از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت پروفیل

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 90
 • قیمت پروفیل مبتکران صبا
 • قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
 • پروفیل ضخامت 2 نیکان
 • پروفیل ضخامت 1/5
 • پروفیل ضخامت 1/5 ساوه
 • پروفیل آپادانا ضخامت 2/5
 • پروفیل صدرا ضخامت 2/5
 • قیمت پروفیل جباری
 • پروفیل ضخامت 1/5 نیکان
 • پروفیل آپادانا ضخامت 2
 • پروفیل ضخامت 2 ساوه
 • پروفیل ضخامت 4 ساوه
 • پروفیل ضخامت 2/5 ساوه
 • پروفیل ضخامت 3 ساوه
 • پروفیل پایا اصفهان
 • پروفیل آپادانا
 • پروفیل تهران شرق ضخامت 2/5
 • پروفیل تهران شرق ضخامت 2
 • پروفیل کچو
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 70
 • پروفیل صدرا ضخامت 2
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 80
 • پروفیل 2
 • پروفیل 2/5
 • پروفیل فرانسوی
 • پروفیل درب و پنجره ضخامت 2
 • پروفیل درب و پنجره ضخامت 2/5
 • پروفیل درب و پنجره ضخامت 1/5 تهران
 • پروفیل زد ضخامت 2
 • پروفیل زد ضخامت 2/5
 • پروفیل زد ضخامت 3
 • قیمت پروفیل نیکان
 • پروفیل صابری
 • پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
 • پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1/5
 • پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
 • پروفیل صنعتی کالوپ
 • پروفیل ستونی تهران شرق
سایز محصول
 • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 3.39
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.96
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.54
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 2.7
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 1.7
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 6.78
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 5
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 5
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 4.23
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 4.23
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت

پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 90

6 90 کارخانه خاور صنعت هما 6.78
۱۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
49,765 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 40*60 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 60*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 9.5 کارخانه مبتکران صبا 20*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 7 کارخانه مبتکران صبا 10*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 12 کارخانه مبتکران صبا 25*25
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 14 کارخانه مبتکران صبا 20*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 14 کارخانه مبتکران صبا 30*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 480 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 18.8 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 18.8 کارخانه مبتکران صبا 40*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 16.5 کارخانه مبتکران صبا 40*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 33 کارخانه مبتکران صبا 70*70
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 28.5 کارخانه مبتکران صبا 60*60
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 480 کارخانه مبتکران صبا 40*60
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 21 کارخانه مبتکران صبا 60*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 33 کارخانه مبتکران صبا 100*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 570 کارخانه مبتکران صبا 90*90
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 28.2 کارخانه مبتکران صبا 40*80
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 12 کارخانه مبتکران صبا 30*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 9.3 کارخانه مبتکران صبا 30*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 9.3 کارخانه مبتکران صبا 25*25
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 7.5 کارخانه مبتکران صبا 20*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 5.6 کارخانه مبتکران صبا 10*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 40*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 13 کارخانه مبتکران صبا 40*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 11.2 کارخانه مبتکران صبا 40*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 11.2 کارخانه مبتکران صبا 30*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 19 کارخانه مبتکران صبا 60*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 13 کارخانه مبتکران صبا 50*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 19 کارخانه مبتکران صبا 70*70
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 17 کارخانه مبتکران صبا 60*60
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 23 کارخانه مبتکران صبا 40*80
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 23 کارخانه مبتکران صبا 100*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 27 کارخانه مبتکران صبا 90*90
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 41.9 100*80
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 11.6 25*25
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 37.2 80*80
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 21 40*50
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 11.6 10*40
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 41.9 120*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 18.6 40*40
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 9.3 10*30
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 37.2 100*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 21 60*30
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 8.2 10*25
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 32.6 60*80
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 18.6 30*50
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 7 10*20
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 41.9 90*90
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 16.3 30*40
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 32.6 70*70
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 14 30*30
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 28 60*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 18.6 20*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 23.3 50*50
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 14 20*40
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 22.3 40*60
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 9.3 20*20
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 28 40*80
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 47 80*120
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 25.6 40*70
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 11.6 30*20
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,605 تـــومـان
0.5 %
75 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 60*80 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 34 60*80
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 15 30*50
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 5.7 10*20
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 25.5 90*90
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 13.2 30*40
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 34 70*70
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 11.3 30*30
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 22.6 60*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 15 20*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 22.6 40*80
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 7.5 20*20
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 80*100 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 25.5 100*80
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 18.9 40*60
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 9.5 25*25
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 30.2 80*80
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 40*50 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 17 40*50
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 10*40 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 9.5 10*40
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 25.5 120*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 7.5 10*30
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 60*100 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 30.2 100*60
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 17 60*30
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 10*25 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 6.7 10*25
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان

6 2 کارخانه 15 40*40
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,247 تـــومـان
0.5 %
167 تـــومـان
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 40*80 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 40*40 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*40 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 30*30 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 10*30 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 25*25 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*20 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 10*20 ضخامت 1.5

6 کارخانه اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۰. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 10*25 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 5 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 10*20 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 4.2 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*30 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 10*30 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 5.6 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 30*50 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 11.3 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 30*40 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 9.8 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*20 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 5.6 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 25*25 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 10*40 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 30*30 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 8.4 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*60 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 11.3 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*40 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 7.8 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 40*60 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 14.1 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 30*60 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 12.7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 60*60 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 16.9 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 50*50 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 14.1 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 40*50 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 12.7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 40*40 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 11.3 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 60*80 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 19.7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 90*90 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 25.4 کارخانه ساوه
۱۳:۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
51,520 تـــومـان
ثابت

پروفیل 40*70 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 15.5 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 40*80 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 16.9 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 70*70 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 19.7 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 80*120 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 28.2 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 80*80 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 22.6 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 60*120 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 25.4 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 60*100 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 22.6 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 80*100 ضخامت 1.5 ساوه

6 1.5 25.4 کارخانه ساوه
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 56 120*120
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 43 90*90
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 37 80*80
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 33 70*70
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 28 60*60
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 480 60*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 23 50*50
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 21 60*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 19 40*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 19 20*60
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 19 50*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 16.5 40*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 14 30*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 14 40*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 11.5 25*25
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 11.5 20*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 9 10*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 9 20*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 8 10*25
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 7 10*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 9.3 کارخانه صدرا 25*25
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 7.5 کارخانه صدرا 20*20
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 5.6 کارخانه صدرا 10*20
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 9.3 کارخانه صدرا 20*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 13 کارخانه صدرا 20*50
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 13 کارخانه صدرا 30*40
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 11.2 کارخانه صدرا 40*20
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 11.2 کارخانه صدرا 30*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 7.5 کارخانه صدرا 10*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 17 کارخانه صدرا 40*50
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 15 کارخانه صدرا 30*50
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 15 کارخانه صدرا 40*40
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 15 کارخانه صدرا 20*60
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 19 کارخانه صدرا 50*50
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 23 کارخانه صدرا 80*40
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 23 کارخانه صدرا 60*60
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 19 کارخانه صدرا 40*60
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 17 کارخانه صدرا 60*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 50*100 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 29 کارخانه صدرا 50*100
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 30 کارخانه صدرا 90*90
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 30 کارخانه صدرا 80*80
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 27 کارخانه صدرا 70*70
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 42 کارخانه صدرا 120*120
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 27 کارخانه صدرا 100*40
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۸. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 40*70 ضخامت 2 جباری

6 2 کارخانه 20.5
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,614 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 7
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 11.6
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 9.3
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 25.6
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 41.9
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 9.3
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 11.6
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 8.2
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 11.6
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 16.3
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 14
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 18.6
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 20*30 ضخامت 2 جباری

6 2.5 کارخانه 9.3
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 20*20 ضخامت 2 جباری

6 2.5 کارخانه 7.5
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,614 تـــومـان
ثابت

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 14
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 28
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 23.3
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 23.3
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 21
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 18.6
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 21
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 37.2
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 18.6
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 32.6
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 41.9
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 32.6
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 28
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 47
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 جباری

6 2.5 کارخانه 41.9
۱۴:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
36,697 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*20 ضخامت 2 جباری

6 2 کارخانه 5.6
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,614 تـــومـان
ثابت

پروفیل 25*25 ضخامت 2 جباری

6 2 کارخانه 9.3
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,614 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*30 ضخامت 2 جباری

6 2 کارخانه 7.5
۱۴:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
37,614 تـــومـان
ثابت

پروفیل 10*25 ضخامت 2 جباری

6 2 کارخانه 6.5