جستجو
بستن
در حال مشاهده نبشی شکفته
بارگیری
سایز
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12397 کارخانه مشهد 10 6 87
۱۴:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12393 کارخانه مشهد 9 6 80
۱۴:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12391 کارخانه مشهد 7 6 52
۱۴:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12389 کارخانه مشهد 8 6 50
۱۴:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12387 کارخانه مشهد 7 6 42
۱۴:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12384 کارخانه مشهد 6 6 32
۱۴:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12382 کارخانه مشهد 120 6 27
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12378 کارخانه مشهد 120 6 23
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,025
12374 کارخانه مشهد 4 6 14
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12372 کارخانه مشهد 3 6 10.5
۱۴:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,345
مشاهده بیشتر
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12362 کارخانه یزد 8 12 170
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12360 کارخانه یزد 7 6 96
۱۴:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12357 کارخانه یزد 10 6 90
۱۴:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12354 کارخانه یزد 8 6 85
۱۴:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12352 کارخانه یزد 9 6 80
۱۴:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12350 کارخانه یزد 8 6 56
۱۴:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,025
12346 کارخانه یزد 7 6 48
۱۴:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
نبشی شکفته مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
سایز
ضخامت
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن