پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق گالوانیزه

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
 • ورق گالوانیزه هفت الماس
 • قیمت ورق گالوانیزه کاشان
 • قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
 • قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
 • قیمت ورق گالوانیزه سمنان
 • قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
 • قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
سایز محصول
 • همه سایز ها

قیمت ورق گالوانیزه امروز به فاکتورهای مختلفی مانند ضخامت، نوع و گرید، ابعاد، برند تولید کننده و شرایط بازار بستگی دارد. به طور کلی، هر چه ضخامت و گرید ورق بالاتر و ابعاد آن بزرگتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر قیمت ورق گالوانیزه ۶ متری در محدود قیمت 40,400 تومان می باشد.

آخریـن بروزرسانی
۲۴. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 1 فولاد بنگاه اصفهان 1 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1 فولاد بنگاه اصفهان 1 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد بنگاه اصفهان 0.9 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد بنگاه اصفهان 0.8 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد بنگاه اصفهان 0.7 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد بنگاه اصفهان 0.6 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد بنگاه اصفهان 0.6 1.2 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد بنگاه اصفهان 0.5 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد بنگاه اصفهان 0.45 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد بنگاه اصفهان 0.4 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس کارخانه 2.5 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس کارخانه 2.5 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس بنگاه اصفهان 2.5 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس بنگاه اصفهان 2.5 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماس بنگاه اصفهان 1.1 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماس بنگاه اصفهان 1.1 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس کارخانه 0.55 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس کارخانه 0.55 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.55 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماس کارخانه 0.45 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس کارخانه 0.4 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس کارخانه 0.4 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.4 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس بنگاه اصفهان 2 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
45,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس بنگاه اصفهان 2 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس کارخانه 2 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,900 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس کارخانه 2 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
44,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس بنگاه اصفهان 1.5 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس کارخانه 1.5 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,900 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس کارخانه 1.5 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,900 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس بنگاه اصفهان 1.25 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس کارخانه 1.25 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس کارخانه 1.25 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس بنگاه اصفهان 1 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس بنگاه اصفهان 1 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس کارخانه 1 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس کارخانه 1 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.9 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس کارخانه 0.9 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس کارخانه 0.9 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.8 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس کارخانه 0.8 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس کارخانه 0.8 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.7 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس کارخانه 0.7 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس کارخانه 0.7 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.6 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس کارخانه 0.6 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس کارخانه 0.6 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.5 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس کارخانه 0.5 1.25 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس کارخانه 0.5 1 رول هفت الماس
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 1.2 کاشان بنگاه اصفهان 1.2 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.2 کاشان بنگاه اصفهان 1.2 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان بنگاه اصفهان 0.45 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان کارخانه 0.45 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان کارخانه 0.45 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان بنگاه اصفهان 0.4 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان کارخانه 0.4 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان کارخانه 0.4 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان بنگاه اصفهان 0.35 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان بنگاه اصفهان 0.35 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان کارخانه 0.35 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان کارخانه 0.35 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان بنگاه اصفهان 0.3 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان بنگاه اصفهان 0.3 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان کارخانه 0.3 1 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان کارخانه 0.3 1.25 رول کاشان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان بنگاه اصفهان 1.5 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,900 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان کارخانه 1.5 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان بنگاه اصفهان 1.25 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان کارخانه 1.25 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان کارخانه 1.25 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 کاشان بنگاه اصفهان 1 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 کاشان بنگاه اصفهان 1 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 کاشان کارخانه 1 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 کاشان کارخانه 1 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان بنگاه اصفهان 0.9 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان کارخانه 0.9 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان کارخانه 0.9 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان بنگاه اصفهان 0.8 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان کارخانه 0.8 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان کارخانه 0.8 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,900 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان بنگاه اصفهان 0.7 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
42,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان کارخانه 0.7 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان کارخانه 0.7 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان بنگاه اصفهان 0.6 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
44,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان کارخانه 0.6 1 رول کاشان
۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
43,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان کارخانه 0.6 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان بنگاه اصفهان 0.55 1 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان کارخانه 0.55 1 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان کارخانه 0.55 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان بنگاه اصفهان 0.5 1 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
46,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان کارخانه 0.5 1 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
45,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
45,900 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان کارخانه 0.5 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
45,500 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 1.25 روی اندود کارخانه 1.25 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1 روی اندود کارخانه 1 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود کارخانه 0.9 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود کارخانه 0.68 1 رول روی اندود
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 روی اندود کارخانه 0.8 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 روی اندود کارخانه 0.7 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 روی اندود کارخانه 0.7 1.25 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود کارخانه 0.68 1.25 رول روی اندود
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود کارخانه 0.58 1 رول روی اندود
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود کارخانه 0.58 1.25 رول روی اندود
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود کارخانه 0.45 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود کارخانه 0.45 1.25 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود کارخانه 0.43 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود کارخانه 0.43 1.25 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود کارخانه 0.38 1.25 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود کارخانه 0.38 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.34 روی اندود کارخانه 0.34 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 روی اندود کارخانه 0.3 1 رول روی اندود
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود کارخانه 0.48 1.25 رول روی اندود
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود کارخانه 0.48 1 رول روی اندود
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,700 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد دشتستان کارخانه 1.5 1.25 رول فولاد دشتستان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد دشتستان کارخانه 1.5 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,500 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد دشتستان کارخانه 1.25 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد دشتستان کارخانه 1.25 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 فولاد دشتستان کارخانه 1 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 فولاد دشتستان کارخانه 1 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان کارخانه 0.9 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان کارخانه 0.9 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان کارخانه 0.8 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان کارخانه 0.8 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان کارخانه 0.7 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان کارخانه 0.7 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان کارخانه 0.6 1.25 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان کارخانه 0.6 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان کارخانه 0.5 1.5 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,000 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان کارخانه 0.5 1 رول فولاد دشتستان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمتر کارخانه 2.5 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمتر کارخانه 2.5 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر کارخانه 2 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر کارخانه 2 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه 1.5 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه 1.5 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه 1.25 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه 1.25 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه 0.9 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه 0.9 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه 0.8 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه 0.8 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه 0.7 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه 0.7 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمتر کارخانه 0.48 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمتر کارخانه 0.48 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمتر کارخانه 0.45 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمتر کارخانه 0.45 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه 0.4 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه 0.4 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر کارخانه 0.35 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر کارخانه 0.35 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر کارخانه 0.3 1.25 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر کارخانه 0.3 1 رول سمنان
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه 0.6 1 رول سمنان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه 0.6 1.25 رول سمنان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه 0.5 1.25 رول سمنان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,700 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه 0.5 1 رول سمنان
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,700 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحال کارخانه 1.2 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحال کارخانه 1.2 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال کارخانه 0.55 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال کارخانه 0.55 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.55 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال کارخانه 0.4 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال کارخانه 0.4 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.4 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال کارخانه 2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال کارخانه 2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال کارخانه 1.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال کارخانه 1.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.25 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال کارخانه 1.25 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال کارخانه 1.25 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال کارخانه 1 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال کارخانه 1 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.9 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال کارخانه 0.9 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال کارخانه 0.9 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.8 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال کارخانه 0.8 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال کارخانه 0.8 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.7 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال کارخانه 0.7 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال کارخانه 0.7 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.6 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال کارخانه 0.6 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال کارخانه 0.6 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال کارخانه 0.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال کارخانه 0.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,100 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد بنگاه اصفهان 0.5 1 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد کارخانه 0.5 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد کارخانه 0.5 1 رول
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه یکی از ورق‌های فولادی است که به دلیل خاصیت ضدزنگ و مقاومت در برابر خوردگی، در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی از آن به طور گسترده استفاده می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه در بازار آهن ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ به همین دلیل باید آن را به صورت روزانه استعلام کنید. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه به جدول‌های بالا مراجعه کنید. اگر به قیمت روز و قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه نیاز دارید می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه ۶ متری

عواملی مانند ضخامت، کیفیت کارخانه تولیدی، و نوع پوشش، بر قیمت ورق گالوانیزه تأثیر می‌گذارند. همچنین، قیمت‌ها به دلیل نوسانات بازار و تغییرات در قیمت دلار متغیر است. برای خرید ورق گالوانیزه ، انتخاب برند و کارخانه تولیدکننده، نوع کاربرد و مصرف آن مهم است؛ برای مثال، در محیط‌های تماس با آب، ضخامت پوشش روی برای جلوگیری از زنگ‌زدگی باید مدنظر قرار گیرد. در مورد استفاده از ورق گالوانیزه برای کاربردهای دکوراتیو باید زیبایی هم در نظر گرفته شود.

ورق گالوانیزه به‌صورت رول (فرم) و شیت (ورقه) وارد بازار می‌شود. ابعاد ورق گالوانیزه و قیمت آن بر اساس نوع و کیفیت متفاوت است. در ایران، کارخانه‌هایی همچون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، ورق خودرو چهارمحال‌وبختیاری، صنایع هفت الماس، گروه کارخانه‌ها نورد و لوله سمنان، مجتمع فولادی تاراز شهرکرد و مجتمع فولادی روی‌اندود کاوه ورق گالوانیزه تولید می‌کنند.

قیمت ورق گالوانیزه و عوامل موثر

ورق گالوانیزه از جنس فولاد است که پوششی از فلز روی بر سطح آن اعمال می‌شود. این نوع ورق به دلیل استفاده از پوشش روی، در برابر خوردگی در محیط‌های آزاد مقاوم است. تولید ورق گالوانیزه در فرایند نورد سرد صورت می‌گیرد. پوشش‌دهی روی، به هر دو روش گرم و سرد انجام می‌شود. میزان پوشش روی بر سطح، در این نوع ورق‌ها متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، هرچه میزان روی بر سطح آهن بیشتر باشد، ورق گالوانیزه دارای کوتینگ بیشتری خواهد بود. در روش گالوانیزاسیون گرم، ضخامت روی بیشتر از نوع سرد است؛ به همین دلیل قیمت ورق گالوانیزه تهیه شده به روش گرم، بیشتر است.

قیمت ورق گالوانیزه توسط عوامل متعددی تعیین می‌شود که در ادامه برخی از آنها شرح داده می‌شود:

 • قیمت مواد اولیه و انرژی: قیمت ورق گالوانیزه بیشتر تحت‌تأثیر قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آهن، روی و… قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، هرچه قیمت فولاد بالاتر باشد، قیمت ورق گالوانیزه نیز بالاتر خواهد بود.
 • نرخ تبدیل ارز: یکی از عوامل مهم در قیمت‌گذاری ورق گالوانیزه است، زیرا برای تولید این محصول از مواد اولیه و تجهیزاتی استفاده می‌شود که اغلب از کشورهای دیگر وارد می‌شوند؛ بنابراین، تغییرات در نرخ تبدیل ارز می‌تواند بر قیمت نهایی ورق گالوانیزه تأثیرگذار باشد.
 • ضخامت و اندازه ورق: وزن و ابعاد ورق گالوانیزه نیز به‌عنوان دو پارامتر اساسی، بر قیمت این محصول تأثیرگذار هستند.
 • مشخصات فنی ورق: مشخصات فنی ورق گالوانیزه مانند میزان روکش گالوانیزه، کیفیت سطح، مقاومت در برابر رطوبت و غیره نیز می‌تواند به قیمت آن تأثیر بگذارد.
 • نوع گالوانیزاسیون: همان‌طور که در بالا اشاره شد، ورق گالوانیزه شده به روش گرم، قیمت بالاتری نسبت به نوع سرد دارد.
 • شرایط بازار: محیط عمومی بازار، از جمله رقابت با سایر تولیدکنندگان، تغییرات قوانین و مقررات، محدودیت‌های صادرات و واردات و سایر عوامل مشابه، ممکن است بر قیمت ورق گالوانیزه تأثیرگذار باشند.
 • هزینه حمل‌ونقل: هزینه سوخت، نوع وسیله حمل، و فاصله بین کارخانه و محل پروژه نیز از جمله عواملی هستند که ممکن است در تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه تأثیرگذار باشند. همچنین، تقاضا و عرضه نیز می‌توانند در تغییرات قیمت این محصول در بازار نقش داشته باشند.
 • تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه در بازار ورق گالوانیزه نیز می‌تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. در صورت افزایش تقاضا برای ورق گالوانیزه و کاهش عرضه، قیمت آن افزایش می‌یابد. به همین ترتیب، اگر تقاضا کاهش یابد و عرضه افزایش یابد، قیمت ورق گالوانیزه نیز کاهش می‌یابد.
 • واردات و صادرات ورق گالوانیزه: واردات و صادرات بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر دارد و قیمت ورق گالوانیزه را تغییر می‌دهد.

معمولاً قیمت ورق گالوانیزه توسط تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان فلزات تعیین می‌شود و ممکن است این قیمت‌ها باتوجه‌به شرایط بازار و تحولات اقتصادی تغییر کنند.

استعلام قیمت ورق گالوانیزه

برای استعلام قیمت ورق گالوانیزه شیروانی و سایر انواع ورق گالوانیزه، دردسترس‌ترین روش این است که با چندین تولیدکننده یا تأمین‌کننده معتبر تماس بگیرید و از آن‌ها قیمت‌ها و شرایط فروش را استعلام کنید. می‌توانید از طریق تماس تلفنی، ارسال ایمیل یا مراجعه حضوری این کار را انجام دهید.

بهترین، ساده‌ترین و سریع‌ترین روش استعلام قیمت، استفاده از وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاینی است که فروشندگان و توزیع‌کنندگان ورق‌های گالوانیزه در آن فعالیت دارند. بسیاری از شرکت‌ها قیمت‌ها و مشخصات محصولات موجود را در وب‌سایت‌های خود منتشر می‌کنند و شما می‌توانید از این طریق به‌راحتی قیمت‌ها را مقایسه کرده و انتخاب بهتری داشته باشید.

همچنین، بهتر است قبل از تصمیم‌گیری، شرایط فروش از جمله شیوه پرداخت، زمان تحویل، خدمات پس از فروش و سایر شرایط تحویل بار را بادقت بررسی کنید تا امکان مدیریت هزینه‌ها برای شما فراهم شود.

استعلام قیمت روز ورق گالوانیزه از آهن آپ

ورق گالوانیزه یکی از محصولات اساسی در صنعت ساختمانی و صنایع دیگر است. دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره قیمت‌ها بسیار اساسی است تا بتوان به‌صورت صحیح تصمیم‌گیری و هزینه‌های پروژه را مدیریت کرد. بازرگانی آهن آپ این امکان فراهم کرده است که افراد به‌سرعت و به‌صورت آنلاین قیمت‌های روز ورق گالوانیزه را مشاهده کنند.

در وب‌سایت آهن آپ می‌توانید، به‌تمامی اطلاعات موردنیاز درباره ورق گالوانیزه مثل قیمت‌های لحظه‌ای، ابعاد مختلف ورق‌ها، نوع گالوانیزه‌سازی، کیفیت محصول و سایر ویژگی‌های فنی درسترسی داشته باشید.

نمودار قیمت ورق گالوانیزه در بازار آهن ایران

نمودار تغییرات قیمت ورق گالوانیزه در یک بازه زمانی مشخص اطلاعات مهمی را در خصوص روند تغییرات بازار به شما نشان می‌دهد.

سایت آهن آپ یکی از منابع معتبر برای بررسی نمودار تغییرات قیمت ورق گالوانیزه است که شامل اطلاعات قیمت‌های روزانه یا هفتگی در طول یک بازه زمانی خاص می‌شود. این نمودار به خریداران امکان می‌دهند بهترین زمان برای خرید ورق گالوانیزه را شناسایی و برنامه‌ریزی مالی خود را بهینه کنند. بررسی این نمودارها به شما این امکان را می‌دهد تا روندهای قیمتی ورق گالوانیزه را شناسایی کنید. شناسایی روندها به شما این امکان را می‌دهد تا در زمان‌های درستی از سال خریدهای خود را انجام دهید. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و تحلیل بهتر نمودار قیمت ورق گالوانیزه با کارشناسان آهن آپ تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و تخصصی آن‌ها استفاده کنید.

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

ورق های شیروانی در انواع مختلفی مانند سفال، شادولاین، سینوسی و ذوزنقه تولید و به بازار عرضه می‌شوند. هر نوع ورق بر اساس جنس، کیفیت و طرح قیمت‌گذاری می‌شود. در بین انواع ورق شیروانی، ورق شیروانی با طرح سفال به‌عنوان یکی از پرطرف‌دارترین‌ها ، قیمتی تقریباً دوبرابر سایرین دارد.

دلیل قیمت بالای ورق شیروانی ممکن است به دلیل طرح خاص برش آن و زمان زیادی که برای این کار صرف می‌شود، باشد. ورق شیروانی ذوزنقه نیز با ایجاد موج‌های مربعی‌شکل در عرض خود، در اندازه‌های ۰.۴ و ۰.۶ میلی‌متر تولید می‌شود و ورق شادولاین نیز با ضخامت‌های ۰.۵ و ۰.۷ میلی‌متر در دسترس است.

ورق کرکره سینوسی به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌آید و از نظر طول هم هیچ محدودیت خاصی ندارد. باتوجه‌به هزینه و نوع ساختمان موردنظر می‌توانید از هر یک از انواع ورق‌های شیروانی موجود استفاده کنید.

وزن و اندازه ورق شیروانی

وزن و اندازه ورق شیروانی متغیر و به ضخامت، عرض و طول آن بستگی دارد. به‌طورکلی، وزن ورق فولادی به این شکل محاسبه می‌شود:

وزن = طول (متر) × عرض (میلی‌متر) × ضخامت (میلی‌متر) × 0.08

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی در سایزها و ضخامت‌های مختلف

قیمت ورق های گالوانیزه به‌طورکلی به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از عوامل مهم آن وزن و ضخامت ورق است. افزایش وزن ورق‌ها معمولاً منجر به افزایش قیمت آنها می‌شود؛ همچنین، خرید این محصولات به‌صورت کیلویی معمولاً اقتصادی‌تر و مناسب‌تر است. قیمت این محصولات بر اساس ابعاد مختلفی نظیر عرض، ضخامت، طول و کارخانه تولیدکننده (باتوجه‌به مواد اولیه استفاده شده) متغیر است.

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر متغیر است و بسته به عرض شیت تعیین می‌شود. این ورق‌ها اغلب در ابعاد استاندارد با عرض 1 و 1.25 متر تولید می‌شوند و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. وزن هر متر مربع این ورق‌ها حدوداً 8 کیلوگرم است.

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل بسته به برند و کارخانه تولیدی متغیر است. این نوع ورق معمولاً برای تولید قطعات سنگین در صنایع نفت، گاز، معدن و ساختمان‌های بزرگ استفاده می‌شود، همچنین در تولید تجهیزات آب و فاضلاب کاربرد دارد.

ورق گالوانیزه با ضخامت 0.6 تا 1.5 میلیمتر در دسته ورق‌های متوسط قرار دارد. استفاده از این ضخامت به‌طور عمده برای تولید قطعات بدنه خودروها، ساختمان‌ها، پشتیبانی سازه‌ها و لوله‌های گالوانیزه استفاده می‌شود. عوامل مختلفی می‌توانند بر قیمت این ورق‌ها تأثیر بگذارند.

در تعیین قیمت ورق‌ گالوانیزه کانکس، عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند. اصلی‌ترین عوامل شامل شیوه ساخت، کیفیت ساخت، کاربری و هدف استفاده، اندازه و ابعاد هستند. این عوامل می‌توانند تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت ورق گالوانیزه ایجاد کنند، زیرا هر یک از این موارد بر تولید، عملکرد و کیفیت نهایی محصول تأثیرگذار هستند. در تعیین قیمت ورق گالوانیزه کانکس ، توجه به این عوامل بسیار مهم است.

ورق گالوانیزه موجدار ، به دلیل سادگی، همچنان یکی از محصولات پرکاربرد و مقرون به مقرون‌به‌صرفه است. این ورق‌ها به‌صورت سینوسی شکل داده می‌شوند و دارای ضخامت 0.5 تا 0.6 میلیمتر و عرض 1250 میلیمتر هستند. قیمت ورق گالوانیزه موجدار ، بر اساس طرح شکل‌دهی، ضخامت و سایز متغیر است. ورق‌های گالوانیزه موجدار و رنگی در ابعاد طولی و عرضی، ضخامت و وزن یکسان هستند، تنها تفاوت در قیمت آنهاست که قیمت ورق گالوانیزه رنگی گران‌تر است.

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی و سقفی

انواع ورق های شیروانی شامل ورق شیروانی ذوزنقه ، ورق شیروانی کرکره سینوسی ، ورق شیروانی سینوسی ، ورق شیروانی شادولاین ، ورق شیروانی طرح سفال پالرمو و ورق شیروانی طرح سفال ژنوا مورداستفاده قرار می‌گیرند. در انتخاب این ورق‌ها، علاوه بر کاربردهای آنها، موارد ظاهری مانند طرح و رنگ نیز مهم است. از بین این انواع، ورق شیروانی سینوسی بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

تولید ورق های شیروانی به طور عمده در ضخامت 0.5 میلیمتر صورت می‌گیرد و طول آن‌ها بر اساس درخواست مشتری می‌تواند سفارشی تولید و عرضه شود. این ورق‌ها دارای ضخامت متنوع از 0.3 تا 1 میلیمتر هستند و می‌توانند بدون رنگ یا دارای رنگ باشند. کاربردهای این ورق‌ها شامل پوشش سقف کارگاه‌ها، سقف ساختمان‌ها، سقف شیب‌دار، ورودی پارکینگ، سوله، سردر منزل، آلاچیق و سقف کاذب است. ویژگی‌های مثبت این ورق‌ها شامل سبکی، مقرون‌به‌صرفه بودن، سرعت اجرا بسیار بالا و مقاومت در برابر زلزله است.

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی 6 متری بستگی به عوامل مختلفی از جمله رنگ ورق، ضخامت، جنس ورق موردنظر دارد. قیمت این ورق‌ها نسبت به سایر فرمینگ‌های ورق گالوانیزه اقتصادی‌تر است و انتخاب مناسبی برای خانه‌های کوچک و پروژه‌های با بودجه محدود محسوب می‌شود.

ورق‌های گالوانیزه با ضخامت 50 میلیمتر از جمله محصولات پرمصرف در صنایع مختلف مانند خودروسازی، ساخت و ساز، برق و الکترونیک و لوازم خانگی استفاده می‌شوند. قیمت ورق‌ گالوانیزه 50 میلیمتر در تولید لوازم خانگی و قطعات آن‌ها کاربرد دارد.

ورق‌ گالوانیزه 55 میلیمتر نیز جزو شیت‌های پرکاربرد محسوب می‌شود. این ورق نیز در تولید لوازم خانگی کاربرد دارد؛ به همین دلیل قیمت ورق گالوانیزه 55 میلیمتر بر قیمت لوازم خانگی تأثیر دارد. شما می‌توانید قیمت ورق گالوانیزه امروز را در سایت آهن آپ مشاهده کنید.

ورق‌های گالوانیزه با ضخامت 3 میلیمتر معمولاً در صنایع برق و الکترونیک استفاده می‌شوند، اما هر کدام برای انواع مختلفی از سیم‌ها و قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل متناسب با کاربردهای مختلفی که دارد، متغیر است.

قیمت ورق گالوانیزه با ضخامت 60 به دلیل استفاده در صنایع تولید لوازم خانگی مانند بدنه یخچال، لباسشویی و قطعات مرتبط در هزینه‌های کارخانه‌های تولیدکننده تأثیرگذار است. بهترین نوع این محصول به کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد امیرکبیر کاشان بازمی‌گردد.

سخن پایانی:

سایت آهن آپ یکی از منابع معتبر برای استعلام قیمت ورق گالوانیزه امروز است. شما می‌توانید قیمت ورق گالوانیزه سقفی ، رنگی ، برش خورده را در این صفحه ببینید. اگر به راهنمایی تخصصی در زمینه خرید ورق گالوانیزه نیاز دارید می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

تفاوت ورق گالوانیزه فروم سرد و گرم چیست؟
چه نوع ورق گالوانیزه ای برای من مناسب تر است؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو