از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت نبشی ناب تبریز

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • فولاد ناب تبریز
سایز محصول
 • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری وزن واحد سایز نبشی تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
نبشی 8*100*100 ناب 6 کارخانه 1465 کیلوگرم ۸
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 7*75*75 ناب 6 کارخانه 47.5 کیلوگرم ۷
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*63*63 ناب 12 کارخانه 47 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*50*50 ناب 12 کارخانه 51 کیلوگرم ۶
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 5*75*75 ناب 6 کارخانه 34.5 کیلوگرم ۵
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 3*45*45 ناب 12 کارخانه 25 کیلوگرم ۳
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
30,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 10*100*100 ناب 6 کارخانه 91.5 کیلوگرم 10
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*80*80 ناب 12 کارخانه 84 کیلوگرم ۶
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 10*100*100 ناب 12 کارخانه 183 کیلوگرم 10
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 5*75*75 ناب 12 کارخانه 69 کیلوگرم ۵
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 5*63*63 ناب 12 کارخانه 57 کیلوگرم ۵
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
30,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 4*63*63 ناب 6 کارخانه 480 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*60*60 ناب 6 کارخانه 22 کیلوگرم ۴
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
26,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 6*50*50 ناب 6 کارخانه 25 کیلوگرم ۶
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 5*45*45 ناب 6 کارخانه 20 کیلوگرم ۵
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
28,580 تـــومـان
ثابت
نبشی 4*45*45 ناب 6 کارخانه 16.5 کیلوگرم ۴
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
28,580 تـــومـان
ثابت
نبشی 3*45*45 ناب 6 کارخانه 13 کیلوگرم ۳
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
28,580 تـــومـان
ثابت
نبشی 2.5*40*40 ناب 6 کارخانه 9 کیلوگرم ۲
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*38*38 ناب 6 کارخانه 13 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 3*38*38 ناب 6 کارخانه 9.5 کیلوگرم ۳
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*35*35 ناب 6 کارخانه 12.5 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*30*30 ناب 6 کارخانه 10.5 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 3*30*30 ناب 6 کارخانه 8.5 کیلوگرم ۳
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*25*25 ناب 6 کارخانه 9 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 3*25*25 ناب 6 کارخانه 7 کیلوگرم ۳
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*75*75 ناب 12 کارخانه 80 کیلوگرم ۶
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*63*63 ناب 12 کارخانه 67 کیلوگرم ۶
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
30,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 5*63*63 ناب 6 کارخانه 28.5 کیلوگرم ۵
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 7*100*100 ناب 12 کارخانه 126.5 کیلوگرم ۷
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 7*100*100 ناب 6 کارخانه 63.5 کیلوگرم ۷
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*75*75 ناب 6 کارخانه 39 کیلوگرم ۶
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*63*63 ناب 6 کارخانه 34 کیلوگرم ۶
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
28,580 تـــومـان
ثابت
نبشی 3*60*60 ناب 6 کارخانه 17 کیلوگرم ۳
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 5*45*45 ناب 12 کارخانه 41 کیلوگرم ۵
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
30,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 4*70*70 ناب 6 کارخانه 25 کیلوگرم ۴
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 8*80*80 ناب 12 کارخانه 110.5 کیلوگرم ۸
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
26,859 تـــومـان
ثابت
نبشی 7*80*80 ناب 12 کارخانه 98 کیلوگرم ۷
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
27,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 6*70*70 ناب 12 کارخانه 75 کیلوگرم ۶
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
27,950 تـــومـان
ثابت
نبشی 5*60*60 ناب 12 کارخانه 53 کیلوگرم ۵
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 4*50*50 ناب 12 کارخانه 36.5 کیلوگرم ۴
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
27,220 تـــومـان
ثابت
نبشی 4*45*45 ناب 12 کارخانه 32 کیلوگرم ۴
۱۳:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
30,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 5*50*50 ناب 12 کارخانه 44 کیلوگرم ۵
۱۶:۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
27,130 تـــومـان
ثابت
نبشی 7*70*70 ناب 12 کارخانه 85 کیلوگرم ۷
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 6*60*60 ناب 12 کارخانه 62.5 کیلوگرم ۶
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,760 تـــومـان
ثابت
نبشی 5*70*70 ناب 6 کارخانه 33 کیلوگرم ۵
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 3*50*50 ناب 6 کارخانه 14 کیلوگرم ۳
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,310 تـــومـان
ثابت
نبشی 3*40*40 ناب 6 کارخانه 11 کیلوگرم ۳
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,400 تـــومـان
ثابت
نبشی 6*80*80 ناب 6 کارخانه 42 کیلوگرم ۶
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,760 تـــومـان
ثابت
نبشی 8*80*80 ناب 6 کارخانه 55 کیلوگرم ۸
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,490 تـــومـان
ثابت
نبشی 7*80*80 ناب 6 کارخانه 48 کیلوگرم ۷
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,580 تـــومـان
ثابت
نبشی 6*70*70 ناب 6 کارخانه 37 کیلوگرم ۶
۱۶:۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
26,400 تـــومـان
ثابت
نبشی 5*60*60 ناب 6 کارخانه 26.5 کیلوگرم ۵
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,950 تـــومـان
ثابت
نبشی 4*50*50 ناب 6 کارخانه 19 کیلوگرم ۴
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,220 تـــومـان
ثابت
نبشی 4*40*40 ناب 6 کارخانه 14.5 کیلوگرم ۴
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,310 تـــومـان
ثابت
نبشی 7*70*70 ناب 6 کارخانه 42 کیلوگرم ۷
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
26,040 تـــومـان
ثابت
نبشی 6*60*60 ناب 6 کارخانه 31 کیلوگرم ۶
تماس بگیرید
ثابت
نبشی 5*50*50 ناب 6 کارخانه 22.5 کیلوگرم ۵
۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
25,220 تـــومـان
ثابت

آهن آپ با بیش از 30 سال سابقه در زمینه فروش انواع مقاطع فولادی، آمادگی ارسال نبشی ناب تبریز به سراسر کشور را دارد. برای اطلاع از قیمت روز نبشی ناب تبریز می‌توانید با شماره 0313830000 تماس بگیرید. استعلام قیمت نبشی ناب تبریز می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید در بهترین زمان ممکن و همچنین در یک فرصت طلایی سفارش خودتان را ثبت کنید.

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز | آهن آپ

نبشی ناب تبریز | آهن آپ

نبشی فولاد ناب تبریز یکی از بهترین و باکیفیت‌ترین نبشی‌های بازار است. قیمت روز نبشی ناب تبریز در سایت آهن آپ در همین صفحه برای کاربران قابل دسترسی است. با کلیک روی نمودار قیمت این محصول حتی می‌توانید به قیمت نبشی ناب تبریز در بازه‌های زمانی گذشته دسترسی داشته باشید. برای اطلاع از قیمت نبشی روی لینک مربوطه کلیک کنید.

اگر به هر دلیلی به راهنمایی و مشاوره بیشتری در این زمینه نیاز داشته باشید، کارشناسان ما راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما قرار می‌دهند. فقط کافی‌ست با شماره 03138030000 تماس بگیرید و با یکی از کارشناسان فروش ما صحبت داشته باشید. این شرکت حتی فروش نبشی لقمه را نیز بر عهده دارد؛ اگر به هر دلیلی به این محصول نیاز دارید، با ما تماس بگیرید.

تاریخچه شرکت فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز در سال 1382 در شهر تبریز فعالیت خود را شروع کرد. این کارخانه با داشتن تجهیزات مدرن و متخصصان داخلی و خارجی، در سال 1384 به بهره‌برداری رسید. این کارخانه در مساحت 17 هکتار بنا شده و ظرفیت تولیدی محصولات فولادی این کارخانه در سال به 450 هزار تن می‌رسد. این کارخانه تولیدی علاوه بر تامین نیازهای تولیدی داخل کشور، صادرات بسیاری از مقاطع فولادی به کشورهای خارجی را برعهده دارد. 600 هزار تن از طرفیت سالانه این کارخانه به تولید نبشی‌های باکیفیت اختصاص دارد.

نبشی ناب تبریز محصول تولید شده از کارخانه نبشی ناب تبریز است. محصولات تولیدی این کارخانه در بازار فولاد کیفیت بسیار بالایی دارند. نبشی ناب تبریز یکی از بهترین محصولات این مجتمع فولادی به شما می‌رود که همیشه زبان‌زد خریداران بازار فولاد بوده است.

قیمت نبشی ناب تبریز نسبت به کیفیت این محصول عالی است. محصول تولید شده این کارخانه به صورت نبشی بال نامساوی شیب دار و در سایزهای 25 تا 100 میلی‌متری تولید می‌شود. شما می‌توانید با توجه به کاربرد خاص، انواع مختلفی از سایزهای این محصول را سفارش دهید.

نبشی فولاد ناب تبریز

نبشی فولاد ناب تبریز | آهن آپ

نبشی فولاد ناب تبریز | آهن آپ

انواع نبشی ناب تبریز با جدول اشتال تطبیق کامل دارند و همین موضوع باعث اعتماد بسیاری از خریداران به این برند شده است. مجهز بودن کارخانه نبشی ناب تبریز به استانداردهای روسی و بین‌المللی برای تولید این محصول از دیگر ویژگی‌هایی است که می‌توان برای این مجموعه در نظر گرفت.

اگر پروژه مورد نظر شما در تبریز باشد، می‌توانید به سادگی و با کاهش هزینه‌های حمل‌‌ونقل به نبشی ناب تبریز دسترسی داشته باشید. آهن آپ این امکان را برای شما فراهم کرده و با خریداری این نوع نبشی، می‌تواند به سادگی و در زمانی کوتاه این محصول را به دست شما برساند. برای این کار فقط باید یا وارد سایت شده و سفارش خود را ثبت کنید یا با ما تماس بگیرید.

کارخانه نبشی ناب تبریز

کیفیت بالای محصولات تولید این مجتمع باعث شده که در شمال غربی کشور، خریداران خاص خودش را داشته باشد. خرید نبشی ناب تبریز برای افرادی که در قسمت شمال غربی کشور هستند، بیشتر توصیه می‌شود. زیرا به دلیل کم شدن فاصله، می‌توان بسیاری از هزینه‌های حمل‌‌‌ونقل را کاهش داد.

ناودانی سبک، ناودانی سنگین، حتی تیرآهن و انواع نبشی‌های بال مساوی و حتی نبشی گوشه از دیگر محصولات تولیدی کارخانه نبشی ناب تبریز هستند. کارخانه فولاد ناب انواع نبشی آهن را با بالاترین کیفت به مشتریان تحویل می‌دهد.

قیمت نبشی ناب تبریز امروز

یکی از مهم‌ترین موارد برای خریداران، اطلاع از قیمت مقاطع فولادی است. همان‌طور که می‌دانید بازار فولاد همیشه در حال نوسان است و عوامل مختلفی در این بازار روی قیمت مقاطع فولادی تاثیر دارند. روش تولید نبشی، ابعاد این محصول و حتی وزن نبشی از مهم‌ترین عواملی هستند که در قیمت نبشی تبریز امروز تاثیر دارند. وزن نبشی ناب تبریز یکی از عوامل دخیل در قیمت این محصول است؛ بنابراین قبل از خرید باید دقیقا مشخص کنید که به کدام وزن نبشی ناب تبریز نیاز دارید.

مثلا: قیمت نبشی 5 ناب تبریز نسبت به نبشی 4 تبریز و حتی نبشی 3 ، بیشتر و در نتیجه از قیمت بالاتری هم برخوردار است. نبشی 5 ناب تبریز به دلیل وزن سنگین و بالایی که دارد، در اکثر موارد برای کاربردهایی استفاده می‌شود که به دوام و استحکام بالایی نیاز داشته باشید. به همین دلیل در زمان خرید باید از وزن و سایر مشخصات این محصول اطلاعات دقیق داشته باشید و بعد از آن سفارش خودتان را ثبت کنید.

اگر برای خرید نبشی فولاد ناب تبریز تردید دارید، می‌توانید از کارشناسان تیم آهن آپ قیمت این محصول را استعلام کنید. قیمت این محصول هم مانند سایر مقاطع فولادی به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد:

 • کاهش یا افزایش نرخ دلار
 • سیاست‌های دولت
 • میزان عرضه و تقاضا
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • قیمت مواد اولیه
 • هزینه‌های حمل و نقل
 • سایز و ابعاد نبشی ناب تبریز

محصولات فولاد ناب تبریز

کارخانه نبشی ناب تبریز | آهن آپ

کارخانه نبشی ناب تبریز | آهن آپ

محصولات فولاد ناب تبریز با بهترین و جدیترین استانداردهای ملی ایران و حتی استاندارد روسی تولید می‌شوند. بهره‌‌گیری از جدیدترین و بهترین تکنولوژی‌های روز دنیا باعث شده که محصولات این کارخانه بهترین کیفیت ممکن را در بازار فولاد داشته باشند.

از محصولات فولاد ناب تبریز در صنایع ساخت و ساز، نفت و گاز، خطوط انتقال نیرو … می‌توان استفاده کرد. کیفیت بالا، تنوع بالای محصولات تولید شده و رعایت استانداردهای لازم برای تولید محصولات از مهم‌ترین عوامل موفقیت این کارخانه هستند. از مهم‌ترین محصولات این کارخانه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 1. تیرآهن ناب تبریز
 2. تیرآهن نیمه سبک
 3. تیرآهن سنگین اروپایی
 4. نبشی
 5. نبشی بال مساوی شیبدار
 6. ناودانی ناب تبریز
 7. ناودانی سبک
 8. ناودانی سنگین اروپایی
 9. وزن نبشی ناب تبریز

وزن نبشی ناب تبریز با توجه به سایز و ضخامت انواع این محصول متفاوت است. وزن این محصول مطابق با جدول اشتال تعیین شده و شما می‌توانید از آن برای کاربردهای مختلفی استفاده کنید.

مثلا: قیمت نبشی 5 ناب تبریز به دلیل داشتن وزن بالا، نسبت به سایر انواع دیگر این محصول بیشتر است. وزن نبشی ناب تبریز یکی از مهم‌ترین مواردی است که در زمان خرید باید به آن دقت داشته باشید؛ زیرا از هر محصول با وزن‌های مختلف برای کاربردهای متعددی استفاده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وزن نبشی ناب تبریز و همچنین قیمت روز آهن این محصول می‌توانید با ما تماس بگیرید.

به غیر از مراجعه به سایت آهن آپ و تماس تلفنی با کارشناسان ما، با عضویت در خبرنامه این مجموعه و کانال تلگرام ما، می‌توانید از قیمت روز آهن ناب تبریز مطلع شوید. اگر نیاز به دریافت راهنمایی در این زمینه داشته باشید، می‌‌توانید با شماره 0313803666 یا 0313803111 یا 0313803333با کارشناسان تیم آهن آپ تماس گرفته و استعلام قیمت کنید. در نظر داشته باشید که قبل از خرید باید به صورت روزانه, از قیمت روز نبشی منظومه مطلع شوید تا در بهترین و درست‌ترین زمان ممکن بتوانید سفارش خودتان را ثبت کنید.

بهترین و معروف‌ترین نوع نبشی تبریز کدام‌است؟

آیا در صورت عدم رضایت از کالای ارسال شده می‌توان آن را عودت دارد؟

آیا قیمت‌های مندرج شده در سایت به همراه هزینه‌های حمل و نقل است؟

برای استعلام قیمت نبشی ناب چه کنیم؟

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو