه 3.29 13
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.44 13.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.59 14
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 54 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 54
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 51 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 51
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.3 50.8
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14 50
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.6 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.8 48.6
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.7 48.25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.4 48
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.3 47
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.8 46.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.7 45
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12 44.75
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.9 42.25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.3 40
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.9 38.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.7 38
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.4 37
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.8 35
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.5 34
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33.4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 32
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 31.8
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.3 30
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.7 28
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.3 26.7
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 26
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 25.4
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.8 25
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.6 24
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 23.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.4 23.5
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22.2
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.2 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21.25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی جباری

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری

6 2.5 "4 کارخانه جباری
۱۷:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری

6 2.5 "1 کارخانه جباری
۱۷:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری

6 2.5 "3 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری

6 2.5 "2 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری

6 2.5 "11/4 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری

6 2 "1 کارخانه جباری
۱۷:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری

6 2 "4 کارخانه جباری
۱۷:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 3 اینچ جباری

6 2 "31/2 کارخانه جباری
۱۷:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری

6 2 "2 کارخانه جباری
۱۷:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری

6 2 "11/4 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری

6 2 "3 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی سپاهان

عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 4 قطر 88.9 میلیمتر سپاهان

6 4 88.9 کارخانه سپاهان 52.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3.5 قطر 73 میلیمتر سپاهان

6 3.5 73 کارخانه سپاهان 39.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3.5 قطر 60.3 میلیمتر سپاهان

6 3.5 60.3 کارخانه سپاهان 31
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 قطر 48.3 میلیمتر سپاهان

6 3 48.3 کارخانه سپاهان 21.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 قطر 42.2 میلیمتر سپاهان

6 3 42.2 کارخانه سپاهان 18.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 33.4 میلیمتر سپاهان

6 2.5 33.4 کارخانه سپاهان 13.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 26.7 میلیمتر سپاهان

6 2.5 26.7 کارخانه سپاهان 9.4
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 21.3 میلیمتر سپاهان

6 2.5 21.3 کارخانه سپاهان 7.8
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 4 قطر 114.3 میلیمتر سپاهان

6 4 114.3 کارخانه سپاهان 68
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) ضخامت (mm) طول (m) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله درجه 2 قطر 3/4 اینچ

بنگاه اصفهان "3/4 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 2 اینچ

بنگاه اصفهان "2 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 1/2 اینچ

بنگاه اصفهان ½ متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 1 اینچ

بنگاه اصفهان "1 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 1/4 1 اینچ

بنگاه اصفهان "11/4 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 1/2 1 اینچ

بنگاه اصفهان "11/2 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 60 8.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 48 7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 45 6.6
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 42 6.2
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 38 5.6
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 35 5.2
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 32 4.7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 25 3.7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 22 3.3
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 20 3
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 18 2.7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 16 1195
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 13 2
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 10 1.5
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 10.3 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1-2.2 10.3
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13.7 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.4-3 13.7
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 17.1 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.8-3.8 17.1
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 33.4 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 3.4-7.3 33.4
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.7-5.6 26.7
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.2-4.7 21.3
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.9
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 6.2
۱۶:۴۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.7
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.6
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.3
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.1
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 4.4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 3.3
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 14 کارخانه خلیج فارس 63.5
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 13.2 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 11.9 کارخانه خلیج فارس 54
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 11.2 کارخانه خلیج فارس 50
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 10.5 کارخانه خلیج فارس 48
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 9.9 کارخانه خلیج فارس 45
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 9.2 کارخانه خلیج فارس 42
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 8.3 کارخانه خلیج فارس 38
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 7.7 کارخانه خلیج فارس 35
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 7 کارخانه خلیج فارس 32
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 5.5 کارخانه خلیج فارس 25
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 4.8 کارخانه خلیج فارس 22
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 4.4 کارخانه خلیج فارس 20
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 11 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 10 کارخانه خلیج فارس 54
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 9.2 کارخانه خلیج فارس 50
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 5.2 کارخانه خلیج فارس 28
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 8.9 کارخانه خلیج فارس 48
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 8.3 کارخانه خلیج فارس 45
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 7.8 کارخانه خلیج فارس 42
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 7 کارخانه خلیج فارس 38
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 6.5 کارخانه خلیج فارس 35
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 5.9 کارخانه خلیج فارس 32
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 4.6 کارخانه خلیج فارس 25
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 4.1 کارخانه خلیج فارس 22
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 3.7 کارخانه خلیج فارس 20
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 6.6 کارخانه خلیج فارس 50
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 7.9 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 1.3 کارخانه خلیج فارس 10
۱۶:۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 1.7 کارخانه خلیج فارس 13
۱۶:۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.1 کارخانه خلیج فارس 16
۱۶:۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 5.5 کارخانه خلیج فارس 42
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 5 کارخانه خلیج فارس 38
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 4.6 کارخانه خلیج فارس 35
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 3.3 کارخانه خلیج فارس 25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.9 کارخانه خلیج فارس 22
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.6 کارخانه خلیج فارس 20
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.3 کارخانه خلیج فارس 18
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 5.9 کارخانه خلیج فارس 45
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 4.2 کارخانه خلیج فارس 32
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 6.3 کارخانه خلیج فارس 48
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله گاز روکار کچو

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (inch) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی روکار کچو سایز 3/4 اینچ

6 کارخانه 2.6 9.1 3/4"
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,745 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 اینچ

6 کارخانه 2.6 7.8 ½
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,745 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار کچو سایز 2 اینچ

6 کارخانه 3.6 31 "2
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,745 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 1 اینچ

6 کارخانه 3.2 21.3 "1
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,745 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار کچو سایز 1/4 1 اینچ

6 کارخانه 3.2 18.6 "1
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,745 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار کچو سایز 1 اینچ

6 کارخانه 3.2 14.7 "1
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,745 تـــومـان
ثابت

لوله گاز روکار سپاهان سنگین

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3 اینچ

6 کارخانه 4.05 50.82
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 2.5 اینچ

6 کارخانه 3.65 39.06
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 5 اینچ

6 کارخانه 4.88 115.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 4 اینچ

6 کارخانه 4.85 97.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3.5 اینچ

6 کارخانه 4.5 72.6
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ

6 کارخانه 3.25 18.84
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
44,900 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3/4 اینچ

6 کارخانه 2.65 9.48
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
43,900 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 اینچ

6 کارخانه 2.65 7.32
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
43,900 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1 اینچ

6 کارخانه 3.25 14.64
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
44,900 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 2 اینچ

6 کارخانه 3.65 30.6
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
44,900 تـــومـان
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ

6 کارخانه 3.25 21.66
۱۶:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
44,900 تـــومـان
ثابت

لوله گاز توکار سپاهان

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 5 اینچ

6 کارخانه 4.8 97.14