پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله داربستی

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت لوله داربستی اصفهان
 • لوله داربست جباری
 • لوله داربست علویجه
 • لوله داربست کچو
 • لوله داربست آپادانا
 • لوله داربست سپاهان
 • لوله داربست پایا
 • لوله داربستی کیهان
 • خرید اینترنتی لوله داربستی کیان پرشیا
 • لوله داربستی صابری
 • لوله داربست نیکان
 • لوله داربست تهران شرق
 • لوله داربست یاران
 • لوله داربست بهفلز
 • لوله داربست جهان
 • لوله داربست صدرا
سایز محصول
 • همه سایز ها

قیمت لوله داربست در حال حاضر در محدود قیمت 34,764 تومان می باشد. که شامل نوسانات قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید در بازار است. برای استعلام قیمت لوله داربست در وزن‌های ۱۴ و ۱۷ کیلوگرمی امروز با کارشناسان آهن آپ تماس بگیرد و سفارش خود را در کمترین زمان ممکن ثبت کنید.

قیمت لوله داربستی اصفهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 17.3 کیلویی 6 کارخانه 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.3
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,764 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی 6 کارخانه 2.2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 17.3
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,127 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 18.3 کیلویی 6 کارخانه 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 18.3
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
34,764 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی 6 کارخانه 2 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,673 تـــومـان
ثابت
لوله داربست جباری
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جباری 6 کارخانه 2.5 17.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,363 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جباری 6 کارخانه 2 14.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,363 تـــومـان
ثابت
لوله داربست علویجه
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی علویجه 6 کارخانه 2.5 17.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
35,909 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی علویجه 6 کارخانه 2 14.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,818 تـــومـان
ثابت
لوله داربست کچو
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) نوع وزن محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی کچو 6 2.2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 15.5 کارخانه کچو
۱۲:۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
35,181 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 18.5 کیلویی کچو 6 2.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 18.5 کارخانه کچو
۱۲:۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,000 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی کچو 6 2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 کارخانه کچو
۱۲:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,000 تـــومـان
ثابت
لوله داربست آپادانا
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 18.5 کیلویی آپادانا 6 کارخانه 2.5 18.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,000 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی آپادانا 6 کارخانه 2 14.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,454 تـــومـان
ثابت
لوله داربست سپاهان
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی سپاهان 6 کارخانه 2.5 17.5 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۰:۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
43,350 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی سپاهان 6 کارخانه 2 14.5 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۰:۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
44,350 تـــومـان
ثابت
لوله داربست پایا
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی پایا 6 کارخانه 2.5 17.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,818 تـــومـان
ثابت
لوله داربستی کیهان
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 18.5 کیلویی کیهان 6 کارخانه 2.5 18.5 کیلوگرم "11/2 ورق گیلان
۱۰:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,455 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی کیهان 6 کارخانه 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق گیلان
۱۰:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,820 تـــومـان
ثابت
خرید اینترنتی لوله داربستی کیان پرشیا
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی کیان پرشیا 6 کارخانه 2.2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 15.5
۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
39,500 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی کیان پرشیا 6 کارخانه 2.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5
۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
39,500 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی کیان پرشیا 6 کارخانه 2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
40,500 تـــومـان
ثابت
لوله داربستی صابری
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری 6 کارخانه 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۱:۳۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,545 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری 6 کارخانه صابری 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۱:۳۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
36,745 تـــومـان
ثابت
لوله داربست نیکان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان 6 کارخانه 2.5 کیلوگرم "11/2 مخلوط 18.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان 6 کارخانه 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5
۱۵:۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,181 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان 6 کارخانه 2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
35,545 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان 6 کارخانه 2 کیلوگرم "11/2 مخلوط 16
تماس بگیرید
ثابت
لوله داربست تهران شرق
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق 6 2 کارخانه 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,770 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق 6 2.5 کارخانه 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,770 تـــومـان
ثابت
لوله داربست یاران
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی یاران 6 2 کارخانه 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی یاران 6 2.5 کارخانه 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,825 تـــومـان
ثابت
لوله داربست بهفلز
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز 6 کارخانه 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز 6 کارخانه 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,818 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز 6 کارخانه 120 35.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
40,000 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز 6 کارخانه 2.5 16 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,818 تـــومـان
ثابت
لوله داربست جهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان 6 2 کارخانه 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
37,165 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان 6 2.5 کارخانه 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
37,165 تـــومـان
ثابت
لوله داربست صدرا
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا 6 2 کارخانه 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,635 تـــومـان
ثابت
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا 6 2.5 کارخانه 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۵:۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
36,635 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله داربست در آهن آپ : قیمت لوله داربست به دلیل کاربرد گسترده در بخش‌های مختلف صنعتی و ساختمانی برای بسیاری از فعالان این حوزه‌ها اهمیت زیادی دارد. در جدول‌های بالا می‌توانید قیمت انواع لوله داربست امروز را ببینید و مقایسه کنید. اگر برای خرید به قیمت لوله داربست ۱۴ کیلویی نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، کافی است با شماره 03138030000 تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را به صورت تخصصی برای خرید لوله داربست راهنمایی کنند.

قیمت لوله داربستی

 قیمت لوله داربست بهترین روش استعلام

شما می‌توانید برای قیمت لوله داربست به مراکز فروش آهن‌آلات مراجعه و حضوری لوله داربست بخرید. در روش خرید حضوری امکان مقایسه قیمت‌ها و استعلام گرفتن از چند فروشنده سخت است و باعث سردرگمی شما می‌شود. باتوجه‌به این کاستی، خرید اینترنتی لوله داربست و استعلام قیمت روز آهن در جدول‌های اکسل بهترین روش قیمت لوله داربست از آهن آپ است.

شما می‌توانید در جدول‌های بالا قیمت لوله داربستی 14 کیلویی و قیمت لوله داربستی 17 کیلویی تولیدکنندگان مختلف را ببینید. برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان خرید لوله داربست با شماره 03138030000 تماس بگیرید تا کارشناسان آهن آپ شما را راهنمایی کنند.

قیمت لوله داربست 14 کیلویی و 17 کیلویی

قیمت لوله داربست ۱۴ کیلویی که با نام‌هایی همچون لوله داربستی سبک ، نمره ۵ یا 1.5 اینچ شناخته می‌شود، در بازار متغیر است. این لوله دارای ضخامت ۲ میلی‌متر است که به‌عنوان کمترین ضخامت در بین لوله‌های داربست شناخته می‌شود و بسیار  پرکاربرد است. این لوله داربست ، سبک و درعین‌حال مقاوم است. طول داربست‌های ۱۴ کیلویی ۶ متر است؛ اما کارخانه‌های تولیدکننده باتوجه‌به نیاز مشتری، این مقطع فولادی را بر اساس نیاز مشتری به فروش می‌رسانند. این لوله‌ها به دلیل سبکی و قابلیت استفاده در کاربردهای گوناگون مانند ساخت‌وساز، صنعت برق و… موردتوجه قرار می‌گیرند. قیمت لوله داربست ۱۴ کیلویی در نهایت توسط عواملی همچون وزن، ضخامت، قیمت ورق به‌کاررفته برای تولید و شرایط بازار تعیین می‌شود. قیمت لوله داربست 14 کیلویی به دلیل ضخامت و وزن، از قیمت لوله داربست 17 کیلویی کمتر است.

مشخصات و قیمت لوله داربست ۱۷ کیلویی

لوله داربست ۱۷ کیلویی با ضخامت ۲.۵ میلی‌متر از جنس فولاد ساخته می‌شود و وزن آن، ۱۷ تا ۱۷.۵ کیلوگرم است. این لوله‌ها نیز در ابعاد استاندارد ۶ متری تولید می‌شوند. باتوجه‌به ضخامت بیشتر این مقاطع فولادی نسبت به انواع ۱۴ کیلویی ، مقاوم‌تر و برای کاربردهایی نظیر ساخت‌وساز، پل‌سازی و استفاده در برق‌کشی مناسب‌تر هستند. قیمت لوله داربست ۱۷ کیلویی نیز بر اساس عواملی از جمله وزن، ضخامت، جنس مواد تشکیل‌دهنده و شرایط بازار تعیین می‌شود.

لیست قیمت لوله داربستی اصفهان

قیمت لوله داربست امروز و عوامل تأثیرگذار

قیمت لوله داربست امروز، تحت‌تأثیر عوامل مختلفی دچار تغییر می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت روز لوله داربست در اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلف می‌توانید به سایت‌ معتبر فروش آهن‌آلات آهن آپ مراجعه کنید. در سایت آهن آپ، می‌توانید لیست قیمت لوله داربست را بر اساس نوع، اندازه، ضخامت و وزن مشاهده کنید. همچنین امکان مقایسه قیمت بین برندهای مختلف و محاسبه آنلاین وزن لوله داربست باتوجه‌به متراژ موردنیاز نیز برای شما فراهم است.

در حین مشاهده لیست قیمت لوله داربست، متوجه تفاوت‌های گسترده در رنج قیمتی خواهید شد. علت این تفاوت‌ها، اثرگذاری فاکتورهای و عوامل مختلف بر قیمت لوله داربست است؛ بنابراین تغییر هر کدام ممکن است قیمت خرید لوله داربست را تغییر دهد.

از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جنس مواد اولیه: لوله داربست از ورق تولید می‌شود. جنس ورق و کیفیت آن در تعیین قیمت این مقطع فولادی تاثیر زیادی دارد.
 • مشخصات لوله داربست: ابعاد، قطر، طول و ضخامت لوله از جمله مشخصاتی هستند که بر قیمت تأثیرگذارند.
 • وزن لوله: وزن لوله و مقدار فولاد مصرفی نیز به طور مستقیم قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 • نرخ ارز و قیمت فلزات: افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات جهانی می‌تواند قیمت لوله داربست را افزایش دهد.
 • تقاضا و عرضه: نرخ تقاضا و عرضه در بازار نیز می‌تواند به‌شدت بر قیمت اثر بگذارد. هر چه میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت هم بالاتر می‌رود.
 • هزینه‌های حمل‌ونقل: هزینه‌های حمل‌ونقل فلزات نیز باید مدنظر قرار گیرد.

در هنگام خرید لوله داربست باید این فاکتورها را در نظر بگیرید و تنها قیمت اولیه را مدنظر قرار ندهید.

قیمت لوله داربست 17 کیلویی اصفهان

بررسی  قیمت لوله داربست فلزی در اصفهان برای فعالان حوزه صنعت و ساختمان فعال در این استان و استان‌های هم‌جوار اهمیت بالایی دارد. اطلاع از قیمت لحظه ای این محصول می‌تواند بهترین زمان برای خرید را مشخص کند و باعث کاهش هزینه‌های پروژه شود. نرخ این کالا به‌واسطه جنس، کیفیت، کارخانه تولیدی و ابعاد مختلف آن متغیر است؛ به‌عنوان‌مثال، قیمت لوله داربست 17 کیلویی در کارخانه‌های صابری، نیکان و… به طور جداگانه اعلام می‌شود.

قیمت لوله داربستی 17 کیلویی اصفهان

قیمت لوله داربست 17 کیلویی اصفهان ، همانند سایر مقاطع فولادی، تحت تاثیر عوامل مختلفی دستخوش نوسان است. مهمترین عامل موثر بر قیمت این مقطع فولادی، نرخ روز فولاد در بازار بورس کالا و نرخ ارز است. نوسانات این نرخ‌ها، به طور مستقیم قیمت لوله داربست را تحت الشعاع قرار می دهد. لوله داربست 17 کیلویی اصفهان با ضخامت 2.5 میلیمتر، پرکاربردترین نوع در این دسته است. برای اطلاع دقیق از قیمت روز لوله داربست 17 کیلویی اصفهان می توانید به وب سایت آهن آپ مراجعه نمایید.

وزن لوله داربست 6 متری

وزن لوله داربست 6 متری به ضخامت محصول وابسته است به گونه‌ای که وزن داربست 6 متری با ضخامت 3 میلی‌متر، برابر 26 کیلوگرم است. وزن لوله داربست با ضخامت 2.5 میلی‌متر برابر 17 و وزن داربست فلزی 6 متری با ضخامت 2 میلی‌متر برابر است با 13.8 کیلوگرم است. برای محاسبه وزن هر لوله داربست 6 متری می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

وزن لوله داربست 6 متری = ضخامت*7.0989

البته باید گفت که وزن لوله داربست تولید شده در کارخانه‌های مختلف به دلیل استفاده از ورق‌های متفاوت با هم کمی فرق دارد؛ به همین دلیل نیاز است که جدول وزن لوله داربست از کارخانه‌های متفاوت را داشته باشید.

جدول وزن لوله داربست

جدول وزن لوله داربست ، مرجعی دقیق برای اطلاع از وزن هر شاخه لوله با قطر و ضخامت‌های مختلف است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا با محاسبه دقیق بار مورد تحمل، داربستی متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. در جدول زیر می‌توانید وزن هر شاخه 6 متری لوله داربستی کارخانه‌های مختلف را ببینید.

جدول وزن لوله داربستی اصفهان

با استفاده از این جدول می‌توانید باتوجه‌به وزن لوله داربستی هر کارخانه را به‌راحتی شناسایی کنید.

سایز لوله داربست به اینچ

لوله‌های داربست، استخوان‌بندی سازه‌های موقت در پروژه‌های ساختمانی، عمرانی و صنعتی هستند. انتخاب سایز مناسب این لوله‌ها نقش اساسی در استحکام، پایداری و ایمنی داربست ایفا می‌کند.

متداول‌ترین سایز لوله داربست، 1.5 اینچ یا همان نمره 5 است که با قطر خارجی 48.3 میلی‌متر و ضخامت‌های مختلف 2، 2.5 و 3 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شود.انتخاب ضخامت مناسب لوله داربست به عواملی مانند ارتفاع داربست، بار وارده بر آن و شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد.

خرید لوله داربست از آهن آپ

آهن آپ، به‌عنوان یکی از معتبرترین تأمین‌کنندگان آهن‌آلات در ایران، مفتخر است که طیف وسیعی از لوله‌های داربست را با بالاترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت به مشتریان خود عرضه نماید. لوله های داربست ما از مرغوب‌ترین مواد اولیه تولید شده و در سایزهای مختلف جهت استفاده در انواع پروژه‌های ساختمانی و عمرانی موجود هستند.

علاوه بر کیفیت بالا، قیمت لوله داربست آهن آپ نیز بسیار رقابتی بوده و به شما کمک می‌کند تا با کمترین هزینه، بهترین نتیجه را از پروژه خود به دست آورید. ما همچنین خدمات مشاوره رایگان را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم. همین حالا با کارشناسان ما در آهن آپ تماس بگیرید و از قیمت لوله داربست و شرایط خرید مطلع شوید.

سخن پایانی:

در هنگام خرید و استعلام قیمت لوله داربست به نوع ورق، ضخامت و وزن هر شاخه دقت کنید. شما می‌توانید برای استعلام قیمت لوله داربست و دریافت مشاوره خرید تخصصی رایگان با شماره 03138030000 تماس بگیرید و با کارشناسان فروش آهن آپ صحبت کنید.

قیمت لوله داربست بر چه عواملی بستگی دارد؟
قطر و ضخامت لوله داربست چه تاثیری بر قیمت آن دارد؟
هزینه ارسال خرید لوله داربست از آهن آپ به عهده مشتری است؟
بهترین لوله داربست ساخت کدام کارخانه است؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

 • مسلم رحمتی ۲۷ . ۰۳ . ۱۴۰۳

  سلام، برای خرید عمده لوله داربست ۱۷ کیلویی چه تخفیفی ارائه می‌دهید؟

  • رامتین فردی پور ۲۷ . ۰۳ . ۱۴۰۳

   خوشحالم از اینکه علاقه‌مند به خرید عمده هستید. لطفاً با بخش فروش ما تماس بگیرید تا در مورد تخفیف‌های ویژه صحبت کنیم.

 • مهندس جاموسی ۲۷ . ۰۳ . ۱۴۰۳

  برای پروژه‌های بزرگ ساختمانی چه پیشنهاداتی دارید؟ آیا تخفیفات خاصی برای پروژه‌های بزرگ ارائه میدید

  • رامتین فردی پور ۲۷ . ۰۳ . ۱۴۰۳

   برای پروژه‌های بزرگ، ما مشاوره تخصصی و پیشنهادات ویژه‌ای داریم. خواهشمندم برای دریافت مشاوره با کارشناسان آهن آپ تماس بگیرید.

 • علی توکلی ۲۷ . ۰۳ . ۱۴۰۳

  لطفاً اطلاعات بیشتری در مورد مدت زمان تحویل لوله‌ داربست ها بدهید. نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای پروژه‌ام دارم.

  • رامتین فردی پور ۲۷ . ۰۳ . ۱۴۰۳

   زمان تحویل بستگی به موقعیت جغرافیایی و حجم سفارش دارد. ما تلاش می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن سفارشات را ارسال کنیم.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو