از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق گالوانیزه

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
  • قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
  • قیمت ورق گالوانیزه کاشان
  • قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
  • قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
  • قیمت ورق گالوانیزه سمنان
  • قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
  • قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۴. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 1 فولاد

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 1 فولاد

بنگاه اصفهان 1 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 فولاد

بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 فولاد

بنگاه اصفهان 0.9 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 فولاد

بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 فولاد

بنگاه اصفهان 0.8 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 فولاد

بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 فولاد

بنگاه اصفهان 0.7 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 فولاد

بنگاه اصفهان 0.6 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 فولاد

بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
41,050 تـــومـان
0.5 %
100 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 فولاد

بنگاه اصفهان 0.6 1.2 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.5 فولاد

بنگاه اصفهان 0.5 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.5 فولاد

بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۳:۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
40,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 فولاد

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 فولاد

بنگاه اصفهان 0.45 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 فولاد

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 فولاد

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
42,650 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

کارخانه 2.5 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

کارخانه 2.5 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2.5 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2.5 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.1 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.1 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

کارخانه 0.55 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

کارخانه 0.55 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.55 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماس

کارخانه 0.45 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

کارخانه 0.4 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

کارخانه 0.4 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

کارخانه 2 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

کارخانه 2 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

کارخانه 1.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

کارخانه 1.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.25 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

کارخانه 1.25 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

کارخانه 1.25 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

کارخانه 1 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

کارخانه 1 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.9 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

کارخانه 0.9 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

کارخانه 0.9 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.8 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

کارخانه 0.8 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

کارخانه 0.8 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.7 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

کارخانه 0.7 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

کارخانه 0.7 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.6 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

کارخانه 0.6 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
41,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

کارخانه 0.6 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
41,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

کارخانه 0.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,600 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

کارخانه 0.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,600 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 1.2 کاشان

بنگاه اصفهان 1.2 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.2 کاشان

بنگاه اصفهان 1.2 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

بنگاه اصفهان 0.45 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

کارخانه 0.45 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

کارخانه 0.45 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

کارخانه 0.4 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

کارخانه 0.4 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

بنگاه اصفهان 0.35 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

کارخانه 0.35 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

کارخانه 0.35 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

بنگاه اصفهان 0.3 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

بنگاه اصفهان 0.3 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

کارخانه 0.3 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

کارخانه 0.3 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.5 کاشان

بنگاه اصفهان 1.5 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 کاشان

کارخانه 1.5 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

بنگاه اصفهان 1.25 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

کارخانه 1.25 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

کارخانه 1.25 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

بنگاه اصفهان 1 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

کارخانه 1 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

کارخانه 1 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

بنگاه اصفهان 0.9 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

کارخانه 0.9 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

کارخانه 0.9 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

بنگاه اصفهان 0.8 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

کارخانه 0.8 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

کارخانه 0.8 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,600 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

بنگاه اصفهان 0.7 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,600 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

کارخانه 0.7 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

کارخانه 0.7 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

بنگاه اصفهان 0.6 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

کارخانه 0.6 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

کارخانه 0.6 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

بنگاه اصفهان 0.55 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
44,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

کارخانه 0.55 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
44,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

کارخانه 0.55 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,500 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

بنگاه اصفهان 0.5 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
48,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

کارخانه 0.5 1 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
47,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,400 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

کارخانه 0.5 1.25 رول کاشان
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
43,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 1.25 روی اندود

کارخانه 1.25 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 1 روی اندود

کارخانه 1 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود

کارخانه 0.9 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود

کارخانه 0.68 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 روی اندود

کارخانه 0.8 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 روی اندود

کارخانه 0.7 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 روی اندود

کارخانه 0.7 1.25 رول روی اندود
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
39,100 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود

کارخانه 0.68 1.25 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود

کارخانه 0.58 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود

کارخانه 0.58 1.25 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود

کارخانه 0.45 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود

کارخانه 0.45 1.25 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود

کارخانه 0.43 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود

کارخانه 0.43 1.25 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود

کارخانه 0.38 1.25 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود

کارخانه 0.38 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.34 روی اندود

کارخانه 0.34 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 روی اندود

کارخانه 0.3 1 رول روی اندود
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
41,450 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود

کارخانه 0.48 1.25 رول روی اندود
۱۶:۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
41,800 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود

کارخانه 0.48 1 رول روی اندود
۱۶:۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
41,800 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 1.5 فولاد دشتستان

کارخانه 1.5 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 فولاد دشتستان

کارخانه 1.5 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
40,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 فولاد دشتستان

کارخانه 1.25 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 فولاد دشتستان

کارخانه 1.25 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 فولاد دشتستان

کارخانه 1 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 فولاد دشتستان

کارخانه 1 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان

کارخانه 0.9 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان

کارخانه 0.9 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان

کارخانه 0.8 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان

کارخانه 0.8 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
38,900 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان

کارخانه 0.7 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان

کارخانه 0.7 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان

کارخانه 0.6 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
41,600 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان

کارخانه 0.6 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
41,600 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان

کارخانه 0.5 1.5 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان

کارخانه 0.5 1 رول فولاد دشتستان
۱۶:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
42,700 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۹. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمتر

کارخانه 2.5 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمتر

کارخانه 2.5 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر

کارخانه 2 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر

کارخانه 2 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمتر

کارخانه 1.5 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمتر

کارخانه 1.5 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمتر

کارخانه 1.25 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمتر

کارخانه 1.25 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمتر

کارخانه 0.9 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمتر

کارخانه 0.9 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمتر

کارخانه 0.8 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمتر

کارخانه 0.8 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمتر

کارخانه 0.7 1.25 رول سمنان
۱۲:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
39,750 تـــومـان
1 %
200 تـــومـان

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمتر

کارخانه 0.7 1 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمتر

کارخانه 0.48 1.25 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمتر

کارخانه 0.48 1 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمتر

کارخانه 0.45 1.25 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمتر

کارخانه 0.45 1 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر

کارخانه 0.4 1.25 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر

کارخانه 0.4 1 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر

کارخانه 0.35 1.25 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر

کارخانه 0.35 1 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر

کارخانه 0.3 1.25 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر

کارخانه 0.3 1 رول سمنان
۱۵:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر

کارخانه 0.6 1 رول سمنان
۱۱:۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر

کارخانه 0.6 1.25 رول سمنان
۱۱:۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
40,950 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر

کارخانه 0.5 1.25 رول سمنان
۱۱:۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
42,350 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر

کارخانه 0.5 1 رول سمنان
۱۱:۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
42,350 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,300 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحال

کارخانه 1.2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحال

کارخانه 1.2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال

کارخانه 0.55 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال

کارخانه 0.55 1 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 0.55 1 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال

کارخانه 0.4 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال

کارخانه 0.4 1 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول تاراز چهارمحال
۱۵:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,200 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,300 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,300 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال

کارخانه 2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال

کارخانه 2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 1.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,300 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال

کارخانه 1.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال

کارخانه 1.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,200 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 1.25 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال

کارخانه 1.25 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال

کارخانه 1.25 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,000 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال

بنگاه اصفهان 1 1 رول تاراز چهارمحال
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
39,100 تـــومـان
1 %
350 تـــومـان