پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق سیاه

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
 • قیمت ورق سیاه st37 خرم آباد
 • قیمت ورق st37 فولاد اصفهان
 • قیمت ورق فولاد مبارکه
 • قیمت ورق سیاه فولاد سبا
 • قیمت ورق سیاه گیلان
 • قیمت ورق سیاه فولاد درخشان
 • قیمت ورق سیاه نورد و لوله اهواز
 • قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
 • قیمت ورق کاویان
 • قیمت ورق سیاه کاویان اهواز st37
 • قیمت ورق a283 اکسین
سایز محصول
 • همه سایز ها
عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه ابعاد (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 90 میلیمتر st37 شیت کارخانه 0.9 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37 شیت کارخانه 80 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37 شیت کارخانه 80 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37 شیت کارخانه 8 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37 شیت کارخانه 8 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37 شیت کارخانه 0.8 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37 شیت کارخانه 0.8 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37 شیت کارخانه 60 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37 شیت کارخانه 60 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st37 شیت کارخانه 50 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st37 شیت کارخانه 50 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 45 میلیمتر st37 شیت کارخانه 45 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 45 میلیمتر st37 شیت کارخانه 45 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st37 شیت کارخانه 40 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st37 شیت کارخانه 40 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st37 شیت کارخانه 25 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37 شیت کارخانه 0.35 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37 شیت کارخانه 35 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st37 شیت کارخانه 30 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st37 شیت کارخانه 30 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st37 شیت کارخانه 25 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st37 شیت کارخانه 20 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st37 شیت کارخانه 20 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st37 شیت کارخانه 15 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st37 شیت کارخانه 15 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37 شیت کارخانه 12 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37 شیت کارخانه 12 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 100 میلیمتر st37 شیت کارخانه 100 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37 شیت کارخانه 10 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37 شیت کارخانه 10 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری ابعاد (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق خرم آباد ضخامت 30 میلیمتر شیت کارخانه 1.5*6
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,145 تـــومـان
ثابت
ورق خرم آباد ضخامت 15 میلیمتر شیت کارخانه 1.25*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق خرم آباد ضخامت 25 میلیمتر شیت کارخانه 1.25*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق خرم آباد ضخامت 20 میلیمتر شیت کارخانه 1.25*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق خرم آباد ضخامت 30 میلیمتر شیت کارخانه 1.25*6
تماس بگیرید
ثابت
ورق خرم آباد ضخامت 25 میلیمتر شیت کارخانه 1.5*6
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,964 تـــومـان
ثابت
ورق خرم آباد ضخامت 20 میلیمتر شیت کارخانه 1.5*6
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,964 تـــومـان
ثابت
قیمت ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت ضخامت (mm) ابعاد محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر شیت 35 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر شیت 15 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
31,527 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر شیت 25 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,799 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر شیت 20 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,799 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 120
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 4
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 4
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 3
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 8
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 6
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 120
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 4
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 3
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 3
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,700 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2.5 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 2.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,800 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 2
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,663 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 2
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,900 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 15
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 12
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 10
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
34,700 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 4 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 8 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 8 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 6 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 6 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 120 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 120 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 4 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 4 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 3 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 2.5 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 2.5 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 2 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 15 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 15 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 15 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 12 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 12 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 10 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 10 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 8 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 6 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 120 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 4 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 3 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 3 1.25
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,700 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 2.5 1.25
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,800 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 2 1
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,663 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 2 1.25
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,900 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 12 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,336 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا انبار اصفهان 10 1.5
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
34,700 تـــومـان
0.5 %
300 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول ضخامت (mm) محل بارگیری حالت ابعاد تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه 8 گیلان 8 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 6 گیلان 6 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 5 گیلان 120 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 4 گیلان 4 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 4 گیلان 4 کارخانه رول 1
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,900 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 2 گیلان 2 کارخانه رول 1
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,900 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 12 گیلان 12 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 12 گیلان 12 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 10 گیلان 10 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 8 گیلان 8 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 6 گیلان 6 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 3 گیلان 3 کارخانه رول 1
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,900 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 2.5 گیلان 2.5 کارخانه رول 1
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,900 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 10 گیلان 10 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 80 درخشان کارخانه 80 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 70 درخشان کارخانه 0.8 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 60 درخشان کارخانه 60 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 50 درخشان کارخانه 50 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 45 درخشان کارخانه 45 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 درخشان کارخانه 40 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 درخشان کارخانه 35 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 درخشان کارخانه 30 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 درخشان کارخانه 25 1.25 رول
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,770 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 درخشان کارخانه 20 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 درخشان کارخانه 15 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول ضخامت (mm) محل بارگیری عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
رول سیاه ضخامت 8 نورد و لوله اهواز 8 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 4 نورد و لوله اهواز 4 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 3.8 نورد و لوله اهواز 3.8 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 3.2 نورد و لوله اهواز 3.2 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 2.8 نورد و لوله اهواز 2.8 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 2.2 نورد و لوله اهواز 2.2 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 2 نورد و لوله اهواز 2 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 12 نورد و لوله اهواز 12 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 10 نورد و لوله اهواز 10 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 3.5 نورد و لوله اهواز 3.5 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
رول سیاه ضخامت 3 نورد و لوله اهواز 3 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
36,700 تـــومـان
ثابت
رول سیاه ضخامت 2.5 نورد و لوله اهواز 2.5 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
36,700 تـــومـان
ثابت
رول سیاه ضخامت 2.35 نورد و لوله اهواز 2.35 کارخانه 60 رول نورد و لوله اهواز
تماس بگیرید
ثابت
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 5 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 120 1.5*6 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 4 1.5*6 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 3 1.5*6 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 8 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
3 %
1,127 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 6 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 6 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
3 %
1,127 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 15 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
1 %
200 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 12 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
2 %
781 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 10 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
36,027 تـــومـان
3.5 %
1,200 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 5 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 120 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 3 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 8 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 6 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 6 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 15 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 12 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد آنالیز کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز شیت کارخانه 0.9 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز شیت کارخانه 0.8 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز شیت کارخانه 0.8 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز شیت کارخانه 65 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز شیت کارخانه 60 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز شیت کارخانه 60 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز شیت کارخانه 55 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز شیت کارخانه 40 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز شیت کارخانه 40 6*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,300 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 6*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 12 متری شیت کارخانه 20 1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز شیت کارخانه 45 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,300 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز شیت کارخانه 45 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز شیت کارخانه 25 1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز شیت کارخانه 80 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز شیت کارخانه 80 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز شیت کارخانه 65 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز شیت کارخانه 55 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز شیت کارخانه 50 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,300 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز شیت کارخانه 50 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز شیت کارخانه 40 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز شیت کارخانه 40 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز شیت کارخانه 40 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز شیت کارخانه 40 6*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 6*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز شیت کارخانه 30 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز شیت کارخانه 30 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز شیت کارخانه 120 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز شیت کارخانه 120 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز شیت کارخانه 100 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز شیت کارخانه 100 طول*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز شیت کارخانه 45 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 طول*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز شیت کارخانه 1.25 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز شیت کارخانه 20 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
37,700 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز شیت کارخانه 20 6*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز st37
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد آنالیز کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 25 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,454 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۵:۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
31,454 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,454 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,454 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 25 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 25 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,546 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,546 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,546 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 25 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز شیت کارخانه 30 6*1.25 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز شیت انبار اصفهان 30 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 20 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,546 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 20 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 15 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
32,728 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 15 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 25 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 20 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,454 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 20 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 25 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 6*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 طول*1.5 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 25 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 30 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 35 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت انبار اصفهان 40 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 25 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 35 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 30 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 طول*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 شیت کارخانه اهواز 40 6*1.25 st37 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت ضخامت (mm) ابعاد محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه 100 اکسین اهواز A283 شیت 100 6*2 کارخانه اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 90 اکسین اهواز A283 شیت 80 6*2 کارخانه اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 80 اکسین اهواز A283 شیت 80 6*2 کارخانه اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 70 اکسین اهواز A283 شیت 0.8 6*2 کارخانه اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 60 اکسین اهواز A283 شیت 60 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,354 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 50 اکسین اهواز A283 شیت 50 6*2 کارخانه اهواز
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 45 اکسین اهواز A283 شیت 45 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
27,900 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 40 اکسین اهواز A283 شیت 40 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,627 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 35 اکسین اهواز A283 شیت 35 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,809 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 30 اکسین اهواز A283 شیت 30 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,172 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 25 اکسین اهواز A283 شیت 25 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,354 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 20 اکسین اهواز A283 شیت 20 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
34,263 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 15 اکسین اهواز A283 شیت 15 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
34,263 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 12 اکسین اهواز A283 شیت 12 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
34,263 تـــومـان
ثابت
ورق سیاه 10 اکسین اهواز A283 شیت 10 6*2 کارخانه اهواز
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
38,354 تـــومـان
ثابت

قیمت ورق سیاه که یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد است به صورت روزانه تغییر می‌کند. شما می‌توانید در جدول‌های بالا قیمت روز ورق سیاه در ضخامت‌های مختلف را ببینید. کارشناسان فروش بازرگانی آهن آپ آماده هستند تا شما را برای خرید ورق سیاه به صورت رایگان و تخصصی راهنمایی کنید. برای گرفتن مشاوره خرید و قیمت ورق سیاه امروز با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه ، یکی از محصولات بسیار اساسی و پرکاربرد در صنعت فولاد و ساختمان‌سازی است. از این مقطع فولادی در تولید انواع قطعات، تجهیزات و ساختارهای فلزی نیز استفاده می‌شود.

ورق سیاه را  به دودسته رول شده و فابریک تقسیم‌بندی می‌شوند. انواع رول شده که با نام‌هایی مثل کویل یا کلاف شناخته می‌شوند، بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر ضخامت دارند و عرض آن‌ها نیز بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر است. ورق سیاه فابریک که به نام شیت نیز شناخته می‌شود، در ابعاد متنوعی تولید می‌شود. عرض این مقاطع فولادی معمولاً بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر قرار دارد.

قیمت ورق سیاه که در ساختار صنعتی و بازار فولاد مورداستفاده قرار می‌گیرد، به جنس مواد اولیه و آلیاژ، استانداردهای تولید و نیز تقاضای بازار بستگی دارد. این محصول، از جمله اجزای پایه در ساخت پروفیل، مخازن، گاردریل، تابلوهای ترافیکی و صنایع مختلف از جمله خودروسازی و کشتی‌سازی است.

کارخانه‌هایی همچون فولاد مبارکه، فولاد اکسین، کاویان اهواز، نورد لوله اهواز و گیلان از جمله اصلی‌ترین تولیدکنندگان این محصول در داخل ایران هستند. قیمت ورق سیاه هر یک از این کارخانه‌ها به صورت روزانه تعیین می‌شود.

ورق سیاه به‌صورت رول یا شیت‌های برش خورده عرضه می‌شود و در اندازه‌های مختلف در بازار موجود است. ضخامت‌های متنوع و ابعاد مختلف آن، از جمله چالش‌های قابل‌توجه در تعیین قیمت این محصول محسوب می‌شود.

با درنظر فاکتورهای مختلف موثر بر قیمت مقاطع فولادی بازار آهن ایران، قیمت ورق سیاه از فاکتورهای مختلفی تاثیر می‌گیرد و به همین دلیل تعیی قیمت به صورت لحظه ای است. لحظه ای بودن قیمت این مقطع فولادی باعث شده تا استعلام قیمت از منابع معتبر و بازرگانی‌های قابل اعتماد امری مهم و حیاتی باشد. شما می‌توانید برای استعلام قیمت ورق سیاه کارخانه‌های معتبر ایران با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت روز ورق سیاه و عوامل مؤثر بر آن

وجود انواع مختلفی از ورق سیاه با وزن، ابعاد و ضخامت‌های گوناگون، همچنین نوع مواد اولیه استفاده شده در تولید، باعث تغییرات قیمت می‌شود. قیمت ورق سیاه در بازار تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که شامل ویژگی‌های محصول، شرایط بازار و عوامل اقتصادی می‌شود. تأثیرگذاری این عوامل بر قیمت ورق سیاه به شرح زیر است:

 • ویژگی‌های محصول: ویژگی‌هایی مانند ضخامت، ابعاد و وزن ورق سیاه تأثیر زیادی بر قیمت آن دارند. به‌طورکلی، این مقطع فولادی با ضخامت و وزن بیشتر قیمت بالاتری دارد.
 • عوامل بازاری: عواملی از قبیل عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت جهانی و هزینه حمل‌ونقل تأثیر مستقیمی بر قیمت ورق سیاه دارند؛ مثلاً، افزایش تقاضا ممکن است باعث افزایش قیمت شود.
 • شرایط تولیدکننده: شرایط کارخانه تولیدکننده از جمله هزینه تولید، تکنولوژی استفاده شده و وضعیت تجهیزات می‌توانند تأثیرگذار باشند؛ به‌عنوان‌مثال، هزینه تولید بالاتر می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود.
 • عوامل اقتصادی: عواملی مانند نرخ تورم، رونق صنایع مصرف‌کننده وابسته به ورق سیاه و قیمت آهن در بازار داخلی و جهانی نیز بر قیمت نهایی این مقطع فولادی تأثیرگذار هستند.
 • تحولات روزانه: تغییرات در بازار، اخبار اقتصادی، جنگ، تحریم‌ها و رویدادهای جهانی می‌توانند قیمت ورق سیاه را به‌صورت روزانه تحت‌تأثیر قرار دهند.

به‌طورکلی، قیمت ورق سیاه تحت‌تأثیر ترکیبی از این عوامل قرار می‌گیرد و تغییرات در هر یک از این عوامل ممکن است نرخ این مقطع فولادی را تغییر دهد.

قیمت ورق سیاه امروز و نحوه استعلام آن

می‌توانید ورق سیاه را مستقیماً از کارخانه خریداری کنید؛ اما برای این کار نیاز است که حجم خرید شما حداقل 20-24 تن و برابر ظرفیت یک تریلر باشد. بسیاری از کارخانه‌ها هم از فروش مستقیم خودداری و محصولات خود را تنها از طریق تأمین‌کنندگان و فروشندگان اصلی به بازار عرضه می‌کنند.

با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها وجود یک بازرگانی معتبر برای خرید ورق سیاه ضروری است. خرید آنلاین و استعلام قیمت از سایت‌های معتبر یکی از روش‌های آسان و سریع است.

استعلام قیمت امروز ورق سیاه از آهن آپ

در جستجوی بهترین قیمت ورق سیاه برای پروژه‌های خود، خریداران نیازمند به منابعی هستند که اطلاعات دقیق و به‌روزی را ارائه دهند. یکی از منابعی که خریداران از آن استفاده می‌کنند، وب‌سایت‌های مرتبط با صنعت فولاد هستند. آهن آپ به‌عنوان یکی از منابع معتبر در این زمینه شناخته می‌شود که اطلاعات جامع و به‌روزی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. قیمت مقاطع فولادی در سایت ما به صورت روزانه تغییر می‌کنند و شما می‌توانید از آخرین قیمت های بازار مطلع شوید.

با مراجعه به وب‌سایت آهن آپ، خریداران می‌توانند آخرین قیمت‌ها و موجودی‌های ورق سیاه را مشاهده کنید. با استفاده از اطلاعات سایت آهن آپ، شما می‌توانید تصمیم مناسبی بگیرید و از بهترین قیمت و شرایط خرید برخوردار شوید. از دیگر خدمات ما باید به مشاوره رایگان و تخصصی اشاره کرد. شما می‌توانید با شماره‌گیری 03138030000 برای خرید انواع مقاطع فولادی، مشاوره رایگان و تخصصی بگیرید.

قیمت انواع ورق سیاه

ورق های سیاه به دودسته رول و فابریک تقسیم می‌شوند. ابعاد و خصوصیات هر دسته متفاوت است که موجب تفاوت در قیمت آنها می‌گردد.

انواع ورق سیاه رول شده دارای ضخامتی بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر و عرض متغیر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر هستند و با نام‌هایی همچون کویل یا کلاف شناخته می‌شوند. قیمت این مقاطع فولادی با توجه به عرض و ضخامت آنها متفاوت است. هرچه عرض و ضخامت محصول بیشتر باشد، هزینه کویل نیز بالاتر می‌رود.

ورق سیاه از نوع فابریک یا شیت، نیز در ابعاد مختلف تولید می‌شود. عرض این مقاطع فولادی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول متغیر از ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر است. قیمت این سری، بر اساس وزن و ابعاد تعیین می‌شود.

انتخاب مقطع فولادی مناسب بر اساس نیازهای پروژه و استفاده موردنظر، توجه به مشخصات فنی و ابعاد مختلف و در نهایت مقایسه قیمت‌ها و ارزیابی هزینه‌های مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قیمت ورق سیاه 2 میل

قیمت ورق سیاه ۲ میل ، به‌عنوان یکی از محصولات پرطرف‌دار در بازار فولاد، همواره مورد استعلام و توجه خریداران و فروشندگان قرار می‌گیرد.

قیمت روز ورق سیاه ۲ میل تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد؛ از جمله نوسانات قیمت دلار، قیمت سنگ‌آهن و سایر مواد اولیه، عرضه و تقاضا در بازار و شرایط اقتصادی کلان؛ به همین دلیل، قبل از هر خرید، استعلام قیمت این محصول ضروری است. ورق سیاه ۲ میل ، به‌عنوان ماده اولیه مورداستفاده در تولید انواع مقاطع فولادی مختلف از جمله ورق روغنی، گالوانیزه و انواع ورق رنگی، انواع قوطی و لوله تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی این محصولات دارد.

قیمت ورق سیاه ۳ میل

قیمت ورق سیاه ۳ میل به‌عنوان یکی از عوامل مهم در بازار فولاد باتوجه‌به چندین عامل تعیین می‌شود. این عوامل شامل قیمت جهانی شمش، نوسانات ارز، میزان عرضه و تقاضا و هزینه حمل‌ونقل هستند. نوسانات ارزی می‌تواند به طور مستقیم قیمت ورق سیاه ۳ میل را تحت‌تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت تمام‌شده تولید نیز به طور مستقیم با نوسانات ارزی مرتبط است.

افزایش حجم تقاضا به دلیل هیجانات تورمی می‌تواند باعث افزایش قیمت ورق سیاه ۳ میل شود. قیمت مواد اولیه و هزینه حمل‌ونقل از دیگر عوامل مؤثر در تغییرات قیمت این مقطع فولادی است. تفاوت‌ها در برند تولیدکننده، ابعاد و استانداردهای تولید نیز به‌عنوان دلایل دیگری برای اختلاف قیمت ورق سیاه ۳ میل در بازار هستند.

قیمت ورق سیاه ۵ میل

برای محاسبه قیمت ورق سیاه با ضخامت 5 میل ، بایستی عوامل گوناگونی را در نظر گرفت. این عوامل شامل ابعاد، وزن و نوع استانداردی است که در ساخت این مقطع فولادی به‌کار می‌رود . تأثیر نوسانات قیمت دلار و قیمت خرید مواد اولیه نیز باید در محاسبه قیمت در نظر گرفته شود.

قیمت نهایی این محصول به کارخانه تولیدکننده آن نیز بستگی دارد. هزینه حمل‌ونقل فاکتور دیگری است که بر قیمت تمام‌شده ورق سیاه تاثیر دارد و باید برای محاسبه هزینه‌ها این مورد را هم در نظر بگیرید. در حال حاضر، قیمت ورق سیاه با ضخامت 5 میل به دلیل تغییرات مکرر در بازار، به صورت لحظه‌ای در حال نوسان است. شما می‌توانید برای استعلام قیمت ورق سیاه 5 میل با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه ۶ میل

قیمت ورق سیاه 6 میل بر اساس ابعاد و وزن مشخص شده و به صورت کیلوگرمی به فروش می‌رسد. این محصول با استاندارد ST37 تولید می‌شود و برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به نوسانات قیمت ورق سیاه 6 میل در بازار، قبل از خرید، تأیید قیمت روز از فروشنده الزامی است.

قیمت ورق سیاه ۸ میل

قیمت ورق سیاه 8 میل در کارخانه ها  به وزن و ابعاد مشخص شده و به صورت کیلوگرمی عرضه می‌شود. این محصول استاندارد ST37 را دارد و در مصارف صنعتی بسیاری از جمله ساخت تیرچه کرومیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعیین قیمت ورق سیاه 8 میل فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان به میزان عرضه و تقاضا، شکل تولید (فابریک یا رول فرم)، ابعاد و استاندارد و همچنین نرخ ارز و دلار بستگی دارد. تأثیر عواملی نظیر وزن، گرید فولاد، کیفیت و قیمت شمش، بیلت و اسلب فولادی نیز بر قیمت نهایی این محصول تأثیرگذار هستند.

قیمت ورق سیاه ۱۰ میل

ورق سیاه ۱۰ میلیمتر یکی از ضخامت‌های مهم در زمینه صنایع ساخت و تولید آهن‌آلات محسوب می‌شود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ارائه انواع ابعاد در این ضخامت، توانسته است تمامی نیازهای بازار را برطرف کند. ورق سیاه ۱۰ میل اصفهان به دلیل ضخامت کم خود، طرف‌داران زیادی دارد. ابعاد استاندارد ورق سیاه ۱۰ میل مبارکه ۱.۵ در ۶ متر است که برای مصارف گوناگون، به ابعاد مختلف برش داده می‌شود.

در زمینه‌های مختلف نیازها، مقاطع فولادی متفاوت در ابعاد مختلف عرضه می‌شوند. وزن هر ورق سیاه ۱۰ میل با ابعاد ۱.۵ در ۶ متر تقریباً ۷۰۷ کیلوگرم است. علاوه بر ورق سیاه ۱۰ میل ، ابعاد ۸ میل و ۱۲ میل نیز از محبوب‌ترین ابعاد در زمینه ورق سیاه محسوب می‌شوند. برای دریافت قیمت ورق سیاه ۸ میل و ۱۰ میل، می‌توانید به جدول‌های بالا مراجعه کنید یا با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

نمودار قیمت ورق سیاه

افرادی که همواره به دنبال اخبار بازار اقتصادی هستند، به‌خوبی آگاه‌اند که نوسانات قیمت آهن‌آلات چه میزان تأثیرگذاری بر بازارهایی همچون مسکن و خودرو دارد؛ به همین دلیل، نمودارها به‌عنوان یک مرجع مناسب برای درک زمان شروع فعالیت در اکثر بازارها و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند. نمودار قیمت ورق سیاه همواره به دلیل اهمیت بالای این محصول در صنایع مرتبط موردتوجه قرار می‌گیرد. به دلیل نوسانات بازار آهن طی سال‌های اخیر و خصوصاً تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، کاربرد نمودارهای قیمت دوچندان شده است.

قیمت ورق سیاه در مشهد

مرکز فروش آهن شهر مشهد بازار خین عرب است. فروشندگان آهن در این منطقه، علاوه بر تأمین نیاز مصرف آهن در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی، کالاهای خود را به استان‌های هم‌جوار و حتی سراسر کشور ارسال می‌کنند.

قیمت آهن‌آلات در مشهد، به نوسانات قیمت در کل کشور و جهان وابسته است. ورق سیاه که به‌وسیله فرایند نورد گرم تولید می‌شود؛ به دلیل تولید بالا و پایین‌تر بودن قیمت نسبت به محصولات مشابه، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

محاسبه وزن ورق سیاه

برای محاسبه وزن ورق سیاه ، ابتدا باید ویژگی‌هایی از این کالا را در دسترس داشته باشید این ویژگی‌های عبارتند از طول، عرض و چگالی. فرمول محاسبه وزن ورق سیاه به‌صورت زیر است:

وزن ورق سیاه (کیلوگرم)= (ضخامت ورق به میلی‌متر/1000)* طول (متر)*عرض (متر)*7850

با استفاده از فرمول بالا به راحتی می‌توانید وزن ورق سیاه را برحسب کیلوگرم محاسبه کنید.

جدول وزنی ورق سیاه

وزن این مقطع فولادی بستگی به ضخامت و ابعاد آن دارد، بنابراین برای محاسبه وزن لازم است که طول و عرض مشخص شده باشد.

ورق سیاه به ضخامت‌های مختلفی، از ۱.۵ تا ۲۰۰ میلی‌متر و در ابعاد مختلف تولید می‌شود. این مقاطع فولادی با ضخامت بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر به‌صورت رول شده و در طول‌های نامحدود به دست مشتری می‌رسند، درحالی‌که این مقاطع با ضخامت بیش از ۱۵ میلی‌متر قابلیت رول شدن ندارند و در ابعاد مختلف با توجه به نیاز مشتری، برش داده می‌شوند. در جدول‌های بالا می‌توانید ابعاد مورد نیاز برای محاسبه وزن ورق سیاه را ببینید. همان‌طور که می‌بینید اکثر کارخانه‌های داخلی این مقطع فولادی را با عرضی بین 1.25 تا 1.5 متر تولید می‌کنند. در جدول زیر می‌توانید وزن ورق سیاه تولیدی کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، کاویان و اکسین اهواز را ببینید.

جدول وزنی لوله سیاه

وزن ورق سیاه یک میل

ورق سیاه آهن با ضخامت 1 میل یکی از محصولات پرفروش در دسته مقاطع فولادی است که در صنایع مختلف از جمله ساخت انواع مخازن، تانکرها و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.

وزن 6 متر ورق سیاه 1 میل که با عرض 1.5 تولید شده با استفاده از فرمول بالا 70.65 کیلوگرم به دست می‌آید.

محاسبه آنلاین وزن ورق سیاه

در قسمت چپ این صفحه از آهن آپ، یک محاسبه‌گر آنلاین برای وزن ورق سیاه در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید با وارد کردن قطر (ضخامت) و طول ورق سیاه ، به راحتی وزن آن را مشاهده کنید.

محاسبه آنلاین وزن ورق سیاه از آسان‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای اطلاع از وزن این مقطع فولادی است، همچنین می‌توانید از جداول وزنی نیز برای اطلاع از این مقدار استفاده کنید.

سخن پایانی:

ورق سیاه یکی از مقاطع فولادی مهم است که برای تولید لوله، پروفیل و تجهیزات صنعتی استفاده می‌شود. این موضوع باعث شده تا تقاضا برای خرید این محصول بالا باشد. تقاضای زیاد باعث می‌شود که قیمت این مقطع فولادی در بازار نوسان داشته باشد. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت ورق سیاه امروز به جدول‌های بالا مراجعه کنید. شماره 03138030000 راه ارتباطی ما با شما برای استعلام قیمت لحظه ای و خرید انواع مقاطع فولادی است.

قیمت ورق سیاه در کدام کارخانه‌ها ارزان‌تر است؟
منظور از وزن پایه در قیمت ورق سیاه چیست؟
مزایای خرید آنلاین ورق سیاه چیست؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو