از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/5
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5
 • قیمت لوله صنعتی ضخامت 3
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
 • لوله صنعتی یاران
 • لوله صنعتی جباری
 • لوله صنعتی سپاهان
 • لوله داربست اصفهان
 • لوله داربستی صابری
 • لوله داربست نیکان
 • لوله داربست تهران شرق
 • لوله داربست یاران
 • لوله داربست بهفلز
 • لوله داربست جهان
 • لوله داربست صدرا
 • لوله درجه 2
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1
 • لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 70
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25
 • لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9
 • لوله گاز روکار کچو
 • لوله گاز روکار سپاهان سنگین
 • لوله گاز توکار سپاهان
 • لوله گاز توکار کچو
 • لوله اسپیرال
 • لوله گالوانیزه سبک
 • لوله گالوانیزه سنگین
 • لوله گالوانیزه ضخامت 3
 • لوله گالوانیزه سپاهان
سایز محصول
 • همه سایز ها

لوله صنعتی ضخامت 2

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 42.2 "11/4 12.4
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 21.3 ½ 6.2
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 141.3 "5 41.54
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 101.6 "31/2 29.9
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 88.9 "3 26.1
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 73 "2/5 21.5
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 60.3 "2 17.7
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 48.3 "11/2 14.2
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 33.4 "1 9.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 26.7 "3/4 7.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 114.3 "4 33.6
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری واحد قطر (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

قیمت لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.5

6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 10 0.73
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
57,965 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.5

6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 13 0.95
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
56,180 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.5

6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 16 1.1
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
56,150 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.5

6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 22 1.6
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
56,130 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.5

6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 20 1.4
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
56,130 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5

6 0.5 کارخانه خلیج فارس کیلوگرم 25 1.8
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
56,130 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2/5

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 21.3 ½ 7.9
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 141.3 "5 52
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 101.6 "31/2 37.34
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 88.9 "3 32.6
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 73 "2/5 26.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 60.3 "2 22.2
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 48.3 "11/2 17.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 42.2 "11/4 15.5
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 33.4 "1 12.3
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 26.7 "3/4 9.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 114.3 "4 42
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

قیمت لوله صنعتی ضخامت 3

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) واحد قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 73 کیلوگرم "2/5 32.2
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 33.4 کیلوگرم 1" 14.7
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 26.7 کیلوگرم "3/4 11.9
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 21.3 کیلوگرم ½ 9.4
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 - 3 141.3 کیلوگرم "5 62.3
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 - 3 101.6 کیلوگرم "31/2 44.8
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 88.9 کیلوگرم "3 39.2
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 60.3 کیلوگرم "2 26.5
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 48.3 کیلوگرم "11/2 21.3
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 42.2 کیلوگرم "11/4 18.6
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 3 114.3 کیلوگرم "4 50.4
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 16.6 48
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 16.5 47
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 15.88 46.7
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 15.78 45
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 14.9 44.75
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 14.7 42.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 14 40
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 13.5 38.7
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 13.26 38
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 12.9 37
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 12.1 35
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11.7 34
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11.6 33.4
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11.4 33
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 11 32
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 10.9 31.8
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 10.2 30
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28.6 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9.75 28.6
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9.5 28
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9 26.7
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.78 26
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.56 25.4
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.4 25
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.03 24
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.5 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.47 22.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.36 22.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.29 22
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7 21.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.91 21
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 20 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.54 20
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 19 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.16 19
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 18 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 5.7 18
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 17.2 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 5.4 17.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی یاران

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه 3.29 13
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.44 13.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.59 14
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 54 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 54
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 51 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 51
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.3 50.8
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14 50
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.6 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.8 48.6
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.7 48.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.4 48
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.3 47
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.8 46.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.7 45
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12 44.75
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.9 42.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.3 40
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.9 38.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.7 38
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.4 37
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.8 35
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.5 34
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33.4
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 32
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 31.8
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.3 30
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.7 28
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.3 26.7
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 26
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 25.4
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.8 25
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.6 24
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 23.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.4 23.5
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22.2
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.2 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی جباری

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری

6 2.5 "4 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,073 تـــومـان
4 %
1,376 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری

6 2.5 "1 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,073 تـــومـان
4 %
1,376 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری

6 2.5 "3 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری

6 2.5 "2 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری

6 2.5 "11/4 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری

6 2 "1 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری

6 2 "4 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 3 اینچ جباری

6 2 "31/2 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری

6 2 "2 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری

6 2 "11/4 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری

6 2 "3 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی سپاهان

عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 4 قطر 88.9 میلیمتر سپاهان

6 4 88.9 کارخانه سپاهان 52.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3.5 قطر 73 میلیمتر سپاهان

6 3.5 73 کارخانه سپاهان 39.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3.5 قطر 60.3 میلیمتر سپاهان

6 3.5 60.3 کارخانه سپاهان 31
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 قطر 48.3 میلیمتر سپاهان

6 3 48.3 کارخانه سپاهان 21.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 3 قطر 42.2 میلیمتر سپاهان

6 3 42.2 کارخانه سپاهان 18.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 33.4 میلیمتر سپاهان

6 2.5 33.4 کارخانه سپاهان 13.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 26.7 میلیمتر سپاهان

6 2.5 26.7 کارخانه سپاهان 9.4
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 21.3 میلیمتر سپاهان

6 2.5 21.3 کارخانه سپاهان 7.8
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 4 قطر 114.3 میلیمتر سپاهان

6 4 114.3 کارخانه سپاهان 68
تماس بگیرید
ثابت

لوله داربست اصفهان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.3 کیلویی

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,365 تـــومـان
3 %
950 تـــومـان

لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی

6 2.2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 17.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,000 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

لوله 5 داربستی 18.3 کیلویی

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 18.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
35,250 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی

6 2 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,720 تـــومـان
2 %
665 تـــومـان

لوله داربستی صابری

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,550 تـــومـان
4.5 %
1,635 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,550 تـــومـان
3.5 %
1,175 تـــومـان

لوله داربست نیکان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان

6 2.5 کیلوگرم "11/2 مخلوط 18.2
۱۷:۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,055 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,788 تـــومـان
2.5 %
733 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان

6 2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,798 تـــومـان
4 %
1,285 تـــومـان

لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان

6 2 کیلوگرم "11/2 مخلوط 16
۱۷:۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,513 تـــومـان
ثابت

لوله داربست تهران شرق

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,450 تـــومـان
6.5 %
2,275 تـــومـان

لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق

6 2.5 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,450 تـــومـان
6.5 %
2,275 تـــومـان

لوله داربست یاران

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی یاران

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی یاران

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله داربست بهفلز

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,908 تـــومـان
8 %
2,936 تـــومـان

لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز

6 120 35.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز

6 2.5 16 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,908 تـــومـان
11 %
3,853 تـــومـان

لوله داربست جهان

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان

6 2.5 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,889 تـــومـان
ثابت

لوله داربست صدرا

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,530 تـــومـان
4.5 %
1,560 تـــومـان

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,615 تـــومـان
3 %
918 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری طول (m) قطر (inch) ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله درجه 2 قطر 1/2 2 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "½ - 2 متغیر (2، 2.5، 3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 3/4 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "3/4 متغیر(2،2.5،3)
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 2 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "2 متغیر(2،2.5،3)
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 1/2 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 ½ متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 1 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "1 متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 1/4 1 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "11/4 متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 1/2 1 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "11/2 متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 60 8.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 48 7
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 45 6.6
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 42 6.2
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 38 5.6
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 35 5.2
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 32 4.7
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 25 3.7
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 22 3.3
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 20 3
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 18 2.7
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 16 1195
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,565 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 13 2
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,590 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 10 1.5
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
53,380 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 10.3 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1-2.2 10.3
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
53,380 تـــومـان
4 %
1,900 تـــومـان

لوله مبلی قطر 13.7 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.4-3 13.7
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,590 تـــومـان
4 %
1,900 تـــومـان

لوله مبلی قطر 17.1 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 1.8-3.8 17.1
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,565 تـــومـان
4 %
1,900 تـــومـان

لوله مبلی قطر 33.4 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 3.4-7.3 33.4
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
4 %
1,900 تـــومـان

لوله مبلی قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.7-5.6 26.7
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
4 %
1,900 تـــومـان

لوله مبلی قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه خاور صنعت هما 0/7-1/5 2.2-4.7 21.3
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
4 %
1,900 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.9
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 4
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 6.2
۱۶:۴۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
51,480 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
53,380 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.4
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,590 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.7
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,565 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.6
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.3
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 2.1
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 1.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 4.4
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 70

کارخانه خلیج فارس 3.3
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
51,545 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 14 کارخانه خلیج فارس 63.5
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 13.2 کارخانه خلیج فارس 60
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5

6 1.5 11.9 کارخانه خلیج فارس 54
۱۶:۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان