پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت روز لوله درزدار

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله مبلی خلیج فارس
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5
 • قیمت لوله صنعتی ضخامت 3
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
 • قیمت لوله صنعتی یاران
 • قیمت لوله صنعتی جباری
 • قیمت لوله صنعتی سپاهان
 • لوله درجه 2
 • لوله مبلی ضخامت 1 خلیج فارس
 • لوله مبلی ضخامت 1 خاور صنعت هما
 • لوله مبلی ضخامت 0.7
 • لوله مبلی ضخامت 1/5
 • لوله مبلی ضخامت 1/25
 • لوله مبلی ضخامت 0/9
 • قیمت لوله گاز روکار کچو
 • قیمت لوله گاز روکار سپاهان
 • قیمت لوله گاز توکار سپاهان
 • قیمت لوله گاز توکار کچو
سایز محصول
 • همه سایز ها
لوله صنعتی ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 42.2 "11/4 12.4
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 21.3 ½ 6.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 141.3 "5 41.54
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 101.6 "31/2 29.9
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 88.9 "3 26.1
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 73 "2/5 21.5
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 60.3 "2 17.7
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 48.3 "11/2 14.2
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 33.4 "1 9.8
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 26.7 "3/4 7.8
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر 6 2 کارخانه اصفهان 114.3 "4 33.6
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,355 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری واحد قطر (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
قیمت لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.5 6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 10 0.73
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
55,365 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.5 6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 13 0.95
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
53,580 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.5 6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 16 1.1
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
53,550 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.5 6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 22 1.6
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
53,530 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.5 6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 20 1.4
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
53,530 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5 6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 25 1.8
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
53,530 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 21.3 ½ 7.9
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 141.3 "5 52
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 101.6 "31/2 37.34
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 88.9 "3 32.6
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 73 "2/5 26.8
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 60.3 "2 22.2
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 48.3 "11/2 17.8
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 42.2 "11/4 15.5
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 33.4 "1 12.3
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 26.7 "3/4 9.8
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 2.5 114.3 "4 42
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
قیمت لوله صنعتی ضخامت 3
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) واحد قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 3 60.3 کیلوگرم "2 26.5
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 3 48.3 کیلوگرم "11/2 21.3
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر 6 کارخانه اصفهان 3 42.2 کیلوگرم "11/4 18.6
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,355 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 16.6 48
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 16.5 47
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 15.88 46.7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 15.78 45
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 14.9 44.75
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 14.7 42.25
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 14 40
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 13.5 38.7
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 13.26 38
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 12.9 37
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 12.1 35
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 11.7 34
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 11.6 33.4
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 11.4 33
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 11 32
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 10.9 31.8
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 10.2 30
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28.6 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 9.75 28.6
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 9.5 28
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 9 26.7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 8.78 26
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 8.56 25.4
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 8.4 25
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 8.03 24
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.5 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 7.47 22.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 7.36 22.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 7.29 22
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 7 21.25
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 6.91 21
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 20 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 6.54 20
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 19 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 6.16 19
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 18 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 5.7 18
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 17.2 میلیمتر یاران 6 2.5 کارخانه تهران 5.4 17.2
تماس بگیرید
ثابت
قیمت لوله صنعتی یاران
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه 3.29 13
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 3.44 13.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 3.59 14
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 54 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 14.6 54
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 51 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 14.6 51
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50.8 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 14.3 50.8
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 14 50
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.6 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 13.8 48.6
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.25 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 13.7 48.25
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 13.4 48
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 13.3 47
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 12.8 46.7
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 12.7 45
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 12 44.75
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 11.9 42.25
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 11.3 40
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 10.9 38.7
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 10.7 38
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 10.4 37
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 9.8 35
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 9.5 34
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 9.4 33.4
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 9.4 33
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 8.9 32
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 8.9 31.8
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 8.3 30
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 7.7 28
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 7.3 26.7
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 7 26
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 7 25.4
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 6.8 25
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 6.6 24
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 23.5 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 6.4 23.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 6 22.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 6 22
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 6.2 22
تماس بگیرید
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 5.7 21.25
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران 6 2 کارخانه تهران 5.7 21
تماس بگیرید
ثابت
قیمت لوله صنعتی جباری
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری 6 2.5 "4 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,363 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری 6 2.5 "1 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,363 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری 6 2.5 "3 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,363 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری 6 2.5 "2 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,545 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری 6 2.5 "11/4 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,545 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری 6 2 "1 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,063 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری 6 2 "4 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,063 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 3 اینچ جباری 6 2 "31/2 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,063 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری 6 2 "2 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,063 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری 6 2 "11/4 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,545 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری 6 2 "3 کارخانه جباری
۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,545 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله صنعتی ضخامت 4 قطر 88.9 میلیمتر سپاهان 6 4 88.9 کارخانه سپاهان 52.5
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
43,850 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 3.5 قطر 73 میلیمتر سپاهان 6 3.5 73 کارخانه سپاهان 39.5
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 3.5 قطر 60.3 میلیمتر سپاهان 6 3.5 60.3 کارخانه سپاهان 31
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 3 قطر 48.3 میلیمتر سپاهان 6 3 48.3 کارخانه سپاهان 21.5
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 3 قطر 42.2 میلیمتر سپاهان 6 3 42.2 کارخانه سپاهان 18.9
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 33.4 میلیمتر سپاهان 6 2.5 33.4 کارخانه سپاهان 13.9
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 26.7 میلیمتر سپاهان 6 2.5 26.7 کارخانه سپاهان 9.4
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 21.3 میلیمتر سپاهان 6 2.5 21.3 کارخانه سپاهان 7.8
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,000 تـــومـان
ثابت
لوله صنعتی ضخامت 4 قطر 114.3 میلیمتر سپاهان 6 4 114.3 کارخانه سپاهان 68
۱۶:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
43,850 تـــومـان
ثابت
لوله درجه 2
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) ضخامت (mm) طول (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله درجه 2 قطر 3/4 اینچ بنگاه اصفهان "3/4 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۲:۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
30,454 تـــومـان
ثابت
لوله درجه 2 قطر 2 اینچ بنگاه اصفهان "2 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۲:۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
30,454 تـــومـان
ثابت
لوله درجه 2 قطر 1/2 اینچ بنگاه اصفهان ½ متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۲:۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
30,454 تـــومـان
ثابت
لوله درجه 2 قطر 1 اینچ بنگاه اصفهان "1 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۲:۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
30,454 تـــومـان
ثابت
لوله درجه 2 قطر 1/4 1 اینچ بنگاه اصفهان "11/4 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۲:۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
30,454 تـــومـان
ثابت
لوله درجه 2 قطر 1/2 1 اینچ بنگاه اصفهان "11/2 متغیر(2،2.5،3) متغیر از 5 تا 6.5
۱۲:۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
30,454 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی ضخامت 1 خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 60 8.9
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 48 7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 45 6.6
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 42 6.2
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 38 5.6
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 35 5.2
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 32 4.7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 25 3.7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 22 3.3
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 20 3
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 18 2.7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 16 1195
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,965 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 13 2
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,990 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1 6 1 کارخانه خلیج فارس 10 1.5
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,780 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی ضخامت 1 خاور صنعت هما
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله مبلی قطر 10.3 میلیمتر 6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1-2.2 10.3
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,780 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 13.7 میلیمتر 6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.4-3 13.7
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,990 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 17.1 میلیمتر 6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.8-3.8 17.1
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,965 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 33.4 میلیمتر 6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 3.4-7.3 33.4
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 26.7 میلیمتر 6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.7-5.6 26.7
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 21.3 میلیمتر 6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.2-4.7 21.3
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی ضخامت 0.7
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 1.9
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 4
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 6.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 1
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,780 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 1.4
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,990 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 1.7
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,965 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 2.6
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 2.3
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 2.1
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 1.9
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 4.4
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 0.7 کارخانه خلیج فارس 3.3
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی ضخامت 1/5
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 14 کارخانه خلیج فارس 63.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 13.2 کارخانه خلیج فارس 60
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 11.9 کارخانه خلیج فارس 54
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 11.2 کارخانه خلیج فارس 50
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 10.5 کارخانه خلیج فارس 48
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 9.9 کارخانه خلیج فارس 45
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 9.2 کارخانه خلیج فارس 42
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 8.3 کارخانه خلیج فارس 38
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 7.7 کارخانه خلیج فارس 35
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 7 کارخانه خلیج فارس 32
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 5.5 کارخانه خلیج فارس 25
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 4.8 کارخانه خلیج فارس 22
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.5 6 1.5 4.4 کارخانه خلیج فارس 20
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی ضخامت 1/25
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 11 کارخانه خلیج فارس 60
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 10 کارخانه خلیج فارس 54
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 9.2 کارخانه خلیج فارس 50
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 5.2 کارخانه خلیج فارس 28
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 8.9 کارخانه خلیج فارس 48
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 8.3 کارخانه خلیج فارس 45
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 7.8 کارخانه خلیج فارس 42
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 7 کارخانه خلیج فارس 38
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 6.5 کارخانه خلیج فارس 35
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 5.9 کارخانه خلیج فارس 32
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 4.6 کارخانه خلیج فارس 25
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 4.1 کارخانه خلیج فارس 22
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.25 6 1.25 3.7 کارخانه خلیج فارس 20
۱۵:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی ضخامت 0/9
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 6.6 کارخانه خلیج فارس 50
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 7.9 کارخانه خلیج فارس 60
تماس بگیرید
ثابت
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 1.3 کارخانه خلیج فارس 10
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,780 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 1.7 کارخانه خلیج فارس 13
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,990 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 2.1 کارخانه خلیج فارس 16
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,965 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 5.5 کارخانه خلیج فارس 42
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 5 کارخانه خلیج فارس 38
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 4.6 کارخانه خلیج فارس 35
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 3.3 کارخانه خلیج فارس 25
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 2.9 کارخانه خلیج فارس 22
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 2.6 کارخانه خلیج فارس 20
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 2.3 کارخانه خلیج فارس 18
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 5.9 کارخانه خلیج فارس 45
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 4.2 کارخانه خلیج فارس 32
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0.9 6 0.9 6.3 کارخانه خلیج فارس 48
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
48,945 تـــومـان
ثابت
قیمت لوله گاز روکار کچو
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گازی روکار کچو سایز 3/4 اینچ 6 کارخانه 2.6 9.1 3/4"
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
45,909 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 اینچ 6 کارخانه 2.6 7.8 ½
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
45,909 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار کچو سایز 2 اینچ 6 کارخانه 3.6 31 "2
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
45,909 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 1 اینچ 6 کارخانه 3.2 21.3 "1
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
45,909 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار کچو سایز 1/4 1 اینچ 6 کارخانه 3.2 18.6 "1
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
45,909 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار کچو سایز 1 اینچ 6 کارخانه 3.2 14.7 "1
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
45,909 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3 اینچ 6 کارخانه 4.05 50.82
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 2.5 اینچ 6 کارخانه 3.65 39.06
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 5 اینچ 6 کارخانه 4.88 115.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 4 اینچ 6 کارخانه 4.85 97.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3.5 اینچ 6 کارخانه 4.5 72.6
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ 6 کارخانه 3.25 18.84
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3/4 اینچ 6 کارخانه 2.65 9.48
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 اینچ 6 کارخانه 2.65 7.32
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1 اینچ 6 کارخانه 3.25 14.64
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 2 اینچ 6 کارخانه 3.65 30.6
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ 6 کارخانه 3.25 21.66
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 5 اینچ 6 کارخانه 4.8 97.14
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 4 اینچ 6 کارخانه 4.4 71.52
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3.5 اینچ 6 کارخانه 4.4 63.48
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3 اینچ 6 کارخانه 4 50.22
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 2.5 اینچ 6 کارخانه 4 40.86
تماس بگیرید
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 2 اینچ 6 کارخانه 3.9 32.52
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,200 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ 6 کارخانه 3.7 24.42
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,200 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ 6 کارخانه 3.6 20.58
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,200 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1 اینچ 6 کارخانه 3.4 15.06
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,200 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3/4 اینچ 6 کارخانه 2.9 10.2
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,200 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 اینچ 6 کارخانه 2.8 7.68
۱۵:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
50,200 تـــومـان
ثابت
قیمت لوله گاز توکار کچو
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گازی توکار کچو سایز 3/4 اینچ 6 کارخانه 9.5 2.9
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
46,818 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 اینچ 6 کارخانه 8.78 2.8
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
46,818 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار کچو سایز 2 اینچ 6 کارخانه 34.5 3.9
۱۲:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
46,818 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 1 اینچ 6 کارخانه 25.5 3.7
۱۲:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
46,818 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار کچو سایز 1/4 1 اینچ 6 کارخانه 22.3 3.6
۱۲:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
46,818 تـــومـان
ثابت
لوله گازی توکار کچو سایز 1 اینچ 6 کارخانه 15.7 3.4
۱۲:۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
46,818 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله درزدار، به‌عنوان یکی از مصالح پرکاربرد در صنعت ساختمان و تأسیسات، به طور مستقیم بر هزینه نهایی پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد. دسترسی به قیمت روز لوله درزدار برای پیمانکاران، سازندگان و حتی مصرف‌کنندگان نهایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این صفحه جدولی، به ارائه قیمت به‌روز لوله درزدار در انواع مختلف و از کارخانه‌های معتبر قرار داده‌ایم. برای دریافت مشاوره رایگان و راهنمایی در انتخاب و خرید لوله درزدار با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت روز لوله درزدار

قیمت لوله درزدار، همانند سایر مصالح ساختمانی، به طور مداوم در حال نوسان است و تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، تقاضا و عرضه، فصل و… قرار می‌گیرد. عوامل دیگری بر قیمت لوله درزدار تأثیرگذار هستند که در ادامه شرح داده‌ایم:

 نوع و جنس لوله:

لوله‌های درزدار از جنس‌های مختلفی مانند فولاد، چدن، گالوانیزه، مانیسمان و… تولید می‌شوند که هر کدام قیمت خاص خود را دارند.

به‌طورکلی، لوله‌های فولادی رایج‌ترین و ارزان‌ترین نوع لوله درزدار هستند.

لوله‌های گالوانیزه به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی، قیمت بالاتری دارند.

لوله‌های مانیسمان نیز از نوعی فولاد خاص ساخته می‌شوند که استحکام و انعطاف‌پذیری بالایی دارند و به همین دلیل قیمت بالاتری دارند.

قطر و ضخامت لوله:

قطر لوله بر حسب میلی‌متر یا اینچ سنجیده می‌شود و ضخامت آن نیز بر حسب میلی‌متر است.

هر چه قطر و ضخامت لوله بیشتر باشد، قیمت آن نیز به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

استاندارد لوله:

لوله‌های درزدار با استانداردهای مختلفی مانند DIN، EN، ASTM و… تولید می‌شوند.

استاندارد هر لوله نشان‌دهنده کیفیت و کاربری آن است.

لوله‌های با استانداردهای بالاتر، قیمت‌های بالاتری نیز دارند.

 شرایط بازار:

نوسانات بازار و قیمت مواد اولیه تأثیر مستقیمی بر قیمت لوله درزدار دارند.

در زمان افزایش تقاضا یا نوسانات ارزی، قیمت این نوع لوله نیز افزایش می‌یابد.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو