جستجو
بستن
در حال مشاهده نبشی ظهوریان
بارگیری
سایز
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12454 کارخانه 10 6 85
۱۶:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12451 کارخانه 3 6 8
۱۶:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12449 کارخانه 2.5 6 7.5
۱۶:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12447 کارخانه 7 6 57
۱۶:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12444 کارخانه 120 6 28
۱۶:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12442 کارخانه 120 6 19
۱۶:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12440 کارخانه 4 6 18
۱۶:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12437 کارخانه 3 6 15
۱۶:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12435 کارخانه 3 6 10
۱۶:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
نبشی ظهوریان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
سایز
ضخامت
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن