از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت پروفیل خاور صنعت

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 90
 • قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 70
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 80
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1/5
سایز محصول
 • همه سایز ها

قیمت پروفیل خاور صنعت ، به عوامل مختلفی از جمله نوع پروفیل، ضخامت، ابعاد، آلیاژ و نوسانات بازار آهن بستگی دارد. و در حال حاظر در محدود قیمت 53,665 تومان می باشد. با بررسی دقیق این عوامل و ارائه راهنمای جامع از تیم آهن آپ برای استعلام و قیمت پروفیل خاور صنعت با مناسب‌ترین قیمت می‌پردازیم.

قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 90
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 3.39
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.96
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.54
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.7
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 1.7
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 6.78
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 4.23
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 4.23
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 90 6 90 کارخانه خاور صنعت هما 6.78
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 70
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 2.1
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 1.3
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 2.6
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 2.3
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 1.9
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 3.2
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 30.2
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 5.2
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 5.2
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 3.9
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 70 6 70 کارخانه خاور صنعت هما 3.9
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 80
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 1.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 3.8
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 2.63
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 2.26
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 1195
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 6
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 6
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 4.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 4.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 80 6 80 کارخانه خاور صنعت هما 3.8
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 3.7
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 3.7
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 3.2
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 2.8
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 1.8
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 4.7
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 6.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 7.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 6.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 5.6
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 5.6
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 4.7
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 9.4
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 7.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1 6 1 کارخانه خاور صنعت هما 7.5
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1/5
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.5 6 1.5 8.4 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.5 6 1.5 8.4 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.5 6 1.5 7 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.5 6 1.5 7 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.5 6 1.5 5.6 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.5 6 1.5 4.9 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.5 6 1.5 9.8 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.5 6 1.5 14.1 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.5 6 1.5 12.7 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.5 6 1.5 11.3 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.5 6 1.5 14.1 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.5 6 1.5 11.3 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.5 6 1.5 9.8 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.5 6 1.5 16.9 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
53,665 تـــومـان
ثابت

شرکت خاور صنعت هما، یکی از پیشتازان در زمینه تولید لوله و پروفیل سبک ضدزنگ در کشور محسوب می‌شود. شما می‌توانید قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما ، قیمت پروفیل خاور صنعت در سایزهای مختلف و ضخامت 1 و 1.5 را در جدول‌های بالا ببینید.

قیمت پروفیل خاور صنعت

یکی از تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ، ورق مورداستفاده در تولید این محصول است. محصولات شرکت خاور صنعت هما به دلیل استفاده از ورق فولاد مبارکه در سطح کیفی بسیار بالایی قرار دارند و این امر بر قیمت نهایی اعلام شده تأثیرگذار است.

کیفیت بسیار بالای پروفیل سبک خاور صنعت ، قیمت این محصول را برای خریداران مقرون به‌صرفه کرده است. این قیمت، علاوه بر کیفیت، به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، مسائل سیاسی و وضعیت بازار بورس نیز وابسته است؛ به همین علت ممکن است قیمت‌ها دچار نوسان شوند. بازرگانی آهن آپ قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما را در تمامی ضخامت‌ها به‌صورت روزانه در جدول‌های بالا به‌روزرسانی می‌کند.

معرفی کارخانه خاور صنعت هما

کارخانه خاور صنعت هما، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در کشور شناخته می‌شود. این کارخانه، در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه طراحی و تولید انواع لوله و پروفیل فولادی سبک فعالیت می‌کند. با تمرکز بر تأمین نیازهای صنایع مختلف، این شرکت به یکی از معتبرترین نام‌ها در بازار محصولات فولادی تبدیل شده است.

موفقیت این شرکت در مدت‌زمان کوتاه، به دلیل بهره‌گیری از مواد اولیه باکیفیت کارخانه فولاد مبارکه و استفاده از تجهیزات مدرن جهانی بوده است. پروفیل سبک تولیدی این شرکت، نیازهای بسیاری از صنایع مختلف از جمله لوازم‌خانگی، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را برآورده می‌کند. به دلیل کیفیت بالای محصولات، این شرکت موفق به صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه نظیر افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان شده است.

قیمت پروفیل خاور صنعت و فاکتورهای مؤثر

قیمت پروفیل سبک خاور صنعت به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان به طور دقیقی نرخ ثابتی برای آن در نظر گرفت. عواملی مانند نوسانات قیمت ارز، قیمت مواد اولیه، مسافت جابه‌جایی تا محل پروژه، عرضه و تقاضا و قیمت حامل‌های انرژی از جمله موثرترین عوامل در تعیین قیمت هستند. شرکت خاور صنعت با تخصصی بالا و تنوع زیاد، پروفیل‌ها و قوطی‌های مختلفی را تولید می‌کند و می‌تواند به طرح و ضخامت دلخواه خریداران پاسخ دهد. قیمت نهایی پروفیل خاور صنعت هما همواره مناسب و مقرون‌به‌صرفه است؛ لذا در هنگام تهیه پروفیل مبلی خاور صنعت هما ، توصیه می‌شود ابتدا قیمت های بازار آهن را بررسی و سپس به خرید اقدام کنید.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما معمولاً متغیر هستند و می‌توانند به دلیل عوامل مختلف تغییر کنند. در ادامه به برخی از این عوامل اصلی اشاره می‌کنیم:

 • نرخ مواد اولیه
 • هزینه‌های تولید
 • میزان عرضه و تقاضا
 • هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری
 • قیمت ارز
 • هزینه‌های تکنولوژی و انرژی
 • شرایط اقتصادی
 • واردات و صادرات
 • سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار مقاطع فولادی

قیمت پروفیل سبک خاور صنعت و استعلام آن

درمیان مقاطع فولادی، پروفیل سبک یکی از دسته‌بندی‌های اساسی و مهم محصولات است که در بسیاری از صنایع مورداستفاده قرار می‌گیرد. اطلاع از قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا قیمت آن تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید محصولات و پروژه‌های مختلف دارد. پروفیل سبک خاور صنعت هما به دلیل ویژگی‌های خاصی از جمله وزن کم و فرم‌پذیری بالا، در صنایع مختلفی از جمله صنایع دوچرخه‌سازی، تولید مبلمان، خودروسازی و لوازم‌خانگی به کار می‌رود.

برای اطلاع از قیمت روز پروفیل سبک خاور صنعت هما، می‌توانید به جداول قیمت موجود در این صفحه از سایت آهن آپ مراجعه کنید. قیمت تمامی محصولات به صورت روزانه و با توجه به نوسانات بازار به‌روز می‌شوند.

قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما ضخامت 1

قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت با ضخامت 1 ممکن است متغیر باشد و بستگی به عواملی از قبیل نوع مواد اولیه، هزینه‌های تولید، نرخ ارز و شرایط بازار داشته باشد. برای اطلاع از نرخ پروفیل مبلی خاور صنعت هما به صورت لحظه ای می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

پروفیل مبلی با ضخامت 1 از کارخانه خاور صنعت هما یکی از محصولات مهم در صنایع فلزی است که به دلیل ویژگی‌های خاص و کاربردهای متعدد، توجه بسیاری از فعالان حوزه صنعت و ساخت‌وساز را به خود جلب کرده است.

استفاده از پروفیل مبلی خاور صنعت با ضخامت 1، به عنوان یک ماده ساختمانی، به دلیل وزن کمتر و قابلیت فرم‌پذیری بیشتر، در ساخت و سازهای مختلف بسیار موثر است. همچنین، این نوع پروفیل به دلیل استحکام و مقاومت بالا، در برابر فشارها و بارهای مختلف، به‌خوبی عمل می‌کند.

قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما ضخامت 1/5

قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت با ضخامت 1/5 می‌تواند متغیر باشد. قیمت این مقطع فولادی به عواملی از قبیل نوع فولاد مورد استفاده، نرخ ارز، شرایط بازار و میزان تقاضای موجود در بازار بستگی دارد. این نوع پروفیل، به دلیل ضخامت خود و ویژگی‌های متنوعی که داراست، در انواع پروژه‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌رود. استفاده از پروفیل مبلی خاور صنعت با ضخامت 1.5 ، به دلیل مقاومت و استحکام بالایی که دارد، در صنایع مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. این پروفیل معمولاً از ورق فولاد مبارکه اصفهان با کیفیت بالا تولید می‌شود و دارای قابلیت‌های فرم‌پذیری و تحمل بار متنوعی است که آن را به یکی از انتخاب‌های مطلوب در صنایع ساختمانی و فلزی تبدیل کرده است.

استعلام قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما از آهن آپ

در جهت خرید و استعلام قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما ، به‌عنوان یک منبع اصلی تأمین پروفیل و مواد فولادی، از طریق بازرگانی آهن اپ می‌توان به روش‌های مختلف ارتباطی استفاده نمود. این روش‌ها عبارت‌اند از:

مراجعه به وب‌سایت: با مراجعه به وب‌سایت رسمی بازرگانی آهن اپ، امکان دسترسی به اطلاعات جامعی از جمله قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ارائه می‌شود. بخش‌های مختلف وب‌سایت شامل اطلاعات تماس، فرم درخواست قیمت و مشخصات فنی محصولات است که به کاربران اجازه می‌دهد اطلاعات لازم را به‌راحتی استخراج نمایند.

تماس تلفنی: با استفاده از شماره تلفن فروش یا پشتیبانی بازرگانی آهن اپ 03138030000، می‌توان از کارشناسان مربوطه جزئیات فنی و نرخ موردنظر را دریافت نمود. این روش امکان ارتباط مستقیم و بررسی دقیق‌تر وضعیت موجودی و قیمت‌ها را فراهم می‌سازد.

با استفاده از این روش‌ها، شما می‌توانید به‌سرعت و بادقت قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما را استعلام نموده و تصمیمات خرید مناسبی را اتخاذ نمایند.

سخن پایانی:

پروفیل مبلی خاور صنعت ، یکی از باکیفیت‌ترین انواع پروفیل سبک است که برای کارهای مختلفی استفاده می‌شود. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت هما در ضخامت‌های 1 و 1.5 به سایت آهن آپ مراجعه کنید یا با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

ضخامت پروفیل‌های خاور صنعت چقدر است؟

آلیاژهای به کار رفته در پروفیل‌های خاور صنعت کدامند؟

آیا امکان ارسال پروفیل‌های خاور صنعت به سراسر کشور وجود دارد؟

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو