از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

خرید پروفیل مبلی و پروفیل سبک به قیمت روز از آهن آپ

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 90
  • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 70
  • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 80
  • پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1
  • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
  • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1/5
  • پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 3.39
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.96
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.54
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.7
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 1.7
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 6.78
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 5
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 5
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 4.23
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 4.23
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 6.78
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 2.1
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 1.3
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 2.6
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 2.3
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 1.9
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 3.2
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 30.2
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 5.2
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 5.2
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 3.9
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 70

6 70 کارخانه خاور صنعت هما 3.9
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 1.5
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 3.8
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 2.63
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 2.26
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 1195
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 6
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 6
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 4.5
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 4.5
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 80

6 80 کارخانه خاور صنعت هما 3.8
۱۶:۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 1.8
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,690 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 3.2
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 7.5
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 2.8
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 6.5
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 3
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 7.5
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 6.5
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 5.6
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 5.6
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 4.7
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 4.7
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 3.7
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 9.4
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 3.7
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1

6 1 کارخانه خلیج فارس 7.5
۱۶:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 3.7
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 3.7
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 3.2
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 2.8
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 1.8
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 4.7
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 6.5
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 7.5
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 6.5
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 5.6
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 5.6
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 4.7
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 9.4
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 7.5
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1

6 1 کارخانه خاور صنعت هما 7.5
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.5

6 1.5 4.2 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.5

6 1.5 8.4 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.5

6 1.5 8.4 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.5

6 1.5 7 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.5

6 1.5 7 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.5

6 1.5 5.6 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.5

6 1.5 4.9 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.5

6 1.5 9.8 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.5

6 1.5 14.1 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.5

6 1.5 12.7 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.5

6 1.5 11.3 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.5

6 1.5 14.1 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.5

6 1.5 11.3 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.5

6 1.5 9.8 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.5

6 1.5 11.3 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.5

6 1.5 16.9 کارخانه خاور صنعت هما
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.5

6 1.5 16.9 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.5

6 1.5 12.7 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.5

6 1.5 14.1 کارخانه خلیج فارس
۱۶:۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.5

6 1.5 7 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.5

6 1.5 5.6 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.5

6 1.5 4.9 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.5

6 1.5 4.2 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.5

6 1.5 9.8 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.5

6 1.5 11.3 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.5

6 1.5 9.8 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.5

6 1.5 8.4 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.5

6 1.5 8.4 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.5

6 1.5 7 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.5

6 1.5 14.1 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.5

6 1.5 11.3 کارخانه خلیج فارس
۱۵:۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
49,645 تـــومـان
ثابت

پروفیل سبک که به آن پروفیل مبلی و قوطی مبلی سبک هم می‌گویند یکی از انواع مقاطع فولادی است که در از آن در تولید مبلمان، تجهیزات صنعتی و ساختمانی ظریف استفاده می‌شود. شما می‌توانید برای استعلام قیمت روز انواع پروفیل مبلی و سبک به جدول‌های بالا مراجعه کنید. اگر برای خرید قوطی و استعلام گرفتن از قیمت پروفیل امروز و دیگر مقاطع فولادی این مقطع فولادی به مشاوره تخصصی نیاز دارید، با شماره 031338030000 تماس بگیرید تا کارشناسان ما به سوالات شما پاسخ دهند.

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی چگونه تعریف می‌شود؟

پروفیل سبک به انواع قوطی آهنی گفته می‌شود که قطر دیواره آن از دو میلی‌متر کمتر باشد. این ضخامت کم دیواره باعث می‌شوند که وزن این نوع قوطی کمتر شود؛ به همین دلیل برای ساخت تجهیزات سبک از آن استفاده می‌شود. سبک‌ترین نوع پروفیل مبلی دیواره‌ای با ضخامت 0.6 میلی‌متر دارد.

طول شاخه‌های پروفیل سبک موجود در بازار معمولاً 6 متری است. با در نظر گرفتن این طول قیمت و وزن پروفیل سبک با توجه به قیمت هر کیلوپرم فولاد مشخص می‌شود. وزن هر شاخه پروفیل سبک مبلی از 1.8 کیلوگرم شروع می‌شود و تا حدود 14.1 نیز کیلوگرم می‌رسد.

چه فاکتورهایی بر قیمت پروفیل سبک تأثیر دارند؟

قیمت پروفیل سبک امروز باتوجه‌به فاکتورهای مختلفی تعیین می‌شود. شما می‌توانید قیمت روز انواع پروفیل سبک از برترین کارخانه های تولید کننده پروفیل مبلی را در جدول‌های بالا ببینید. قیمت پروفیل‌های مشابه در کارخانه‌های مختلف متفاوت است. دلیل اصلی این تفاوت، تفاوت در قیمت مواد اولیه  و تکنولوژی تولید است. از دیگر فاکتورهایی که بر قیمت پروفیل سبک بازارهای فولاد ایران تأثیر دارند باید به موارد زیر اشاره کنیم:

تغییرات ارزش دلار و نفوذ آن

در حال حاضر دلار آمریکا به‌عنوان ارز مبنا در نظر گرفته می‌شود. تغییر ارزش دلار در بازار، بر قیمت تمام مقاطع فولادی از جمله قیمت پروفیل مبلی تأثیر دارد. نوسانات قیمت پروفیل سبک تنها زمانی از دلار تأثیر نمی‌گیرد که ارز مبنا تغییر کند.

افزایش قیمت در بازارهای جهانی فولاد

واردات و صادرات مقاطع فولادی باعث ارتباط بازار آهن ایران و جهان می‌شود. با درنظرگرفتن این موضوع، هر گونه تغییری در بازارهای جهانی فلزات، بر قیمت‌ها در بازار ایران تأثیر دارد. تغییر قیمت‌ها در بازار فولاد به میزان تولید محصولات، دسترسی به مواد اولیه و سیاست‌های تولیدکنندگان اصلی مثل چین بستگی دارد.

روند صادرات و واردات پروفیل سبک

صادرات باعث کاهش میزان پروفیل سبک در بازار و واردات باعث افزایش آن می‌شود. با کاهش میزان پروفیل، تقاضا بالاتر می‌رود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. میزان صادرات پروفیل سبک مبلی خود به عوامل مختلفی داخلی و خارجی وابسته است.

کارشناسان ما بادقت زیاد بازار مقاطع فولادی، روند صادرات و واردات این محصولات را زیر نظر دارند تا در روزهای آینده قیمت پروفیل سبک مبلی و… را پیش‌بینی کنند. اگر شما هم برای خرید عمده پروفیل سبک نیاز به مشاوره تخصصی دارید می‌توانید به کارشناسان ما در واتس‌اپ، تلگرام و ایتا پیام دهید و راهنمایی‌های آن‌ها استفاده کنید.

تعادل عرضه و تقاضای پروفیل سبک

کارخانه‌های مشخصی در ایران به تولید پروفیل سبک مشغول هستند. کاهش یا توقف تولید این مقطع فولادی توسط هر یک از تولیدکنندگان می‌تواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شود. در سوی دیگر اگر میزان عرضه این محصول توسط کارخانه‌ها بیشتر شود، احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

هزینه‌های ترابری و انبارداری

نزدیکی کارخانه‌های تولید پروفیل سبک به راه‌های ارتباطی اصلی و عاملین فروش باعث کاهش هزینه‌های باربری می‌شود. هزینه انبارداری نیز باعث بالاتر رفتن قیمت پروفیل سبک و دیگر مقاطع فولادی می‌شود.

چه برندهایی برترین کارخانه های تولید کننده پروفیل مبلی هستند؟

آهن آپ با پشتوانه بیش از 30 سال حضور در بازار مقاطع فولادی ایران، آماده است تا پروفیل مبلی مورد نیاز شما را از کارخانه‌های خاور صنعت هما و خلیج فارس تامین کند. شما می‌توانید با سفارش مقاطع فولادی از ما، پروفیل مبلی مورد نیاز خود را به راحتی در هر کجای ایران که هستید، تحویل بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، اطلاع از قیمت پروفیل صنعتی سبک ، نحوه خرید پروفیل سبک از آهن آپ و ارتباط با بخش فروش ما کافیست با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

بهترین مرجع برای اطلاع از قیمت پروفیل مبلی امروز کجاست؟

سایت آهن آپ که به‌صورت تخصصی در زمینه فروش مقاطع فولادی فعالیت دارد، به‌صورت روزانه لیست قیمت همه محصولات خود را آپدیت می‌کند. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز پروفیل مبلی ، قیمت پروفیل سبک اصفهان به جدول‌های بالا مراجعه یا کانال تلگرام ما را دنبال کنید تا در اولین فرصت از نوسانات قیمت آگاه شوید.

سؤالات متداول:

بهترین نوع پروفیل سبک و مقاوم کدام است؟

کارخانه‌های زیادی در زمینه تولید این مقطع فولادی فعالیت دارند. شما می‌توانید پروفیل سبک و مقاوم خاور صنعت و خلیج فارس را از آهن خریداری کنید.

امکان خرید پروفیل سبک مبلی از آهن آپ به‌صورت اعتباری وجود دارد؟

خیر در حال حاضر امکان خرید اعتباری مقاطع فولادی از آهن آپ وجود ندارد.

پروفیل سبک و سنگین چه تفاوت‌هایی دارند؟

اولین و مهم‌ترین تفاوت این دو نوع پروفیل در ورقی است که برای تولید آن‌ها استفاده می‌شود. نوع سبک از ورق روغنی و نوع سنگین از ورق سیاه تولید می‌شود. ضخامت دیواره پروفیل سبک تا 1.5 میلی‌متر و پروفیل سنگین از 1.5 میلی‌متر است.

خرید به قیمت پروفیل مبلی به‌صورت عمده در چه زمان‌هایی به‌صرفه است؟

خرید پروفیل سبک عمده در زمان‌هایی که عرضه بیشتر از تقاضاست، سودمند است. شما می‌توانید برای اطلاع از این زمان‌های طلایی با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو