پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق آهن کیلویی

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
 • قیمت ورق روغنی هفت الماس
 • قیمت ورق st37 فولاد اصفهان
 • قیمت ورق فولاد مبارکه st52
 • قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه
 • قیمت ورق اسید شویی
 • قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه
 • قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
 • قیمت ورق کاویان
 • قیمت ورق رنگی چینی
 • قیمت کرکره گالوانیزه فولاد
 • قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
 • قیمت تسمه آریان فولاد
 • قیمت تسمه کوره ای اصفهان
سایز محصول
 • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق روغنی 3 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 3 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 2.5 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 2 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 2 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,350 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,250 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 1.5 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,250 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 1.25 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 1 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 1 1.25 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.9 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.8 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.7 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,500 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.6 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,850 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.5 1 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,000 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه
۰۹:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۶. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول ضخامت (mm) محل بارگیری عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق روغنی 2 هفت الماس 2 کارخانه 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 2 هفت الماس 2 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.7 هفت الماس 1.7 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.6 هفت الماس 1.6 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1.5 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1.5 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.4 هفت الماس 1.4 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1.25 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1.25 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1 هفت الماس 1 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 1 هفت الماس 1 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 0.9 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 0.9 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 0.8 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 0.8 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 0.7 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
40,350 تـــومـان
ثابت
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 0.7 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 0.6 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 0.6 کارخانه 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 0.5 کارخانه 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 0.5 کارخانه 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 0.4 انبار اصفهان 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 0.4 انبار اصفهان 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت
قیمت ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت ضخامت (mm) ابعاد محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر شیت 35 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر شیت 15 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
31,527 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر شیت 25 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,799 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر شیت 20 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
28,799 تـــومـان
ثابت
قیمت ورق فولاد مبارکه st52
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول ضخامت (mm) حالت محل بارگیری ابعاد کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر 8 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر 6 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر 120 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر 4.5 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر 4 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر 3 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر 3 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر 15 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر 12 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر 8 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,100 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر 6 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,100 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر 120 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر 4 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
42,600 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر 15 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,600 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر 10 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,100 تـــومـان
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر 10 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر 12 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,100 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.5 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.5 1 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
قیمت ورق اسید شویی
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) کارخانه طول (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق اسیدشویی ضخامت 3 بعاد 1*2 متر بنگاه اصفهان 3 1 فولاد مبارکه 2
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد 1*2 متر بنگاه اصفهان 4 1 فولاد مبارکه 2
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد 1.25*2.5 متر بنگاه اصفهان 3 1.25 فولاد مبارکه 2.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد 1.25*2.5 متر بنگاه اصفهان 2.5 1.25 فولاد مبارکه 2.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد 1*2 متر بنگاه اصفهان 2.5 1 فولاد مبارکه 2
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد 1.25*2.5 متر بنگاه اصفهان 2 1.25 فولاد مبارکه 2.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد 1*2 متر بنگاه اصفهان 2 1 فولاد مبارکه 2
تماس بگیرید
ثابت
قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه
عنوان محصول محل بارگیری آنالیز حالت ضخامت (mm) کارخانه عرض (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.33 متر بنگاه اصفهان st37 رول 120 فولاد مبارکه 1.33
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.2 متر بنگاه اصفهان st37 رول 120 فولاد مبارکه 1.2
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان w22 رول 120 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1 متر بنگاه اصفهان w22 رول 120 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 0.93 متر بنگاه اصفهان st37 رول 4 فولاد مبارکه 0.93
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1 متر بنگاه اصفهان w22 رول 4 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان st37 رول 4 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان w22 رول 4 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان st37 رول 3.5 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 عرض 1 متر بنگاه اصفهان st37 رول 3.5 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1 متر بنگاه اصفهان w22 رول 3 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1 متر بنگاه اصفهان st37 رول 3 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان st37 رول 3 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان w22 رول 3 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1 متر بنگاه اصفهان st37 رول 2.5 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان st37 رول 2.5 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1 متر بنگاه اصفهان w22 رول 2.5 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان w22 رول 2.5 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان w22 رول 2 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1 متر بنگاه اصفهان w22 رول 2 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1.25 متر بنگاه اصفهان st37 رول 2 فولاد مبارکه 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1 متر بنگاه اصفهان st37 رول 2 فولاد مبارکه 1
تماس بگیرید
ثابت
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 5 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 120 1.5*6 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 4 1.5*6 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 3 1.5*6 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 8 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
3 %
1,127 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 6 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 6 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
3 %
1,127 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 15 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
1 %
200 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 12 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,700 تـــومـان
2 %
781 تـــومـان
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st37 شیت بنگاه اصفهان 10 1.5*6 فولاد مبارکه
۱۴:۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
36,027 تـــومـان
3.5 %
1,200 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد آنالیز کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز شیت کارخانه 35 6*1.5 st52 فولاد کاویان اهواز
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۴. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری عرض (m) حالت ضخامت (mm) کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 بنفش 4005 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.16 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.25 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.25 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.16 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.16 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.3 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
قیمت کرکره گالوانیزه فولاد
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) حالت ابعاد تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار اصفهان بنگاه اصفهان 50 کرکره طول درخواستی * 1/25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,500 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحال کارخانه 1.2 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحال کارخانه 1.2 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال کارخانه 0.55 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال کارخانه 0.55 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.55 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال کارخانه 0.4 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال کارخانه 0.4 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.4 1 رول تاراز چهارمحال
تماس بگیرید
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال کارخانه 2 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحال کارخانه 2 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,800 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال کارخانه 1.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحال کارخانه 1.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1.25 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال کارخانه 1.25 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحال کارخانه 1.25 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 1 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال کارخانه 1 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحال کارخانه 1 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.9 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال کارخانه 0.9 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحال کارخانه 0.9 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.8 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال کارخانه 0.8 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحال کارخانه 0.8 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.7 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,600 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال کارخانه 0.7 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحال کارخانه 0.7 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
41,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.6 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,400 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال کارخانه 0.6 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال کارخانه 0.6 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,200 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال بنگاه اصفهان 0.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,300 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال کارخانه 0.5 1 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,100 تـــومـان
ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال کارخانه 0.5 1.25 رول تاراز چهارمحال
۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,100 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
تسمه آریان ضخامت 20 کارخانه 20 25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 15 کارخانه 15 25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 20 کارخانه 20 20
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,323 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 8 کارخانه 8 20
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,323 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 15 کارخانه 15 25
تماس بگیرید
ثابت
تسمه آریان ضخامت 20 کارخانه 20 25
تماس بگیرید
ثابت
تسمه آریان ضخامت 15 کارخانه 15 30
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 10 کارخانه 10 30
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 12 کارخانه 12 30
تماس بگیرید
ثابت
تسمه آریان ضخامت 25 کارخانه 25 30
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 20 کارخانه 20 30
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 12 کارخانه 12 30
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 12 کارخانه 12 25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 10 کارخانه 10 25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 8 کارخانه 8 25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 25 کارخانه 25 25
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 15 کارخانه 15 40
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,914 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 20 کارخانه 20 40
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,914 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 25 کارخانه 25 40
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,914 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 15 کارخانه 15 35
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,914 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 25 کارخانه 25 35
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,914 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 8 کارخانه 8 30
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,550 تـــومـان
ثابت
تسمه آریان ضخامت 20 کارخانه 20 35
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
30,914 تـــومـان
ثابت
قیمت تسمه کوره ای اصفهان
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
تسمه کوره ای عرض 5 سانتی متر ضخامت 5 میلیمتر اصفهان 6 بنگاه اصفهان 120 5
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,454 تـــومـان
ثابت
تسمه کوره ای عرض 4 سانتی متر ضخامت 5 میلیمتر اصفهان 6 بنگاه اصفهان 120 4
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,454 تـــومـان
ثابت
تسمه کوره ای عرض 3 سانتی متر ضخامت 5 میلیمتر اصفهان 6 بنگاه اصفهان 120 3
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,454 تـــومـان
ثابت
تسمه کوره ای عرض 2.5 سانتی متر ضخامت 5 میلیمتر اصفهان 6 بنگاه اصفهان 120 2.5
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,454 تـــومـان
ثابت
تسمه کوره ای عرض 2 سانتی متر ضخامت 5 میلیمتر اصفهان 6 بنگاه اصفهان 120 2
۱۴:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,454 تـــومـان
ثابت

قیمت ورق آهن کیلویی در بازار به دلیل تأثیر فاکتورهای مختلف، به طور مداوم در حال نوسان است. اگر برای اجرای یک پروژه نیاز به ورق های آهنی دارید، بهتر است از منابع اطلاعاتی دقیق استفاده کنید تا از قیمت ورق آهن امروز آگاه شوید. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت لحظه ای قیمت ورق آهنی کیلویی با شماره 03138030000 تماس بگیرید. کارشناسان فروش ما آماده هستند تا شما را به‌صورت تخصصی و رایگان راهنمایی کنند.

برای خرید ورق آهن باید با فاکتورهایی که بر کاهش یا افزایش قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند، آشنا باشید. باید بدانید که چه خصوصیاتی از ورق های آهنی باعث اختلاف قیمت آن‌ها می‌شود و چرا قیمت آن‌ها متفاوت است. ورق های آهنی ، از آلیاژهایی از پایه آهن تشکیل شده‌اند و در صنایع مختلف کاربرد دارند. این محصولات در انواع مختلف از جمله ورق سیاه، ورق روغنی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و ورق شیروانی تولید و عرضه می‌شوند. قیمت ورق آهن صنعتی باتوجه‌به ویژگی‌های خاص آن از دیگر محصولات متفاوت است.

قیمت ورق آهن کیلویی در بازار

این روزها نه‌تنها ورق آهن بلکه هیچ یک از مقاطع فولادی ثبات قیمت ندارد و هر روز، با نرخ متفاوتی به بازار عرضه می‌شود. از همین رو آهن آپ این قیمت‌ها را برای مشتریان خود به‌صورت مرتب از کارخانه مربوطه استعلام می‌گیرد و به‌روزرسانی می‌کند. هر بار که وارد سایت می‌شوید می‌توانید قیمت روز ورق آهنی کیلویی را در جدول‌های بالا مشاهده کنید. علاوه بر سایت، می‌توانید با شماره‌های درج شده تماس بگیرید تا کارشناس بخش مربوطه قیمت‌ محصولات را در اختیار شما قرار دهد و پروسه خریدتان را بدون هیچ دغدغه‌ای به پایان برساند و بدون نگرانی بار خود را در محل پروژه تحویل بگیرید.

استعلام قیمت ورق آهن امروز

برای استعلام قیمت ورق آهن کیلویی می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. یکی از روش‌های پرکاربرد برای دریافت قیمت ورق آهن امروز، مراجعه به وب‌سایت‌های معتبر صنعت آهن است. در این وب‌سایت‌ها جداول قیمت‌گذاری وجود دارند و شما می‌توانید نرخ انواع ورق آهنی را در آن‌ها مشاهده کنید.

بعد از مشاهده قیمت‌ها و انتخاب تأمین‌کننده می‌توانید با تماس مستقیم با شرکت‌ها یا کارخانه‌های تولیدکننده ورق آهن ، خرید خود را انجام دهید. این روش امکان دریافت اطلاعات دقیق‌تری را فراهم می‌کند. از منابع دیگری مانند اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های موبایلی نیز می‌توانید استفاده کنید. این اپلیکیشن‌ها اطلاعات مربوط به بازار فلزات را جمع‌آوری و به شما ارائه می‌دهند. با استفاده از این روش‌ها، شما می‌توانید به‌راحتی قیمت ورق آهن کیلویی امروز را استعلام و بر اساس اطلاعات آن، تصمیم به خرید بگیرید.

استعلام قیمت ورق اهن امروز از آهن آپ

در هر بازار، کیفیت محصولات از جمله عوامل مؤثر در تعیین قیمت آن‌ها است. این اصل برای ورق های آهن نیز صدق می‌کند. انتخاب ورق های باکیفیت مناسب می‌تواند از وقوع خسارات و هزینه‌های بعدی جلوگیری و ارزش‌افزوده موردنظر شما را فراهم کند.

آهن آپ، با درنظرگرفتن نوسانات بازار و جمع‌آوری اطلاعات به‌روز، به‌عنوان یک منبع قابل‌اعتماد و کامل برای خریداران ورق های فولادی شناخته می‌شود. بازرگانی آهن آپ اطلاعات جدول قیمت‌گذاری را در وب‌سایت خود منتشر و امکان مشاهده قیمت روزانه انواع محصولات را فراهم می‌کند. در بازرگانی ما خدمات مشاوره و خرید ورق آهن نیز به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. با تماس با کارشناسان ما می‌توانید اطلاعات دقیق‌تری در مورد قیمت ورق آهن کیلویی و خدمات مرتبط دریافت کنید.

قیمت ورق آهن و فاکتورهای مؤثر

قیمت ورق آهن کیلویی و دیگر مقاطع فولادی ممکن است تحت‌تأثیر عوامل گوناگون قرار گیرد. این فاکتورها ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت ورق آهن کیلویی تأثیر داشته باشد. در زیر به برخی از این تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، بیشتر می‌پردازیم:

 • افزایش همگام قیمت‌ها: هنگامی که تقاضا برای فلزات در بازار جهانی افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام مقاطع فولادی افزایشی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در دوران رشد اقتصادی، تقاضا برای ساخت‌وساز، خودروسازی و سایر صنایع ممکن است افزایش یابد که در نتیجه به افزایش قیمت ورق اهن ، آلومینیوم، مس و سایر مقاطع فولادی در بازار آهن منجر می‌شود.
 • تأثیر قیمت فلزات روی هزینه‌های تولید: برخی فلزات، مانند نیکل و کروم، در تولید برخی انواع فولاد ضدزنگ استفاده می‌شوند؛ بنابراین، افزایش قیمت این فلزات ممکن است باعث افزایش قیمت ورق آهن کیلویی ، رول و شیت شود.
 • جایگزینی فلزات: در برخی موارد، وقتی قیمت یک فلز بسیار بالا می‌رود، صنایع ممکن است به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر باشند؛ به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت آلومینیوم بسیار بالا برود، برخی ممکن است ترجیح دهند از ورق آهن به‌جای آلومینیوم استفاده کنند و کاربرد ورق فولادی برای آنها تغییر کند. ایم موضوع باعث افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت ورق اهن کیلویی می‌شود.
 • تغییرات در سیاست‌های تجاری: تغییرات در سیاست‌های تجاری مانند محدودیت‌های تجاری، تعرفه‌ها یا محدودیت‌های وارداتی ممکن است به طور متفاوت بر قیمت مقاطع فولادی مختلف تأثیر بگذارد. تغییر سیاست‌های خارجی معمولاً منجر به تغییرات در قیمت ورق آهن کیلویی و سایر مقاطع فولادی می‌شود.
 • عوامل جهانی: رویدادهای اقتصادی و سیاسی جهانی مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی، ممکن است بر تمام بازار فلزات، از جمله ورق آهن ، تأثیرگذار باشد.
 • نوسانات ارزی: افزایش قدرت یک ارز ممکن است باعث شود فلزات در آن کشور ارزان‌تر شوند که می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد تأثیر بگذارد.

دیگر فاکتورهای مؤثر بر قیمت ورق آهنی کیلویی

در عصر حاضر تکنولوژی باعث شده بسیاری از تولیدات با هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تری به بازار عرضه شوند؛ اما بعضی عوامل اجازه نمی‌دهند، محصولاتی مانند ورق فولادی قیمت ثابتی داشته باشند. آشنایی با عوامل اثرگذار بر قیمت ورق فولادی ، می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها را با ضریب دقت بالاتری عملی کند.

باتوجه‌به این موضوع، باید در کنار عوامل ذکر شده در بالا به سایر عوامل مؤثر بر قیمت ورق آهن کیلویی نیز اشاره کرد. این عوامل عبارت‌اند از:

 • کیفیت مواد اولیه کارخانه تولیدکننده
 • فرایند تولید کارخانه تولیدکننده
 • هزینه‌های صرف شده برای نیروی انسانی کارخانه
 • ضخامت ورق موردنیاز
 • نوسانات ارز
 • وضعیت بورس و سهام کارخانه‌های تولیدکننده
 • حجم واردات و صادرات
 • رنگی یا بی‌رنگ بودن ورق موردنیاز
 • هزینه‌های جانبی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل

قیمت ورق آهن کیلویی در ضخامت‌های مختلف

همان‌طور که گفتیم، ضخامت هم یکی از عوامل مؤثر بر قیمت و خرید ورق آهن است. در ادامه تأثیر ضخامت بر قیمت آهن کیلویی را بیشتر بررسی می‌کنیم.

 • قیمت ورق آهن 1 میل : ورق آهن به ضخامت 1 میلیمتر برای مصارف خاصی به کار می‌رود و تقاضای آن معمولاً بسیار زیاد نیست؛ به همین دلیل، تولید آن معمولاً فقط در برخی از کارخانه‌های ساخت فولاد، مانند کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، صورت می‌گیرد. قیمت ورق آهن به ضخامت و کارخانه تولید کننده بستگی دارد و در نتیجه تقاضای محدود، دچار نوسان کمتری می‌شود. بسیاری از سازندگان آپارتمان‌ها برای صرفه‌جویی در مواد ساختمانی، از این نوع ورق آهن به همراه آهن‌آلات دست دوم برای ساخت سقف استفاده می‌کنند. با دانستن وزن ورق آهن 1 میل ، می‌توان به راحتی قیمت آن را با استفاده از فرمول وزن ورق آهن محاسبه کرد.
 • قیمت ورق آهن 2 میل : ورق های فولادی با ضخامت 2 میلی‌متر، به‌عنوان یکی از محصولات پرکاربرد (در قالب شیت) در صنایع ساختمانی و سقف استفاده می‌شوند. این نوع ورق‌ها عمدتاً به‌صورت شیت ساخته می‌شوند، به‌جز در مواردی که به فرم رول تولید می‌شوند. قیمت ورق آهن دو میل که در کارخانه‌های فولادسازی، از جمله فولاد کاویان، فولاد اکسین اهواز و نورد تولید می‌شود، بیشتر تحت‌تاثیر تقاضا و قیمت دلار است.
 • قیمت ورق آهنی 10 میل : استفاده از ورق های آهن با ضخامت 10 میل بسیار گسترده است و در صنایع مختلف از جمله صنایع ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود. کارخانه‌های تولید ورق آهن مانند فولاد گیلان، فولاد کاویان، اکسین و فولاد مبارکه اصفهان به تولید ورق های آهن با ضخامت 10 میلی‌متر می‌پردازند. ابعاد و وزن ورق آهنی 10 میل در هر کارخانه ممکن است متفاوت باشد، زیرا معمولاً طول و عرض آن‌ها در هر کارخانه بر اساس نیاز و تجهیزات خاص آن کارخانه تعیین می‌شود .برای مثال، قیمت آهن کیلویی 10 میل  با ابعاد 600 در 150 سانتی‌متر در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان بر اساس وزن 720 کیلوگرم محاسبه می‌شود. وزن مشابه برای ورق های آهنی با ضخامت 10 میلی‌متر به ترتیب در کارخانه فولاد گیلان و فولاد اکسین به ترتیب معادل 590 کیلوگرم و 940 کیلوگرم است.
 • قیمت ورق آهن ۱.۵ : ورق آهن 1.5 نیز در بخش‌های مختلف صنعتی و ساختمانی از جمله تولید لوازم خانگی، مبلمان اداری، کانتینرسازی، تولید مخازن فلزی و… کاربرد دارد. فولاد مبارکه و فولاد کاویان از جمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این ورق هستند.
 • قیمت ورق 3 میل : این نوع ورق آهنی نیز کاربردهای زیادی در صنایع دریایی، ساختمان و عمران، کشاورزی و خودروسازی دارد. قیمت ورق 3 میل آهنی تحت‌تاثیر فاکتورهای که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم قرار دارد.
 • قیمت ورق 8 میل : از ورق 8 میل در صنایع خودروسازی، ساخت سوله، تولید پروفیل‌های فولادی، مخازن و تانکرها استفاده می‌شود. کارخانه‌های اکسین اهواز و فولاد مبارکه اصفهان از جمله مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق 8 میل هستند. قیمت ورق 8 میل در بازار مقاطع فولادی به وزن، تولیدکننده و تاثیر فاکتورهای جانبی بستگی دارد.
 • قیمت ورق 20 میل: ورق 20 میل آهنی نیز یکی دیگر از انواع ورق فولادی پرکاربرد در ایران است. از این ورق برای ساخت پروفیل، لوله، سوله و قطعات خودرو استفاده می‌شود. مجتمع فولاد خرم آباد، کاویان اهواز و فولاد مبارکه اصفهان از جمله تولیدکننده‌های این مقطع فولادی هستند. شما می‌توانید برای استعلام قیمت ورق 20 میل با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

بهترین روش خرید ورق آهن کیلویی

در انتخاب بهترین روش برای خرید ورق آهن کیلویی به جوانب فنی، مالی و کیفیت محصولات موردنیاز می‌پردازیم. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل روش‌های موجود برای خرید ورق آهن به‌منظور ارائه راهنمایی به خریداران و تصمیم‌گیران در صنعت ساختمانی و صنعتی تهیه شده است.

یکی از روش‌های پیشنهادی برای خرید ورق آهن، مراجعه به منابع معتبر و مجرب است. این منابع می‌توانند شامل وب‌سایت‌های معتبر صنعت آهن، مشاوران تخصصی و شرکت‌های باسابقه در زمینه تأمین ورق آهن باشند. با مطالعه و بررسی دقیق اطلاعات ارائه شده، خریداران قادرند تصمیمات بهتری در خصوص خرید ورق آهن بگیرند.

در ادامه، مشاوره با افراد متخصص و آشنا به بازار آهن نیز توصیه می‌شود. این افراد با توانایی ارائه تحلیل‌های تخصصی و راهنمایی‌های مؤثر، می‌توانند به خریداران کمک کنند تا بهترین تصمیمات را در خصوص خرید و قیمت ورق آهنی بگیرند.

به‌طورکلی، توجه به جزئیات فنی، استفاده از منابع معتبر و مشاوره با افراد متخصص به‌عنوان عوامل اساسی برای انتخاب بهترین روش خرید ورق آهن مطرح می‌شوند. این رویکردها، به خریداران کمک می‌کنند تا تصمیماتی هوشمندانه و مبتنی بر شواهد در خصوص خرید ورق آهن اتخاذ کنند.

مراجعه حضوری به بازار آهن‌آلات

برای خرید ورق آهن باکیفیت و قیمت مناسب، مراجعه به بازار آهن‌آلات از روش‌های مؤثر است. با حضور در این بازار، امکان مشاهده مستقیم محصولات، مقایسه قیمت ها و ارتباط مستقیم با فروشندگان و تأمین‌کنندگان فراهم می‌شود. به‌این‌ترتیب، از انعطاف بیشتری برخوردار شده و تصمیم به خرید مطلوب‌تری اتخاذ خواهید کرد.

خرید از بورس کالا

برای خرید و اطلاع از قیمت ورق آهن کیلویی ، مراجعه به بورس کالا یک راهکار مؤثر است. در این روش خرید می‌توانید انواع مختلف ورق آهن را بررسی کرده و قیمت‌ها را مقایسه کنید. همچنین، معاملات تحت نظارت مستقیم انجام می‌شود که اعتماد خریداران را افزایش می‌دهد. در بورس کالا از آخرین قیمت ها، شرایط فروش و جزئیات فنی محصولات مطلع شوید و تصمیم خرید خود را به طور مطمئن‌تری بگیرید.

خرید تلفنی

خرید تلفنی ورق آهن یک روش سریع و آسان برای تهیه محصول است. در تماس با فروشندگان یا شرکت‌های تولیدکننده ورق آهن ، می‌توانید جزئیات محصولات را بپرسید، قیمت‌ها را مقایسه و سفارش خود را ثبت کنید. این روش به شما امکان می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی، محصول موردنیاز خود را سفارش دهید و به‌صورت راحت تحویل بگیرید.

خرید و فروش اینترنتی ورق آهن

خرید و فروش اینترنتی ورق آهن از طریق وب‌سایت‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین صورت می‌گیرد. در این روش، مشتریان می‌توانند از طریق اینترنت با فروشندگان یا کارخانه‌های تولیدکننده تعامل داشته باشند و محصولات موردنیاز خود را سفارش دهند. این روش به مشتریان امکان می‌دهد تا به‌راحتی قیمت‌ها را مقایسه کنند، مشخصات محصولات را بررسی کنند و سپس سفارش خود را ثبت کنند، همچنین از امکانات پرداخت آنلاین استفاده کنند تا محصول را بلافاصله خریداری کنند.

مراحل خرید اینترنتی ورق آهن از آهن آپ

فرایند خرید اینترنتی ورق آهن از مجموعه آهن آپ با ارتباط مستقیم شما با ما آغاز می‌شود. پس از تماس، یک پیش‌فاکتور برای شما ارسال می‌شود که شامل جزئیات محصول از جمله نوع، جنس، حالت و قیمت است. شما می‌توانید این پیش‌فاکتور را بررسی و در صورت نیاز آن را تصحیح یا تأیید کنید.

در پیش‌فاکتور، مشخصات کامل محصول از جمله نوع و جنس و همچنین جزئیاتی مانند بارگیری و تاریخ ارسال به آدرس موردنظر شما ذکر شده‌اند. پس از تأیید نهایی و اقدام به پرداخت، فاکتور به حالت قطعی در می‌آید و محصول به آدرس مقصد شما تحویل داده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که هزینه حمل و بارگیری باید پس از هماهنگی با باربری به فاکتور افزوده شود.

باتوجه‌به تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، تورم، قیمت فلزات در بازار جهانی و هزینه حمل‌ونقل، پیشنهاد می‌شود پیش از خرید، با تماس با شماره 03138030000 از آخرین تغییرات قیمت ورق آهن کیلویی مطلع شوید. تیم فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست و در همه مراحل خرید، اطلاعات و راهنمایی لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد.

نمودار قیمت ورق آهن در یک سال گذشته

در طول یک سال گذشته، باتوجه‌به پیچیدگی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، شاهد تغییرات فراوانی در بازار محصولات فولادی بودیم. این تغییرات، تحت‌تأثیر عوامل گوناگونی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت مواد اولیه مانند سنگ‌آهن قرار گرفته‌اند.

نرخ ارز، به‌ویژه روند دلار آزاد و دلار نیمایی، از جمله عوامل اصلی در تعیین قیمت محصولات فولادی است. همچنین، نرخ تورم و تغییرات قیمت مواد اولیه نیز بر تشکیل قیمت‌ها تأثیرگذار هستند. علاوه بر این، کاهش بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باعث کاهش تقاضا برای محصولات فولادی شده و در نتیجه، به افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، مسکن و پتروشیمی، نقش حیاتی دارد؛ بنابراین، تغییرات در قیمت آهن آلات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رونق این صنایع داشته باشد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

برای مشاهده نمودار قیمت ورق آهن در دوره‌های مختلف می‌توانید آیکون نمودار موجود در جدول‌های بالا را لمس کنید تا تغییرات قیمت این مقطع فولادی طی دوره‌های مختلف را ببینید.

سخن پایانی

قیمت ورق آهن کیلویی تحت‌تأثیر عوامل مختلف تغییر می‌کند. شما می‌توانید برای مشاهده قیمت ورق آهن امروز و قیمت ورق آهن صنعتی به جدول‌های بالا مراجعه کنید.

اگر برای خرید ورق آهن نیاز به راهنمایی تخصصی دارید با شماره 03138030000 تماس بگیرید تا کارشناسان فروش ما اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو