از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله داربست

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لوله داربست سپاهان
 • لوله داربست علویجه
 • لوله داربست کچو
 • لوله داربست جباری
 • لوله صنعتی کچو 2
 • لوله داربست آپادانا
 • لوله داربستی کیهان
 • لوله داربست کیان پرشیا
 • لوله داربست اصفهان
 • لوله داربستی صابری
 • لوله داربست نیکان
 • لوله داربست تهران شرق
 • لوله داربست یاران
 • لوله داربست بهفلز
 • لوله داربست جهان
 • لوله داربست صدرا
سایز محصول
 • همه سایز ها

قیمت لوله داربست ۶ متری عموما براساس پارامترهای متعددی تعیین شده و در حال حاضر از قیمت 31,900 شروع می شود و  قیمت لوله داربست ۱۴ کیلویی و حتی 17 کیلویی با ورق فولاد مبارکه اصفهان موجود است.

لوله داربست سپاهان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی سپاهان

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
41,350 تـــومـان
2 %
800 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی سپاهان

6 2 14.5 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
42,350 تـــومـان
3.5 %
1,350 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی علویجه

6 2.5 17.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,614 تـــومـان
4 %
1,376 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی علویجه

6 2 14.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
4 %
1,377 تـــومـان

لوله داربست کچو

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی کچو

6 2.2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 15.5
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,797 تـــومـان
3 %
1,034 تـــومـان

لوله 5 داربستی 18.5 کیلویی کچو

6 2.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 18.5
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,522 تـــومـان
2.5 %
759 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی کچو

6 2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,898 تـــومـان
1.5 %
484 تـــومـان

لوله داربست جباری

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جباری

6 2.5 17.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
34,860 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جباری

6 2 14.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی کچو 2

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی پایا

6 2.5 17.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,570 تـــومـان
4 %
1,414 تـــومـان

لوله داربست آپادانا

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 18.5 کیلویی آپادانا

6 2.5 18.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,713 تـــومـان
2 %
658 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی آپادانا

6 2 14.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,539 تـــومـان
2 %
659 تـــومـان

لوله داربستی کیهان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 18.5 کیلویی کیهان

6 کارخانه 2.5 18.5 کیلوگرم "11/2 ورق گیلان
تماس بگیرید
ثابت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی کیهان

6 کارخانه 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق گیلان
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,073 تـــومـان
ثابت

لوله داربست کیان پرشیا

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی کیان پرشیا

6 2.2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 15.5
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,055 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی کیان پرشیا

6 2.5 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,155 تـــومـان
3.5 %
1,100 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی کیان پرشیا

6 2 "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,075 تـــومـان
3 %
1,105 تـــومـان

لوله داربست اصفهان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.3 کیلویی

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,365 تـــومـان
3 %
950 تـــومـان

لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی

6 2.2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 17.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,000 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

لوله 5 داربستی 18.3 کیلویی

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 18.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
35,250 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی

6 2 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,720 تـــومـان
2 %
665 تـــومـان

لوله داربستی صابری

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,550 تـــومـان
4.5 %
1,635 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,550 تـــومـان
3.5 %
1,175 تـــومـان

لوله داربست نیکان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان

6 2.5 کیلوگرم "11/2 مخلوط 18.2
۱۷:۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,055 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,788 تـــومـان
2.5 %
733 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان

6 2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,798 تـــومـان
4 %
1,285 تـــومـان

لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان

6 2 کیلوگرم "11/2 مخلوط 16
۱۷:۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,513 تـــومـان
ثابت

لوله داربست تهران شرق

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,450 تـــومـان
6.5 %
2,275 تـــومـان

لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق

6 2.5 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,450 تـــومـان
6.5 %
2,275 تـــومـان

لوله داربست یاران

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی یاران

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی یاران

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله داربست بهفلز

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,908 تـــومـان
8 %
2,936 تـــومـان

لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز

6 120 35.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز

6 2.5 16 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,908 تـــومـان
11 %
3,853 تـــومـان

لوله داربست جهان

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان

6 2.5 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,889 تـــومـان
ثابت

لوله داربست صدرا

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,530 تـــومـان
4.5 %
1,560 تـــومـان

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,615 تـــومـان
3 %
918 تـــومـان

قیمت لوله داربست در آهن آپ : از مقاطع فولادی است که در ساخت سازه‌های قابل‌حمل از آن استفاده می‌شود که در ساختمان‌سازی کاربرد زیادی دارد. در جدول‌های بالا می‌توانید قیمت انواع لوله داربست امروز را ببینید و مقایسه کنید. اگر برای خرید به قیمت لوله داربست ۱۴ کیلویی نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، کافی است با شماره 03138030000 تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را به صورت تخصصی برای خرید لوله داربست راهنمایی کنند.

 قیمت لوله داربست بهترین روش استعلام

شما می‌توانید برای قیمت لوله داربست به مراکز فروش آهن‌آلات مراجعه و حضوری لوله داربست بخرید. در روش خرید حضوری امکان مقایسه قیمت‌ها و استعلام گرفتن از چند فروشنده سخت است و باعث سردرگمی شما می‌شود. باتوجه‌به این کاستی، خرید اینترنتی لوله داربست و استعلام قیمت روز آهن در جدول‌های اکسل بهترین روش قیمت لوله داربست از آهن آپ است.

قیمت لوله داربست 6 متری

لوله داربست 6 متری، مصالحی پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز است که برای ایجاد سازه‌های موقت مانند داربست، سکو و … به کار می‌رود. انتخاب لوله مناسب با ضخامت و وزن ایده آل، نقشی کلیدی در استحکام و ایمنی سازه ایفا می‌کند. در این مقاله، به بررسی قیمت لوله داربست 6 متری، عوامل موثر بر آن و نکات کلیدی در هنگام خرید می‌پردازیم.

لوله های داربست معمولاً به‌صورت شاخه‌های 6 متری در بازار وجود دارند. در جدول‌های بالا قیمت لوله داربست 6 متری امروز از تولیدکنندگانی مثل بهفلز، تهران شرق، جهان، صدرا، نیکان، یاران، اصفهان و صابری آورده شده است.

قیمت لوله داربست 14 کیلویی

برای استعلام قیمت لوله داربست 14 کیلویی می‌توانید به جدول های لوله داربست بهفلز، لوله داربست شرق، لوله داربست جهان، لوله داربست صدرا، لوله داربست نیکان، لوله داربست یاران، لوله داربستی اصفهان و لوله درابست صابری مراجعه کنید.

نکات کلیدی در هنگام خرید:

 • انتخاب ضخامت مناسب: ضخامت 2 میلی‌متر برای اکثر مصارف مناسب است.
 • توجه به وزن: وزن 14 کیلویی، حمل و نقل و نصب لوله را آسان می‌کند.
 • انتخاب نوع مناسب: نوع لوله باید متناسب با نوع کاربری و شرایط محیطی انتخاب شود.
 • انتخاب برند معتبر: انتخاب برند معتبر، تضمینی برای کیفیت و طول عمر لوله خواهد بود.
 • استعلام قیمت از چندین فروشنده: قبل از خرید، قیمت لوله 14 کیلویی را از چندین فروشنده استعلام کنید و بهترین قیمت را انتخاب کنید.

خرید لوله داربست

خرید لوله داربست به شما این امکان را می‌دهد تا از چند سایت مختلف قیمت‌ها را استعلام و مقایسه کنید. این مقایسه دست شما را برای خرید به قیمت و مناسب باز می‌کند. آهن آپ با پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت در بازار مقاطع فولادی ایران، امکان خرید اینترنتی لوله داربست را از طریق سایت اختصاصی خود فراهم کرده است.

در جدول‌های بالا می‌توانید قیمت لوله داربست امروز در اندازه‌های 14 ، 17 و… را ببینید. اگر برای خرید اینترنتی لوله درابست نیاز به گرفتن مشاوره تخصصی دارید، کافیست با شماره 03138030000 تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما راهنمایی کنند.

قیمت لوله داربست اصفهان چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت لوله داربست اصفهان یا قیمت لوله سیاه مخصوص داربست به فاکتورهای مختلفی وابسته است؛ به همین دلیل قیمت آن به‌صورت روزانه تعیین می‌شود. از جمله مهم‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت، هنگام خرید لوله درابست اصفهان ، باید به تقاضا برای خرید، میزان عرضه توسط کارخانه‌ها، قیمت دلار، صادرات و واردات مقاطع فولادی، قیمت ورق سیاه و… اشاره کرد.

قیمت لوله داربست 17 کیلویی

شما می‌توانید قیمت لوله داربست 17 کیلویی کارخانه‌های بهفلز، تهران شرق، جهان، صدرا، نیکان، یاران، لوله داربست اصفهان و صابری را در جدول‌های بالا ببنید.

بهترین مرکز فروش لوله داربست در اصفهان کجاست؟

مراکز مختلفی وجود دارند که می‌توانید قیمت لوله داربست اصفهان را از آن‌ها نجام دهید. برخی از آن‌ها هنوز به‌صورت سنتی فعالیت دارند و باید برای خرید مقاطع فولادی موردنیاز خود به‌صورت حضوری به آن‌ها مراجعه کنید. برخی از مراکز با پیشرفت رسانه‌های دیجیتال، بسترهایی را برای خرید اینترنتی لوله داربست فراهم کرده‌اند. یکی از این مراکز خرید آنلاین مقاطع فولادی، آهن آپ است.

آهن آپ با پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت درخشان در بازارهای مقاطع فولادی ایران، بستر خرید اینترنتی انواع لوله، میلگرد، تیرآهن، نبشی، صنایع مفتولی و تجهیزات را برای شما فراهم کرده است. شما می‌توانید برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر شماره 03138030000 در تماس باشید و کانال تلگرام ما را دنبال کنید.

قیمت لوله داربست بر چه عواملی بستگی دارد؟

قطر و ضخامت لوله داربست چه تاثیری بر قیمت آن دارد؟

هزینه ارسال خرید لوله داربست از آهن آپ به عهده مشتری است؟

بهترین لوله داربست ساخت کدام کارخانه است؟

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو