پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت قوطی گالوانیزه گلخانه

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
  • پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
  • پروفیل گالوانیزه سپاهان
سایز محصول
  • همه سایز ها
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری ابعاد (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
پروفیل گالوانیزه 90*90 6 2 انبار اصفهان 90*90
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 80*80 6 2 انبار اصفهان 80*80
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 60*60 6 2 انبار اصفهان 60*60
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 50*50 6 2 انبار اصفهان 50*50
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 40*40 6 2 انبار اصفهان 40*40
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 30*30 6 2 انبار اصفهان 30*30
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 20*20 6 2 انبار اصفهان 20*20
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
پروفیل گالوانیزه 30*30 6 کارخانه اصفهان 2.5 14 30*30
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 20*20 6 کارخانه اصفهان 2.5 9.4 20*20
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 10*20 6 کارخانه اصفهان 2.5 7 10*20
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 50*50 6 کارخانه اصفهان 2.5 480 50*50
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 40*40 6 کارخانه اصفهان 2.5 18.8 40*40
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 80*80 6 کارخانه اصفهان 2.5 38 80*80
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 70*70 6 کارخانه اصفهان 2.5 33 70*70
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 60*60 6 کارخانه اصفهان 2.5 28.5 60*60
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه 90*90 6 کارخانه اصفهان 2.5 570 90*90
۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
58,520 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (mm) وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*30 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 30*20 13.44
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*40 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 40*20 15.68
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*40 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 40*30 18.48
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*40 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 40*30 18.48
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*40 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 40*20 15.68
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*30 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 30*30 15.68
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*30 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 30*20 13.44
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 25*25 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 25*25 13.44
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*20 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 20*20 10.64
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*40 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 40*40 21
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*100 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 100.40 36.96
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 90*90 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 90*90 47.6
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 70*70 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 70*70 36.96
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 60*60 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 60*60 31.92
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*60 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 60*40 26.32
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*60 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 60*30 23.52
۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 50*50 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 50*50 26.32
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*50 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 50*30 21
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*80 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 80*40 31.58
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 10*20 ضخامت 2.5 6 انبار اصفهان 2.5 20*10 7.84
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 25*25 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 25*25 9.3
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*30 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 30*20 9.3
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*20 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 20*20 7.5
۱۴:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*60 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 60*40 15
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*60 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 60*30 19
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 50*50 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 50*50 15
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*50 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 50*30 13
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*40 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 40*30 13
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 20*40 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 40*20 11.2
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 30*30 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 30*30 11.2
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 70*70 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 70*70 19
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 60*60 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 60*60 17
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*100 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 100*40 23
۱۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 90*90 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 90*90 27
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*80 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 80*40 23
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 10*20 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 20*10 5.6
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت
پروفیل گالوانیزه سپاهان 40*40 ضخامت 2 6 انبار اصفهان 2 40*40 15
۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
54,545 تـــومـان
ثابت

قیمت پروفیل گالوانیزه یا همان قیمت قوطی گالوانیزه در بازار مقاطع فولاد ایران به‌صورت روزانه تعیین می‌شود. شما در جدول بالا می‌توانید قیمت پروفیل گالوانیزه امروز از کارخانه‌های مختلف را ببینید. همه این قیمت‌ها باتوجه‌به نرخ اعلام شده کارخانه به‌روز هستند. شما می‌توانید برای خرید پروفیل گالوانیزه و ثبت سفارش خود با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کارخانه تولیدکننده و نرخ ارز مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت این مقطع فولادی است.

هر کارخانه با روش خاص و طبق استانداردهای خود، پروفیل گالوانیزه را تولید می‌کند. این تفاوت‌ها در ضخامت لایه گالوانیزه، کیفیت و دوام آن قابل‌مشاهده است. تولید این محصول توسط کارخانه‌های مختلف در ایران صورت می‌گیرد که به‌تبع آن، قیمت‌های متفاوتی نیز اعلام می‌شود.

در تعیین قیمت نهایی پروفیل گالوانیزه عوامل مختلفی تاثیر دارند، برآیند تاثیر این عوامل، قیمت را تعیین می‌کند. در ادامه، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه را بررسی می‌کنیم:

  • وزن: وزن یکی از عوامل مهمی است که تأثیر مستقیمی بر قیمت پروفیل گالوانیزه دارد. زیرا تولید پروفیل گالوانیزه با وزن بیشتر، نیاز به مصرف مواد بیشتری دارد که این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت محصول می‌شود.
  • نرخ ارز: تغییرات در نرخ ارز می‌تواند تأثیر مهمی بر هزینه‌های تولید پروفیل گالوانیزه داشته باشد. زیرا بسیاری از مواد اولیه ممکن است وارداتی باشند یا به دلیل تورم در بازار تحت‌تأثیر قرار گیرند که این موضوع به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصول تأثیر می‌گذارد.
  • روش گالوانیزاسیون: پروفیل گالوانیزه به دو روش سرد و گرم تولید می‌شود. هزینه تولید پروفیل گالوانیزه گرم از نوع سرد بیشتر است؛ البته نوع گرم دوام بیشتری نیز دارد.
  • میزان عرضه و تقاضا: مانند دیگر مقاطع فولادی، عرضه و تقاضا باعث تغییرات قیمت این مقطع گالوانیزه می‌شود. هر چه میزان تقاضا برای خرید پروفیل گالوانیزه بیشتر باشد، نرخ آن نیز بالاتر می‌رود.
  • نرخ مواد اولیه، تکنولوژی تولید و انرژی: اگر همه این فاکتورها را به‌عنوان فاکتورهای تولید در نظر بگیریم، افزایش قیمت یا کاهش دسترسی به آن‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت پروفیل گالوانیزه شود.

سیاست‌های دولت در بازار مقاطع فولادی، میزان واردات و صادرات و قیمت جهانی مقاطع گالوانیزه از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه هستند که باید به آن‌ها اشاره کنیم.

پروفیل گالوانیزه اصفهان

اصفهان یکی از شهرهای صنعتی و بزرگ است و کارخانه‌های فولادی بزرگ و کوچکی در آن مشغول به فعالیت هستند. پروفیل گالوانیزه اصفهان، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت ساختمان، باکیفیت و تنوع بالا، نیازهای مختلف سازندگان و انبوه‌سازان را به بهترین نحو برآورده می‌سازد.

یکی از کارخانه‌های شناخته شده اصفهان در زمینه تولید پروفیل گالوانیزه ، کارخانه سپاهان است. محصولات گالوانیزه این شرکت به دو روش گالوانیزه سرد و گرم تولید می‌شوند.

کارخانه‌های فولادی دیگری نیز در اصفهان این مقطع گالوانیزه را تولید می‌کند. قیمت پروفیل گالوانیزه اصفهان این کارخانه‌ها به دلیل نزدیکی به کارخانه‌های بزرگ تولید ورق مثل فولاد مبارکه، مناسب‌تر است.

قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه

قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه به‌عنوان اسکلت اصلی این سازه‌ها تحت‌تأثیر عوامل متعددی دستخوش نوسان می‌شود. ضخامت ورق، نوع گالوانیزه (سرد یا گرم)، ابعاد و وزن شاخه، برند و محل تولید از جمله فاکتورهای تعیین‌کننده قیمت نهایی هستند. علاوه بر این، شرایط بازار، نوسانات نرخ ارز و تقاضای فصلی نیز در قیمت‌گذاری مؤثر بوده و می‌توانند شاهد افزایش یا کاهش قیمت‌ها در مقاطع مختلف باشیم.

در هنگام خرید، مقایسه قیمت‌ها از چندین فروشنده، بررسی کیفیت و ضمانت محصول و محاسبه دقیق متراژ موردنیاز از الزامات اتخاذ یک خرید هوشمندانه به شمار می‌رود. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره فروش و استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت انواع پروفیل یا قوطی گالوانیزه

پروفیل یا قوطی گالوانیزه، یکی از مهم‌ترین مواد ساختمانی است که در انواع پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به کار می‌رود. این محصولات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه تولید می‌شوند که از عمر و مقاومت بالایی برخوردارند. قیمت قوطی گالوانیزه متغیر است و بستگی به ابعاد، ضخامت و کیفیت مورداستفاده دارد. عوامل دیگری مانند نرخ تورم، نرخ ارز و تقاضا نیز بر قیمت این محصولات تأثیرگذارند

قیمت قوطی گالوانیزه 80*80

قیمت قوطی گالوانیزه 80*80 با توجه به ضخامت، برند و نوسانات بازار آهن و فولاد در ایران به طور مداوم در حال تغییر است. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند حجم خرید، نوع برش و محل تحویل نیز در نهایت بر قیمت قوطی گالوانیزه 80*80 تاثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، قوطی گالوانیزه 80*80 با ضخامت 1.5 میلیمتر ارزان ترین و با ضخامت 3 میلیمتر گران ترین نوع این محصول در بازار می باشد. در هنگام خرید قوطی گالوانیزه 80*80 توجه به برند و کیفیت محصول نیز حائز اهمیت است. برندهای معتبری مانند اصفهان، سپاهان و… از جمله تولید کنندگان با کیفیت این محصول در ایران هستند.

قوطی گالوانیزه 7*7

قوطی گالوانیزه 7*7 ، با ابعاد 70 در 70 میلیمتر، گزینه‌ای ایده‌آل برای محافظت از سیم و کابل در تاسیسات برقی به شمار می‌رود. این قوطی‌ها از ورق فولادی مرغوب ساخته شده‌اند که در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاوم است و طول عمر بالایی دارند.

پوشش گالوانیزه، علاوه بر افزایش مقاومت قوطی در برابر عوامل محیطی، از انتشار جرقه و آتش‌سوزی نیز جلوگیری می‌کند. قوطی گالوانیزه 7*7 به دلیل برخورداری از ضخامت مناسب، استحکام بالایی دارند و می‌توانند از سیم و کابل در برابر ضربه و فشار محافظت کنند.

نصب این قوطی‌ها به‌سادگی انجام می‌شود و برای اتصال آن‌ها می‌توان از روش‌های مختلفی مانند جوشکاری، پرچ و پیچ‌ومهره استفاده کرد. اگر به دنبال قوطی گالوانیزه فلزی مقاوم، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه برای محافظت از سیم و کابل خود هستید با آهن آپ تماس بگیرید.

خرید و استعلام قیمت قوطی گالوانیزه از آهن آپ

آهن آپ، به‌عنوان مرجع تخصصی آهن‌آلات، طیف گسترده‌ای از قوطی های گالوانیزه باکیفیت بالا را در ابعاد و ضخامت‌های مختلف به مشتریان خود ارائه می‌دهد. با مراجعه به وب‌سایت آهن آپ، می‌توانید به‌راحتی از قیمت روز قوطی گالوانیزه گلخانه ، پروفیل گالوانیزه و انواع دیگر قوطی های گالوانیزه مطلع شوید و به‌صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. کارشناسان مجرب آهن آپ در تمامی مراحل خرید، از انتخاب محصول تا تحویل آن، یاری‌رسان شما خواهند بود. علاوه بر ارائه قیمت‌های رقابتی، آهن آپ امکاناتی مانند ارسال سریع به سراسر کشور، ضمانت کیفیت کالا و مشاوره رایگان را نیز برای مشتریان خود فراهم کرده است.

سخن پایانی:

قیمت پروفیل گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ به همین دلیل به‌صورت روزانه تعیین می‌شود. شما می‌توانید قیمت پروفیل گالوانیزه امروز را در سایت آهن آپ و در جدول بالا ببینید.

کارشناسان فروش آهن آپ آماده هستند تا شما را برای خرید پروفیل گالوانیزه به قیمت کف بازار به‌صورت تخصصی و رایگان راهنمایی کنند. شماره 03138030000 راه ارتباطی ما با شما فعالان بازار آهن ایران است.

آهن آپ امکان ارسال قوطی گالوانیزه گلخانه به همه شهرهای ایران را دارد؟
هزینه ارسال قوطی گالوانیزه خریداری شده از آهن آپ به عهده مشتری است؟
آیا می‌توان از آهن آپ پروفیل گالوانیزه را با طول‌های سفارشی خریداری کرد؟
بهترین زمان برای خرید پروفیل گالوانیزه چه دوره‌ای از سال است؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو