جستجو
بستن
در حال مشاهده نبشی آرین
بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12269 کارخانه 2.5 6 9
۱۳:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12265 کارخانه 3 6 11
۱۳:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,900
12263 کارخانه 12 6 128
۱۳:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,620
12257 کارخانه 8 6 58
۱۳:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,900
12255 کارخانه 7 6 44
۱۳:۳۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,900
12250 کارخانه 120 6 27
۱۳:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,980
12246 کارخانه 4 6 18
۱۳:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,900
12244 کارخانه 4 6 15
۱۳:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,900
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12271 کارخانه 120 6 32
۱۳:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12259 کارخانه 10 6 88
۱۳:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,620
12248 کارخانه 120 6 23
۱۳:۲۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,900
نبشی آرین مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
سایز
ضخامت
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن