از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله مبلی

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1
 • لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 70
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9
سایز محصول
 • همه سایز ها

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 60 8.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 48 7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 45 6.6
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 42 6.2
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 38 5.6
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 35 5.2
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 32 4.7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 25 3.7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 22 3.3
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 20 3
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 18 2.7
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 16 1195
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 13 2
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 10 1.5
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 10.3 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1-2.2 10.3
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13.7 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.4-3 13.7
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 17.1 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.8-3.8 17.1
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 33.4 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 3.4-7.3 33.4
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.7-5.6 26.7
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.2-4.7 21.3
۱۶:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.9
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 6.2
۱۶:۴۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.7
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.6
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.3
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.1
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 4.4
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 3.3
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 14 کارخانه خلیج فارس 63.5
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 13.2 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 11.9 کارخانه خلیج فارس 54
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 11.2 کارخانه خلیج فارس 50
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 10.5 کارخانه خلیج فارس 48
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 9.9 کارخانه خلیج فارس 45
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 9.2 کارخانه خلیج فارس 42
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 8.3 کارخانه خلیج فارس 38
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 7.7 کارخانه خلیج فارس 35
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 7 کارخانه خلیج فارس 32
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 5.5 کارخانه خلیج فارس 25
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 4.8 کارخانه خلیج فارس 22
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 4.4 کارخانه خلیج فارس 20
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 11 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 10 کارخانه خلیج فارس 54
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 9.2 کارخانه خلیج فارس 50
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 5.2 کارخانه خلیج فارس 28
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 8.9 کارخانه خلیج فارس 48
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 8.3 کارخانه خلیج فارس 45
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 7.8 کارخانه خلیج فارس 42
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 7 کارخانه خلیج فارس 38
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 6.5 کارخانه خلیج فارس 35
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 5.9 کارخانه خلیج فارس 32
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 4.6 کارخانه خلیج فارس 25
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 4.1 کارخانه خلیج فارس 22
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.25

6 1.25 3.7 کارخانه خلیج فارس 20
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 6.6 کارخانه خلیج فارس 50
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 7.9 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 1.3 کارخانه خلیج فارس 10
۱۶:۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 1.7 کارخانه خلیج فارس 13
۱۶:۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.1 کارخانه خلیج فارس 16
۱۶:۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,665 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 5.5 کارخانه خلیج فارس 42
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 5 کارخانه خلیج فارس 38
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 4.6 کارخانه خلیج فارس 35
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 3.3 کارخانه خلیج فارس 25
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.9 کارخانه خلیج فارس 22
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.6 کارخانه خلیج فارس 20
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 2.3 کارخانه خلیج فارس 18
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 5.9 کارخانه خلیج فارس 45
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 4.2 کارخانه خلیج فارس 32
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0.9

6 0.9 6.3 کارخانه خلیج فارس 48
۱۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

 قیمت لوله مبلی در آهن آپ :  قیمت لوله مبلی اصفهان ، قیمت روز لوله مبلی ، قیمت روز لوله سبک ، قیمت لوله مبلی 16 و … را در جدول‌های بالا ببینید. اگر برای خرید لوله مبلی و استعلام گرفتن قیمت لوله نیاز به راهنمایی و مشاوره تخصصی دارید با شماره 031380300000 تماس بگیرید و با کارشناسان ما صحبت کنید.

خرید و قیمت لوله مبلی به صورت عمده در چه بازه‌ای از سال به‌صرفه است؟

قیمت لوله مبلی نرخ ثابتی ندارد. با توجه به این موضوع نمی‌توان بازه زمانی مشخصی از سال را به عنوان بهترین بازار خرید لوله مبلی معرفی کرد. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز لوله مبلی ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از وضعیت تغییرات قیمت روزانه این مقطع فولادی آگاه شوید.

تیم کارشناسان فروش ما به صورت روزانه، قیمت لوله مبلی اصفهان و دیگر برندهای بازار را در جدول‌های بالا آپدیت می‌کنند. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز سایر مقاطع فولادی مورد نیاز خود به جدول‌های زیر مراجعه کنید.

قیمت لوله مبلی در بازار امروز چگونه تغییر کرد؟

لوله مبلی نیز مانند دیگرمقاطع فولادی موجود در بازار آهن آلات ایران، قیمت ثابتی ندارد و باید نرخ آن را به صورت روزانه استعلام بگیرید. شما می‌توانید با لمس گزینه نمودار، تغییرات قیمت لوله مبلی را در هفته و ماه گذشته را ببینید.

قیمت روز لوله مبلی به چه فاکتورهای بستگی دارد؟

قیمت روز لوله مبلی به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. از جمله مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر قیمت لوله مبلی باید به موارد زیر اشاره کرد:

هزینه‌های اولیه

هزینه‌های اولیه شامل قیمت مواد اولیه (قیمت ورق روغنی)، هزینه انرژی، تکنولوژی‌های رول فرمینگ، کرایه باربری و… است. این فاکتورها به طور مستقیم بر قیمت روز آهن تاثیر دارد و باعث تغییرات روزانه می‌شوند.

قیمت دلار

دلار به عنوان ارز مبنا برای معاملات داخلی و خارجی کشور، بر قیمت همه مقاطع آهنی تاثیرگذار است. با افزایش قیمت دلار قیمت لوله مبلی نیز افزایش پیدا می‌کند. نوسانات قیمت این ارز به مسائل مختلفی مثل سیاست‌های داخلی و خارجی بستگی دارد. با توجه به این موضوع مهم پیش‌بینی قیمت دلار و تاثیر آن بر قیمت لوله مبلی سخت و پیچیده است.

میزان تولید لوله مبلی

میزان تولید که به آن میزان عرضه هم می‌گویند به نوعی گلوگاه قابل کنترل کارخانه‌ها و فروشندگان مقاطع فولادی برای کنترل قیمت لوله مبلی بازار است. اگر تولید یا ارائه این مقطع فولادی به بازار کاهش پیدا کند، قیمت آن بالا می‌رود.

تقاضا برای خرید لوله مبلی

عامل دیگر که تقریبا غیرقابل کنترل است، میزان تقاضای خریداران است. به دلیل استفاده از این مقطع فولادی در صنایع مختلف، معمولا تقاضا برای خرید آن ثابت است و تغییرات چندانی ندارد. تقاضا برای خرید این نوع لوله در شرایطی مثل توقف استفاده از آن در تولید یک محصول خاص کاهش پیدا می‌کند. صادرات تولیدات ساخته شده از آن نیز باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

واردات و صادرات در بازار آهن آلات کشور

واردات و صادرات مقاطع فولادی به طور مستقیم بر لوله صنعتی سبک اصفهان تاثیر دارد. صادارت و واردات طبق نظر دولت و با توجه به سیاست‌های اقتصادی آن تعیین می‌شود. صادرات فولاد، عرضه مقاطع فولادی را کاهش و درنتیجه قیمت‌ها بیشتر می‌شود. واردات نیز تاثیر معکوسی دارد.

برای خرید اینترنتی لوله مبلی به چه فاکتورهایی باید توجه کرد؟

خرید اینترنتی لوله مبلی یکی از ساده‌ترین و بهترین روش‌ها برای خرید این مقطع فولادی است؛ اما باید به نکات مهمی توجه کنید. از جمله نکاتی که باید در هنگام خرید اینترنتی لوله مبلی به آن‌ها توجه کنید عبارت‌اند از:

 • اعتبار مرکز خرید لوله مبلی: قبل از اقدام به خرید، اعتبار و پشتوانه بازرگانی آهن را بررسی کنید. از مراکز معتبر و شناخته‌شده، اینترنتی خرید کنید.
 • به‌روز بودن قیمت‌ها: قیمت لوله مبلی تحت‌تأثیر فاکتورهای مختلفی است و به‌صورت روزانه تعیین می‌شود. قبل از قطعی کردن خرید خود از به‌روز بودن قیمت‌ها مطمئن شوید تا دچار ضرر مالی نشوید.
 • مشاوره تخصصی و رایگان: لوله مبلی کارخانه‌های مختلف، کیفیت و کارایی متفاوتی دارد. برای داشتن انتخاب درست بهتر است با افراد آشنا به حوزه مشورت کنید.
 • امکان مرجوع کردن سفارش در صورت مغایرت و بی‌کیفیتی: در هنگام انتخاب بازرگانی که قصد خرید از آن را دارید، حتماً از شرایط و امکان مرجوع کردن سفارش مطمئن شوید تا در صورت وجود مغایرت، دچار ضرر مالی نشوید.

بازرگانی آهن آپ با پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت در بازار آهن آلات ایران، یک تیم متخصص و آموزش‌دیده از کارشناسان فروش دارد که آماده ارائه مشاوره تخصصی و رایگان به شما هستند. تیم باربری مجموعه قبل از ارسال سفارش، کیفیت و مشخصات مقاطع فولادی را بررسی می‌کند تا مغایرتی بین بار و فاکتور وجود نداشته باشد.

باتوجه‌به این ویژگی‌ها شما می‌توانید با خیال راحت، لوله مبلی موردنیاز خود را از آهن آپ خریداری کنید و یک خرید حرفه‌ای داشته باشید.

آیا هزینه ارسال بار به عهده مشتری است ؟

اگر تماسی از آهن آپ با من گرفته نشد چیکار کنم؟

در صورت بروز مسائل مختلف باید چیکار کنم؟

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو