از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله مانیسمان

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت لوله مانیسمان رده 20
  • قیمت لوله مانیسمان رده 40
  • لوله مانیسمان رده 80
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه واحد ﻗﻄﺮ بیرونی (mm) رده سایز(ich) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 3.2 چین شاخه 73 40 1/2 2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,733,945 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 6.35 چین شاخه 219.1 20 8"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
13,623,855 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 120 چین شاخه 168.3 20 6"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
5,862,385 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 4.5 چین شاخه 141.3 20 5"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
5,853,210 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 4 چین شاخه 101.2 20 4"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
3,334,865 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 2.5 چین شاخه 26.7 20 3/4"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
440,365 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 3.5 چین شاخه 88.9 20 3"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2,417,430 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 2.8 چین شاخه 60.3 20 2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,270,645 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 2.5 چین شاخه 21.3 20 1/2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
399,450 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 2.6 چین شاخه 33.4 20 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
633,025 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 2.7 چین شاخه 42.2 20 1/4 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
917,430 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20

6 انبار اصفهان 2.8 چین شاخه 48.3 20 1/2 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,041,285 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری کارخانه واحد ضخامت (mm) ﻗﻄﺮ بیرونی (mm) رده سایز(ich) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 3.68 48.3 40 1/2 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,229,360 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 10.31 323.9 40 12"
۱۶:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
18,165,135 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 9.27 273.1 40 10"
۱۶:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
18,165,135 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 8.18 219.1 40 8"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
18,165,135 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 7.11 168.3 40 6"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
9,633,025 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 6.55 141.3 40 5"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
6,577,980 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 6.02 114.3 40 4"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
4,798,165 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 2.87 26.7 40 3/4"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
490,825 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 5.49 88.9 40 3"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
3,422,020 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 3.91 60.3 40 2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,642,200 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 5.16 73 40 1/2 2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2,600,915 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 2.77 21.3 40 1/2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
403,670 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 3.38 33.4 40 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
798,165 تـــومـان
ثابت

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40

6 انبار اصفهان چین شاخه 3.56 42.2 40 1/4 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,036,700 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری کارخانه واحد ضخامت (mm) ﻗﻄﺮ بیرونی (mm) رده سایز(ich) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 9.53 141.3 80 5"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
10,000,000 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 12.7 219.01 80 8"
تماس بگیرید
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 10.97 168.3 80 6"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
13,944,955 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 8.56 114.3 80 4"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
7,963,300 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 3.91 26.7 80 3/4"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
660,550 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 7.62 88.9 80
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
6,036,700 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 5.54 60.3 80 2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
2,733,945 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 8073

6 انبار اصفهان چین شاخه 7.01 73 80 1/2 2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
4,201,835 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 3.73 21.3 80 1/2"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
522,935 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 4.45 33.4 80 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,229,355 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 4.85 42.2 80 1/4 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,596,330 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80

6 انبار اصفهان چین شاخه 5.08 48.3 80 1/2 1"
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1,990,825 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله مانیسمان در آهن آپ : این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های معتبر و فعال در زمینه فروش مقاطع فولادی، امکان خرید بسیاری از مقاطع فولادی از جمله تیرآهن، میلگرد، قیمت لوله مانیسمان و بسیاری از مقاطع فولادی دیگر را برای مشتریان فراهم کرده است. برای خرید لوله مانیسمان و همچنین استعلام قیمت لوله مانیسمان می‌توانید روی کمک کارشناسان ما حساب کنید. اگر برای خرید لوله مانیسمان و استعلام گرفتن قیمت لوله نیاز به راهنمایی و مشاوره تخصصی دارید با کارشناسان ما با شماره 03138030000 در تماس بگیرید.

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان امروز و هفته گذشته چگونه تغییر کرد؟

لوله مانیسمان، یکی از لوله‌های فولادی بدون درز است. این محصول به دلیل استحکام و دوام بالایی که دارد، در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. ابعاد مختلف لوله مانیسمان باعث شده که قیمت این محصول تنوع گسترده‌ای داشته باشد. به عنوان مثال: قیمت لوله مانیسمان رده 20 یا قیمت لوله مانیسمان رده 80 متفاوت است.

لوله مانیسمان در بین انواع لوله‌های فولادی، محبوبیت بالایی دارد. کاربرد لوله مانیسمان بیشتر در خطوط فشار قوی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. اگر این محصول با جنس فولاد ضد زنگ (استیل) تولید شود، بیشتر در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.

قیمت لوله مانیسمان شاید به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، نسبت به سایر انواع لوله در بازار فولاد بیشتر باشد. ابعاد، وزن و ساز این محصول در قیمت روز لوله مانیسمان تاثیرگذار هستند. به همین دلیل در زمان خرید باید به این پارامتر توجه داشته باشید و با توجه به کاربرد مورد نظر، ابعاد و سایزهای مختلفی از لوله مانیسمان را تهیه کنید. به‌عنوان مثال: قیمت لوله مانیسمان 40 اینچ به دلیل سایز و وزن بالا، از لوله مانیسمان 20 قیمت بالاتری دارد.

روند قیمتی این محصول در طول روز یا هفته‌ها نوسانات زیادی دارد ؛ به همین دلیل پیشنهاد ما این است که به صورت روزانه از روند قیمت لوله مانیسمان مطلع شوید. برای این منظور می‌توانید می‌توانید آیکون نمودار را لمس کنید تا نوسانات نرخ این مقطع فولادی در بازار آهن ایران آگاه شوید. در نظر داشته باشید که محاسبه وزن لوله مانیسمان هم می‌تواند در روند قیمتی این محصول تاثیر داشته باشد. بنابراین قبل از تصمیم نهایی برای خریدتان بهتر است از وزن این محصول اطلاع داشته باشید.

بهترین نحوه خرید لوله مانیسمان چه روشی است؟

برای خرید مقاطع فولادی مانند لوله مانیسمان روش‌های مختلفی وجود دارد. شما می‌توانید خرید لوله مانیسمان را به صورت تماس تلفنی با کارشناسان آهن آپ انجام دهید. حتی این مجموعه، امکان خرید لوله مانیسمان به صورت آنلاین را برای شما فراهم کرده تا بتوانید در وقت خودتان صرفه‌جویی کنید.

خرید لوله مانیسمان

خرید آنلاین لوله مانیسمان، مزیت‌هایی مانند: خرید بی‌واسطه، امکان عودت کالا بدون هزینه باربری و حتی خرید آسان و بدون دغدغه برای کاربران فراهم می‌شود. در این صورت می‌توانید در هر جایی و هر زمانی محصول مورد نظر خودتان را خریداری کنید. برای خرید آنلاین لوله مانیسمان بعد از مراجعه به سایت و استعلام قیمت، می‌توانید با کلیک بر روی گزینه خرید سفارش خودتان را ثبت کنید. پس از ثبت سفارش، کارشناسان برای بارگیری محصول و سایر مراحل دیگر با شما تماس می‌گیرند تا بتوانند در بهترین زمان ممکن، محصول را برای شما ارسال کنند.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در زمان خرید لوله مانیسمان باید به آن دقت داشته باشید، کیفیت و استحکام لازم این محصول است. با توجه به کاربردهای مورد نظر شما به ابعاد، طول، ضخامت‌های مختلفی از لوله مانیسمان نیاز دارید. برای این منظور می‌توانید از مشاوران و کارشناسان ما راهنمایی بخواهید.

خرید لوله مانیسمان وارداتی از آهن آپ

لوله مانیسمان از کشورهایی مانند:هند، چین و آلمان وارد ایران می‌شود. نرخ دلار بر روند قیمتی این محصول تاثیرگذاری زیادی دارد. برای خرید این محصول همیشه کیفیت و مشخصات لازم لوله مانیسمان وارداتی را مدنظر داشته باشید.

خرید لوله مانیسمان وارداتی

قیمت لوله مانیسمان وارداتی نسبت به برندهای داخلی بیشتر است و برای خرید این محصول می‌توانید روی آهن آپ حساب کنید. این مجموعه خرید لوله مانیسمان وارداتی با بهترین کیفیت را برای کاربران در نظر گرفته است.

شرکت آهن آپ به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه فروش مقاطع فولادی و حتی لوله مانیسمان، عرضه لوله مانیسمان اصفهان و سایر برندها را برای مشتریان خود در نظر گرفته است. برای خرید لوله مانیسمان اصفهان با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

قیمت روز لوله مانیسمان در رده‌های مختلف چقدر است؟

قیمت روز لوله مانیسمان با توجه به رده‌های مختلف این محصول و حتی پارامترهایی مانند: سایز و وزن لوله تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال: قیمت لوله مانیسمان رده 20 به دلیل وزن کم و سبک بودن نسبت به لوله مانیسمان رده 40 کمتر است. اما دقت داشته باشید که هرکدام از این رده‌های مختلف برای یک کاربرد خاص قابل استفاده هستند. شما باید با توجه به کاربرد مورد نظر، انواع لوله مانیسمان را خریداری کنید. در ادامه توضیحاتی در این باره در اختیار شما می‌گذاریم.

قیمت لوله مانیسمان رده 20

لوله مانیسمان رده 20 به‌عنوان یکی از لوله مانیسمان‌های سبک و پرکاربرد در بازار فولاد، از ضخامت کمتری برخوردار است. شاید به همین دلیل نسبت به انواع لوله‌های دیگر قیمت کمتری داشته باشد. قیمت لوله مانیسمان رده 20 را می‌توانید در جدول همین صفحه مشاهده کنید.

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چینی

همان‌طور که می‌دانید هرکدام از این اعداد ذکر شده در کنار اسم لوله مانیسمان، نشان دهنده ضخامت محصول هستند. لوله مانیسمان رده 40 چینی، قیمت بالاتری نسبت به رده 20  دارد و این به دلیل ضخامت بیشتر آن است.  قیمت لوله مانیسمان رده 40 را می‌توانید در جدول همین صفحه مشاهده کنید.

قیمت لوله مانیسمان رده 80

به هراندازه که لوله مانیسمان ضخامت بالاتری داشته باشد، از استحکام و دوام بیشتری برخوردار است. لوله مانیسمان رده 80 نسبت به رده 20 و رده 40 ضخامت بالاتری دارد. این محصول معمولا در کاربردهایی استفاده می‌شود که نیاز به دوام به استحکام و دوام بالایی داشته باشد. قیمت لوله مانیسمان رده 80 به دلیل این ویژگی‌های گفته شده، نسبت به سایر رده‌های دیگر، قیمت بالاتری دارد. برای استعلام قیمت این محصول می‌توانید با ما تماس بگیرید.

قیمت انواع لوله مانیسمان در ابعاد مختلف را چگونه استعلام کنیم؟

لوله مانیسمان در ابعاد مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارد.

قیمت لوله مانیسمان وارداتی

همان‌طور که در بالا هم گفته شد، قیمت لوله مانیسمان وارداتی به دلیل کیفیت بالای این محصول بیشتر از نمونه‌های داخلی است. اگر کیفیت محصول مورد نظر برایتان مهم است، می‌توانید لوله مانیسمان وارداتی خریداری کنید.

قیمت لوله مانیسمان 1 اینچ

لوله مانیسمان 1 اینچ وزن کم و مقاومت متوسطی دارد. این محصول در سایزهای مختلف و رده‌های10، 20، 30، 40 و 80  موجود است. نرخ لوله مانیسمان 1 اینچ در همین صفحه برای کاربران در یک جدول قرار داده شده است. دقت داشته باشید که این محصول ابعاد، رده، قطر لوله و حتی برند تولیدی قیمت‌گذاری می‌شود.  لوله مانیسمان کاوه ایرانیان در سایز 1 اینچ یکی از پرطرفدارترین محصولات موجود در بازار است.

قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ

این لوله هم جزء رده لوله‌های سبک بازار است که علاوه بر پرفروش‌بودن، در برندهای متنوعی به مشتریان عرضه می‌شود. از لوله مانیسمان 4 اینچ بیشتر در تاسیسات، آتش‌نشانی و لوله‌کشی موتورخانه استفاده می‌شود. از این محصول می‌توان در کاربردهای مختلفی استفاده داشت.

در میان تمامی برندهای مختلف لوله مانیسمان 4 اینچ، لوله مانیسمان ساوه، این محصول را با کیفیت بالایی تولید می‌کند. برای اطلاع از قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ می‌توانید نگاهی به جدول‌های موجود در همین صفحه داشته باشید.

قیمت لوله مانیسمان 12 اینچ

یکی دیگر از انواع لوله مانیسمان بر اساس ابعاد و اندازه، لوله مانیسمان 12 اینچ است که وزن بالایی دارد. وزن بیشتر این محصول نسبت به سایر ابعاد کوچ‌تر باعث شده که مقاومت بیشتری داشته باشد. این محصول در کاربردهایی استفاده شود که به مقاومت بالا نیاز دارند. برای اطلاع از قیمت لوله مانیسمان 12 اینچ می‌توانید با ما تماس بگیرید. قیمت این محصول در سایت آهن آپ و شبکه‌های اجتماعی این مجموعه موجود است.

لیست قیمت لوله مانیسمان را چگونه از آهن آپ استعلام بگیریم؟

لیست قیمت لوله مانیسمان به همراه مشخصات کامل این محصول در ابعاد و ضخامت‌های مختلف در سایت آهن آپ برای کاربران قابل مشاهده است. کاربران می‌توانند قیمت انواع لوله مانیسمان را در جدولی جداگانه مشاهده کنند. برای برآورد قیمت می‌توانید به روش‌هایی مثل مراجعه به سایت، دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف، عضویت در خبرنامه تماس و تماس با کارشناسان آهن آپ اکتفا کنید. قبل از تصمیم نهایی برای خرید، بهتر است با کارشناسان ما در این زمینه مشورت داشته باشید. این کار به شما کمک می‌کند که بتوانید در بهترین زمان ممکن خرید خودتان را ثبت کنید. برای اطلاع از قیمت لوله مانیسمان امروز می‌توانید به سایت آهن آپ مراجعه کنید.

قیمت لوله صنعتی و همچنین قیمت لوله گالوانیزه در سایت آهن آپ برای کاربران قابل مشاهده است.

چگونه می‌توان به لیست قیمت لوله مانیسمان دسترسی داشت؟

آیا هزینه ارسال سفارشات در آهن آپ بر عهده مشتری است؟

برای خرید لوله مانیسمان چه کنیم؟

در صورت عدم رضایت از محصول مورد نظر امکان عودت وجه از سوی آهن آپ وجود دارد؟

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو