جستجو
بستن
در حال مشاهده ورق آجدار
بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11434 بنگاه اصفهان 2.5 2*1 شیت
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11432 بنگاه اصفهان 2 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11430 بنگاه اصفهان 2.5 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11428 بنگاه اصفهان 2 2*1 شیت
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11426 کارخانه 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11424 بنگاه اصفهان 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11422 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11420 کارخانه 2 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,300
11418 کارخانه 2 2*1 شیت
۱۲:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,300
11416 کارخانه 3 2*1 شیت
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 34,900
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11463 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11448 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11446 بنگاه اصفهان 4 1.25*6 شیت
۱۲:۴۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11444 بنگاه اصفهان 4 1.5*6 شیت
۱۲:۴۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11442 بنگاه اصفهان 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۴۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11440 بنگاه اصفهان 8 6*1.5 شیت
۱۲:۳۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,800
11438 بنگاه اصفهان 6 1.5*6 شیت
۱۲:۳۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,800
11436 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۳۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,200
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11461 بنگاه تهران 6 1*2 شیت
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11458 بنگاه تهران 4 6*1.25 شیت
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11456 بنگاه تهران 4 6*1 شیت
۱۲:۴۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11454 بنگاه تهران 3 1.25*2.5 شیت
۱۲:۴۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11452 بنگاه تهران 3 1*2 شیت
۱۲:۴۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11450 بنگاه تهران 2.5 1*2 شیت
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,200
ورق آجدار مشاهده بیشتر
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن