جستجو
بستن
در حال مشاهده ورق سیاه
محل بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10825 کارخانه اهواز 6*2 شیت 100
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10821 کارخانه اهواز 6*2 شیت 80
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10819 کارخانه اهواز 6*2 شیت 80
۱۶:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10817 کارخانه اهواز 6*2 شیت 70
۱۶:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,852
10815 کارخانه اهواز 6*2 شیت 60
۱۶:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,807
10813 کارخانه اهواز 6*2 شیت 50
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
10811 کارخانه اهواز 6*2 شیت 45
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,560
10809 کارخانه اهواز 6*2 شیت 40
۱۶:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,560
10806 کارخانه اهواز 6*2 شیت 35
۱۶:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,584
10803 کارخانه اهواز 6*2 شیت 30
۱۶:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,378
مشاهده بیشتر
ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10676 کارخانه 6*1 شیت 35
۱۲:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10674 کارخانه 6*1 شیت 15
۱۲:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,517
10672 کارخانه 6*1 شیت 25
۱۲:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,237
10670 کارخانه 6*1 شیت 20
۱۲:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,237
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10732 کارخانه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10730 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۰۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10728 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 8
۱۲:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10726 کارخانه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10724 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10722 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10720 کارخانه 6*1.5 شیت 120
۱۲:۵۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10718 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4.5
۱۲:۵۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10716 کارخانه 6*1.5 شیت 4
۱۲:۵۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10714 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۲:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11286 کارخانه 6*1.25 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,160
11284 کارخانه 6*1.5 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11281 کارخانه 6*1.25 شیت 25
۱۴:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11279 کارخانه 6*1.5 شیت 25
۱۴:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,189
11276 کارخانه 6*1.25 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11273 کارخانه 6*1.5 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,147
11269 کارخانه 6*1.25 شیت 15
۱۴:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10904 کارخانه اهواز 6*2 شیت 90
۱۷:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10901 کارخانه اهواز 6*2 شیت 80
۱۷:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10898 کارخانه اهواز طول*2 شیت 80
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10896 کارخانه اهواز 6*2 شیت 70
۱۷:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10894 کارخانه اهواز 6*2 شیت 60
۱۷:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10890 بنگاه تهران 6*2 شیت 60
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10887 کارخانه اهواز طول*2 شیت 60
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10884 کارخانه اهواز 6*2 شیت 50
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10880 کارخانه اهواز طول*2 شیت 50
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10877 بنگاه تهران 6*2 شیت 50
۱۷:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10778 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10776 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10774 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10772 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10770 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 15
۱۳:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10768 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 12
۱۳:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10766 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۳:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10764 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10762 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10760 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10758 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10756 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10754 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۳:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10752 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 15
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10750 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 12
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10748 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10746 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11326 کارخانه رول 1.25 80
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11324 کارخانه رول 1.25 70
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11322 کارخانه رول 1.25 60
۱۴:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11320 کارخانه رول 1.25 50
۱۴:۲۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11318 کارخانه رول 1.25 45
۱۴:۲۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11316 کارخانه رول 1.25 40
۱۴:۲۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11314 کارخانه رول 1.25 35
۱۴:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11311 کارخانه رول 1.25 30
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11308 کارخانه رول 1.25 25
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11305 کارخانه رول 1.25 20
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
مشاهده بیشتر
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10667 انبار اصفهان 1.25 8
۱۲:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10662 انبار اصفهان 1 8
۱۲:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10658 انبار اصفهان 1.25 6
۱۲:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10654 انبار اصفهان 1 6
۱۲:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10652 انبار اصفهان 1.25 120
۱۲:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10649 انبار اصفهان 1 120
۱۲:۱۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10647 انبار اصفهان 1 4
۱۲:۰۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10645 انبار اصفهان 1.25 4
۱۲:۰۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10642 انبار اصفهان 1 3
۱۲:۰۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10640 انبار اصفهان 1 2.5
۱۲:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11354 کارخانه رول 60 8
۱۰:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11352 کارخانه رول 60 4
۰۹:۵۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11350 کارخانه رول 60 3.8
۰۹:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11348 کارخانه رول 60 3.2
۰۹:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11346 کارخانه رول 60 2.8
۰۹:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11344 کارخانه رول 60 2.2
۰۹:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11342 کارخانه رول 60 2
۰۹:۵۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11338 کارخانه رول 60 12
۱۴:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11336 کارخانه رول 60 10
۱۴:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11334 کارخانه رول 60 3.5
۱۴:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,637
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11122 کارخانه طول*1.5 شیت 30 st52
۱۲:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
11102 انبار تهران 6*1.25 شیت 15 st37
۱۲:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11100 انبار اصفهان 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11098 کارخانه اهواز 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11096 انبار تهران 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11094 انبار اصفهان 6*1.25 شیت 15 st37
۱۲:۰۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11090 کارخانه اهواز 6*1.25 شیت 15 st37
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11088 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 25 st37
۱۲:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11084 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 20 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11082 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 30 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11189 طول*1.5 شیت 90 st52
۱۳:۳۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11187 طول*1.5 شیت 90 st52
۱۳:۳۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11185 طول*1.5 شیت 80
۱۳:۳۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11183 طول*1.25 شیت 80 st52
۱۳:۳۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11181 طول*1.5 شیت 70 st52
۱۳:۳۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11179 طول*1.25 شیت 70 st52
۱۳:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11177 طول*1.5 شیت 65 st52
۱۳:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11175 طول*1.25 شیت 65 st52
۱۳:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11173 طول*1.5 شیت 60 st52
۱۳:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11171 طول*1.25 شیت 60 st52
۱۳:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11264 بنگاه تهران 1.25 رول 8
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11262 بنگاه تهران 1 رول 8
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11259 کارخانه 1.25 رول 8
۱۳:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11256 بنگاه تهران 1.25 رول 6
۱۳:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11254 بنگاه تهران 1 رول 6
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11250 کارخانه 1.25 رول 6
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11247 کارخانه 1 رول 120
۱۳:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11244 بنگاه تهران 1.25 رول 4
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11242 کارخانه 1.25 رول 4
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11238 کارخانه 1 رول 4
۱۳:۵۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10583 بنگاه تهران 1.5 8
۱۱:۴۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10581 بنگاه تهران 1.5 6
۱۱:۴۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10579 بنگاه اصفهان 1 120
۱۱:۴۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10576 بنگاه تهران 1 120
۱۱:۳۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10573 بنگاه تهران 1.5 120
۱۱:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10571 بنگاه اصفهان 1 4
۱۱:۳۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10569 بنگاه تهران 1 4
۱۱:۳۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10567 بنگاه اصفهان 1.25 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10565 بنگاه تهران 1.5 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10563 بنگاه تهران 1.25 4
۱۱:۳۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11202 کارخانه 6*1.25 25
۱۳:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11200 کارخانه 6*1.25 20
۱۳:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11198 کارخانه 6*1.25 8
۱۳:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,529
11196 کارخانه 6*1.25 15
۱۳:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,466
11194 6*1.25 12
۱۳:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,466
11191 کارخانه 6*1.25 10
۱۳:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,466
ورق سیاه مشاهده بیشتر
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن