از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق روغنی

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
  • قیمت ورق روغنی هفت الماس
  • قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق روغنی 3 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 3 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 2.5 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 2 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 2 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,650 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,550 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 1.5 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,550 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,550 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 1.25 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,550 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 1 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,550 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,350 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,350 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.9 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,350 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.8 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,350 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.7 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,650 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.6 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
41,150 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.5 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
43,050 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
43,050 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول ضخامت (mm) محل بارگیری عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق روغنی 2 هفت الماس

2 کارخانه 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 2 هفت الماس

2 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.7 هفت الماس

1.7 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.6 هفت الماس

1.6 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.5 هفت الماس

1.5 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.5 هفت الماس

1.5 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.4 هفت الماس

1.4 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.25 هفت الماس

1.25 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.25 هفت الماس

1.25 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1 هفت الماس

1 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1 هفت الماس

1 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.9 هفت الماس

0.9 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.9 هفت الماس

0.9 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.8 هفت الماس

0.8 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.8 هفت الماس

0.8 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.7 هفت الماس

0.7 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,650 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.7 هفت الماس

0.7 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.6 هفت الماس

0.6 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.6 هفت الماس

0.6 کارخانه 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.5 هفت الماس

0.5 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.5 هفت الماس

0.5 کارخانه 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,300 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.4 هفت الماس

0.4 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,300 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.4 هفت الماس

0.4 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
۱۵:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,300 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیا

2 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیا

2 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1.5 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1.25 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1.2 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.9 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.8 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.7 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
تماس بگیرید
ثابت

ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.6 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.6 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.5 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.5 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.4 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.4 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.3 1 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.3 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
38,100 تـــومـان
ثابت

ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1.5 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1.25 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1.2 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیا

1 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.9 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.8 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیا

0.7 1.25 رول فولاد غرب آسیا انبار مبداء
۱۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,450 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو