از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ناودانی + ( سنگین و سبک )

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ناودانی ابهر
  • قیمت ناودانی شکفته مشهد
  • قیمت ناودانی اصفهان
  • قیمت ناودانی آریان
  • ناودانی شکفته یزد
  • قیمت ناودانی ناب تبریز
  • قیمت ناودانی اسپیرال
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۳. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) وزن واحد کارخانه محل بارگیری سایز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 12000*200 ابهر

12 225 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*200
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*180 ابهر

12 265 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*180
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*80 ابهر

12 105 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*80
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*260 ابهر

12 455 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*260
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*200 ابهر

12 305 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*200
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
26,000 تـــومـان
8.5 %
2,440 تـــومـان

ناودانی 12000*240 ابهر

12 399 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*240
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
29,300 تـــومـان
50 تـــومـان

ناودانی 12000*220 ابهر

12 353 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*220
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*180 ابهر

12 165 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*180
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*160 ابهر

12 225 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*160
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,200 تـــومـان
4.5 %
1,220 تـــومـان

ناودانی 12000*140 ابهر

12 195 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*140
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان

ناودانی 12000*120 ابهر

12 160 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*120
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,600 تـــومـان
44 %
20,270 تـــومـان

ناودانی 12000*100 ابهر

12 128 کیلوگرم ابهر کارخانه ابهر 12000*100
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
44,000 تـــومـان
4 %
1,870 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۳. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری واحد کارخانه سایز وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 12000*100 شکفته مشهد

12 کارخانه کیلوگرم شکفته مشهد 12000*100 100
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,000 تـــومـان
1.5 %
285 تـــومـان

ناودانی 12000*80 شکفته مشهد

12 کارخانه کیلوگرم شکفته مشهد 12000*80 80
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,000 تـــومـان
1.5 %
285 تـــومـان

ناودانی 12000*60 شکفته مشهد

12 کارخانه کیلوگرم شکفته مشهد 12000*60 60
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,300 تـــومـان
2.5 %
585 تـــومـان

ناودانی 6000*100شکفته مشهد

6 کارخانه کیلوگرم شکفته مشهد 6000*100 50
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
23,850 تـــومـان
1.5 %
320 تـــومـان

ناودانی 6000*80 شکفته مشهد

6 کارخانه کیلوگرم شکفته مشهد 6000*80 40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
23,850 تـــومـان
1.5 %
320 تـــومـان

ناودانی 6000*60 شکفته مشهد

6 کارخانه کیلوگرم شکفته مشهد 6000*60 30
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,300 تـــومـان
2.5 %
585 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۳. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) وزن محل بارگیری واحد سایز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 6000*140 انبار اصفهان

6 135 بنگاه اصفهان شاخه 6000*140
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 6000*160 انبار اصفهان

6 85 بنگاه اصفهان شاخه 6000*160
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 12000*240 انبار اصفهان

12 288 بنگاه اصفهان کیلوگرم 12000*240
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 12000*220 انبار اصفهان

12 252 بنگاه اصفهان کیلوگرم 12000*220
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 12000*200 انبار اصفهان

12 221 بنگاه اصفهان کیلوگرم 12000*200
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 12000*180 انبار اصفهان

12 196 بنگاه اصفهان کیلوگرم 12000*180
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 6000*60 انبار اصفهان

6 24-30 بنگاه اصفهان کیلوگرم 6000*60
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,680 تـــومـان
ثابت

ناودانی 6000*160 انبار اصفهان

6 288 بنگاه اصفهان کیلوگرم 6000*160
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 6000*140 انبار اصفهان

6 68-75 بنگاه اصفهان کیلوگرم 6000*140
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 6000*120 انبار اصفهان

6 50-65 بنگاه اصفهان کیلوگرم 6000*120
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,950 تـــومـان
0.5 %
150 تـــومـان

ناودانی 6000*100انبار اصفهان

6 40-50 بنگاه اصفهان کیلوگرم 6000*100
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,680 تـــومـان
ثابت

ناودانی 6000*80 انبار اصفهان

5 30-40 بنگاه اصفهان کیلوگرم 6000*80
۱۶:۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,680 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول طول (m) واحد سایز کارخانه محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 6000*120 آریان فولاد

6 کیلوگرم 6000*120 آریان فولاد کارخانه آریان فولاد
تماس بگیرید
ثابت

ناودانی 6000*100 آریان فولاد

6 کیلوگرم 6000*100 آریان فولاد کارخانه آریان فولاد
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۳. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری واحد کارخانه سایز وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 12000*160 شکفته یزد

12 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 12000*160 170
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,200 تـــومـان
1.5 %
300 تـــومـان

ناودانی 12000*140 شکفته یزد

12 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 12000*140 150
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,200 تـــومـان
1.5 %
300 تـــومـان

ناودانی 12000*120 شکفته یزد

12 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 12000*120 124
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,200 تـــومـان
1.5 %
300 تـــومـان

ناودانی 12000*100 شکفته یزد

12 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 12000*100 100
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,000 تـــومـان
1.5 %
285 تـــومـان

ناودانی 12000*80 شکفته یزد

12 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 6000*80 80
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,000 تـــومـان
1.5 %
285 تـــومـان

ناودانی 6000*160 شکفته یزد

6 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 6000*160 85
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,100 تـــومـان
1.5 %
340 تـــومـان

ناودانی 6000*140 شکفته یزد

6 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 6000*140 75
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,100 تـــومـان
1.5 %
340 تـــومـان

ناودانی 6000*120 شکفته یزد

6 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 6000*120 62
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,100 تـــومـان
1.5 %
340 تـــومـان

ناودانی 6000*100 شکفته یزد

6 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 6000*100 50
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
23,850 تـــومـان
1.5 %
320 تـــومـان

ناودانی 6000*80 شکفته یزد

6 کارخانه یزد کیلوگرم شکفته یزد 6000*80 40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
23,850 تـــومـان
1.5 %
320 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۳. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) واحد کارخانه محل بارگیری سایز وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 12000*160 ناب

12 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 12000*160 166
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
1 %
170 تـــومـان

ناودانی 12000*140 ناب

12 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 12000*140 139
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
2.5 %
740 تـــومـان

ناودانی 12000*180 ناب

12 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 12000*180 200
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
2.5 %
740 تـــومـان

ناودانی 12000*100 ناب

12 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 12000*100 96
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,490 تـــومـان
6 %
1,650 تـــومـان

ناودانی 12000*120 ناب

12 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 12000*120 119
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
2.5 %
740 تـــومـان

ناودانی 12000*80 ناب

12 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 12000*80 77.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,220 تـــومـان
10 تـــومـان

ناودانی 6000*160 ناب

6 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 6000*160 85
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,490 تـــومـان
1.5 %
460 تـــومـان

ناودانی 6000*120 ناب

6 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 6000*120 60
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
2.5 %
740 تـــومـان

ناودانی 6000*100 ناب

6 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 6000*100 48.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,300 تـــومـان
7 %
1,840 تـــومـان

ناودانی 6000*80 ناب

6 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 6000*80 39.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
24,300 تـــومـان
2.5 %
650 تـــومـان

ناودانی 6000*180 ناب

6 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 6000*180 100
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
2.5 %
740 تـــومـان

ناودانی 6000*140 ناب

6 کیلوگرم ناب تبریز کارخانه ناب تبریز 6000*140 69
۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
25,400 تـــومـان
2.5 %
740 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری واحد سایز کارخانه وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ناودانی 6000*60 اسپیرال

6 کارخانه اصفهان کیلوگرم 6000*60 اسپیرال 26
۱۲:۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
25,550 تـــومـان
ثابت

ناودانی 6000*60 اسپیرال

6 کارخانه اصفهان کیلوگرم 6000*60 اسپیرال 32
۱۲:۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
25,550 تـــومـان
ثابت

ناودانی 6000*50 اسپیرال

6 کارخانه اصفهان کیلوگرم 6000*50 اسپیرال 24
۱۲:۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
25,550 تـــومـان
ثابت

ناودانی 6000*50 اسپیرال

6 کارخانه اصفهان کیلوگرم 6000*50 اسپیرال 22
۱۲:۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
25,550 تـــومـان
ثابت

ناودانی از مقاطع فولادی پرکاربرد در ساخت چهارچوب، ریل آسانسور، اسکلت ماشین و تجهیزات صنعتی است. تقاضای برای خرید ناودانی در بازار آهن آلات بالاست؛ به همین دلیل قیمت آن به صورت روزانه تعیین می‌شود. شما می‌توانید، قیمت ناودانی آریان ، قیمت ناودانی یزد ، قیمت ناودانی شکفته مشهد و قیمت ناودانی تبریز را در جدول‌های بالا ببینید. شماره 03138030000 راه ارتباطی شما با کارشناسان آهن آپ است. با ما تماس بگیرید و در مورد خرید ناودانی با بهترین قیمت از کارشناسان ما مشاوره تخصصی و رایگان می‌گیرد.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو