جستجو
بستن
در حال مشاهده نبشی اسپیرال
بارگیری
سایز
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12298 کارخانه 4 6 9.5
۱۳:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12296 کارخانه 3 6 7
۱۳:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12292 کارخانه 2 6 5.5
۱۳:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,090
12289 کارخانه 2 6 9.5
۱۳:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,290
12286 کارخانه 2 6 6.5
۱۳:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,290
12281 کارخانه 3 6 8.5
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
12278 کارخانه 3 6 12
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,840
12275 کارخانه 4 6 15
۱۳:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,340
نبشی اسپیرال مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
سایز
ضخامت
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن