پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

لیست قیمت انواع فنس

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لیست قیمت انواع فنس
سایز محصول
 • همه سایز ها

لیست قیمت انواع فنس، را به دلیل کاربردی که دارد نمی‌توان نادیده گرفت؛ درواقع توری حصاری یکی از پرکاربردترین ابزاری است که به‌عنوان محافظ فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در حال حاظر در محدوده قیمت 41,818 تومان می باشد. برای استعلام قیمت توری حصاری با آهن آپ تماس بگیرید.

لیست قیمت انواع فنس
آخریـن بروزرسانی
۲۶. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری حالت چشمه عرض (m) طول (m) مفتول (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.2
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.7
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.5
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.4
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.2
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 4
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 3
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.7
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.5
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.2
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.2
۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.7
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.5
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.7
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.5
۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.7
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.5
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.5
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.7
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
41,818 تـــومـان
ثابت

قیمت فنس یا همان قیمت توری حصاری ، در بازار مقاطع فولادی ایران ثابت نیست. برای خرید فنس باید لیست قیمت انواع فنس را به‌صورت روزانه استعلام کنید. در جدول بالا می‌توانید قیمت روز انواع فنس در چشمه‌ها و ضخامت مختلف را ببینید. اگر برای خرید فنس یا توری حصاری به راهنمایی تخصصی نیاز دارید می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید و با کارشناسان فروش آهن آپ مشاوره رایگان تخصصی داشته باشید.

قیمت فنس و قیمت توری حصاری

استفاده از فنس یا توری حصاری برای برقراری امنیت و ایجاد حفاظت در اطراف مناطق مختلف بسیار اساسی است. فنس های حصاری از رشته‌های فولادی گالوانیزه ساخته می‌شوند؛ به همین دلیل مقاومت زیادی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی دارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که فنس ها به مدت بیش از نیم‌قرن (50 سال) مقاومت داشته باشند. فنس ها علاوه بر ایجاد امنیت، برای حفاظت از زمین‌های ورزشی، محوطه‌های ویلایی، باغ‌ها و مزارع و همچنین استفاده در مناطق نظامی کاربرد دارند.

موارد مهمی که باید در انتخاب فنس مدنظر قرار گیرند شامل نوع سیم به کاربرد شده، طراحی، ابعاد و هزینه‌های نصب و نگهداری می‌شود. اینکه فنس چگونه به فضا اضافه شود می‌تواند زیبایی و استحکام آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین، توجه به هزینه‌های نصب و نگهداری نقش مهمی در انتخاب فنس مناسب دارد.

قیمت توری حصاری ، به دلیل کاربردهای گسترده‌، اهمیت زیادی دارد. این ابزارهای حفاظتی به‌عنوان محافظ فلزی در حوزه‌های مختلفی از جمله حفاظت از حریم شخصی و ایجاد امنیت استفاده می‌شوند؛ بنابراین، اطلاع از قیمت روز توری حصاری امری ضروری برای پیشبرد پروژه‌های مختلف است.

قیمت روز فنس حصاری بستگی به موارد مختلفی دارد؛ اما معمولاً توری های حصاری با استفاده از فولاد گالوانیزه تولید می‌شوند که این امر باعث بالاتر رفتن قیمت آن‌ها می‌شود و البته عمر مفید آن‌های را بیشتر می‌کند.

عوامل مختلفی بر قیمت توری حصاری تأثیرگذار هستند. این عوامل شامل قطر مفتول، جنس مفتول، سایز چشمه و ارتفاع آن هستند. قطر مفتول معمولاً از 2 تا 4 میلی‌متر، سایز چشمه از 4 تا 8 سانتی‌متر و ارتفاع از 1 تا 3 متر متغیر است. جنس مفتول نیز از ممکن است، گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، پی وی سی یا سیاه باشد.

فنس ایرانی از جنس گالوانیزه گرم است که از لحاظ کیفیت و دوام بهتری نسبت به جنس چینی نوع گالوانیزه سرد دارد. وزن هر رول توری حصاری یکی از مهم‌ترین عواملی است که تأثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد و باتوجه‌به قطر مفتول و سایز چشمه تغییر می‌کند.

قیمت فنس توری و عوامل مؤثر بر آن

قیمت فنس و قیمت توری حصاری تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. این عوامل به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت فنس تأثیر دارند. عواملی از قبیل جنس مفتول، قطر یا ضخامت مفتول، اندازه چشمه توری، و ارتفاع محصول می‌توانند بر قیمت انواع توری حصاری تأثیرگذار باشند. برای مثال، جنس مفتول می‌تواند از آهن ساده یا سیاه باشد که در این صورت به دلیل مقاومت کمتر آن نسبت به شرایط محیطی، قیمت پایین‌تری خواهد داشت. آلیاژهای فولادی، گالوانیزه سرد و گرم نیز انواع دیگری از جنس‌های مفتول هستند که به دلیل مقاومت بالاتر در شرایط آب‌وهوایی مرطوب، فنس ساخته شده از آن‌ها دارای قیمت بالاتری هستند.

وجود لایه گالوانیزه با پوشش PVC روی مفتول می‌تواند توری را در برابر اشعه UV خورشید مقاوم و ظاهر آن را زیباتر کند. قیمت فنس با روکش گالوانیزه و PVC بالاتری نسبت به بقیه انواع توری دارد. اندازه چشمه توری نیز می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد؛ زیرا با بزرگ‌تر شدن چشمه توری، وزن محصول کاهش‌یافته و قیمت هر متر مربع توری حصاری نیز کمتر خواهد شد.

عوامل دیگری نیز می‌توانند بر قیمت توری حصاری تأثیرگذار باشند؛ به‌عنوان‌مثال، میزان تقاضا و عرضه محصول در بازار می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد. در دوره‌هایی که تقاضا کمتر است، قیمت ها معمولاً بالاتر می‌رود. نوسانات ارز نیز می‌تواند عوامل دیگری باشند که قیمت توری حصاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

در کنار این موارد، عوامل خارجی نیز می‌توانند بر قیمت فنس تأثیرگذار باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش تورم جهانی، تحریم‌های سیاسی – اقتصادی، تأثیر رویدادهای جهانی؛ مانند جنگ‌ها و بروز ویروس‌های جدید و نوسانات ارزش جهانی دلار اشاره کرد.

لیست قیمت انواع فنس

امروزه، فنس‌کشی و حصارکشی به‌عنوان امری حیاتی و اساسی در محافظت از زمین‌های کشاورزی، باغات میوه، دامداری‌ها، باغ‌ها و ویلاها استفاده می‌شود. قیمت فنس و قیمت توری حصاری تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برای انتخاب فنس مناسب برای هر کاربرد، نیاز است که به عواملی همچون نیازها و شرایط محیطی، شرایط جوی و بودجه موجود توجه کرد.

در لیست قیمت انواع فنس ، عواملی از قبیل ارتفاع حصار، ضخامت سیم، اندازه چشمه و هزینه نصب فنس در نظر گرفته می‌شود. این عوامل متغیر باعث اختلاف در قیمت ها می‌شوند.

قیمت فنس باغی به طور طبیعی باتوجه‌به ویژگی‌های مختلفی محاسبه می‌شود. این ویژگی‌های مهم از جمله جنس، ضخامت مفتول، اندازه چشمه و نوسانات بازار هستند. قیمت فنس توری نیز باتوجه‌به این عوامل متفاوت قیمت‌گذاری می‌شود.

با مراجعه به وب‌سایت آهن ‌آپ، شما می‌توانید لیست قیمت انواع فنس را مشاهده و باتوجه‌به بودجه و نیازهای خود، فنس مناسب را انتخاب کنید. این لیست هر روز به‌روزرسانی می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات درستی دریافت کنید. اگر برای خرید فنس و اطلاع از قیمت های لحظه ای به مشاوره و راهنمایی نیاز دارید می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

همچنین، شما می‌توانید در وب‌سایت آهن‌ آپ لیست قیمت انواع فنس را مشاهده کنید:

قیمت فنس باغی

فنس باغی برای احاطه اطراف باغ، به‌ویژه در مواقعی که در محیط‌هایی خارج از محل زندگی قرار دارد و هدف جلوگیری از ورود حیوانات است، استفاده می‌شود. از طرفی، حصارکشی با استفاده از توری حصاری به‌جای ساخت دیوار اطراف باغ یا زمین، به دلیل صرفه‌جویی مالی، ترجیح داده می‌شود. قیمت فنس باغی بر اساس نوع مفتولی که در ساخت آن استفاده، تعیین می‌شود. معمولاً نوع مفتول از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت فنس باغی است. به‌طورکلی، برای این نوع نفس از مفتول سیاه یا گالوانیزه استفاده می‌شود. مفتول سیاه با مفتول گالوانیزه از نظر کیفیت و در نتیجه قیمت متفاوت هستند.

توری حصاری گالوانیزه

توری حصاری گالوانیزه یک نوع فنس فلزی است که با یک‌لایه محافظ گالوانیزه پوشیده شده است. فرایند گالوانیزه کردن به معنای پوشش‌دادن قطعات فولادی با پوششی از فلز روی است تا از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی جلوگیری کند. این فرایند باعث ایجاد یک‌لایه محافظ فوق‌العاده مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی می‌شود که توری را در برابر شرایط جوی و محیطی مختلف، از جمله رطوبت و هوای مرطوب، محافظت می‌کند.

توری حصاری گالوانیزه به‌عنوان یکی از محصولات پرکاربرد در حوزه حصارکشی و ایجاد مرزهای فیزیکی، به دلیل مقاومت و استحکام بالا، موردتوجه قرار می‌گیرد. این نوع توری حصاری معمولاً برای محوطه بندری حیاط‌ها، باغ‌ها و محیط‌های صنعتی استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از توری حصاری گالوانیزه شامل دوام و مقاومت بالا در برابر عوامل خورنده محیطی، زیبایی، نصب و نگهداری آسان و مقرون‌به‌صرفه بودن در طولانی‌مدت است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که توری حصاری گالوانیزه یک انتخاب عالی برای ایجاد مرزها و حفاظت از محیط‌های مختلف باشد؛ به همین دلیل قیمت توری حصاری گالوانیزه ، تقاضای زیادی دارد

قیمت فنس کیلویی

قیمت فنس کیلویی یا قیمت هر مترمربع، بستگی به چند عامل دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • قطر مفتول: فنس ها با قطرهای مختلف تولید می‌شوند. قطر بیشتر معمولاً به معنای مقاومت بیشتر است و این ممکن است قیمت را افزایش دهد.
 • اندازه چشمه: اندازه چشمه یا فاصله بین رشته‌ها نیز بر قیمت تأثیرگذار است. اندازه چشمه کوچک‌تر معمولاً به معنای کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر است.
 • جنس: استفاده از رشته‌ها با جنس مختلف نظیر فولاد ضدزنگ، آلومینیوم یا فولاد زنگ‌نزدن می‌تواند قیمت را تغییر دهد. جنس باکیفیت و دارای مقاومت بیشتر معمولاً قیمت بالاتری دارند.
 • تولید و متراژ: هزینه تولید و متراژ فنس ها نیز بر قیمت تأثیرگذار است. تولید حجم بیشتر معمولاً هزینه تولید را کاهش می‌دهد و ممکن است باعث کاهش قیمت شود.

به‌طورکلی، هر چه قطر بزرگ‌تر، اندازه چشمه کوچک‌تر، جنس مفتول باکیفیت‌تر، و تولید در مقیاس کوچک‌تر باشد، قیمت فنس کیلویی بیشتر است. هر تولیدکننده ممکن است شرایط و قیمت‌های متفاوتی داشته باشد، بنابراین برای خرید دقیق‌تر می‌توانید با تولیدکنندگان محلی تماس بگیرید یا به منابع آنلاین مثل سایت آهن آپ مراجعه کنید.

قیمت فنس ریز چشمه 4*4

قیمت توری حصاری چشمه 4×4 معمولاً بسته به کیفیت و مشخصات رشته فولادی، متفاوت است. این نوع فنس که یکی از محصولات پرکاربرد و پرفروش در سطح کشور است، دارای استحکام و ثبات بالا و همچنین انعطاف‌پذیری مناسب است. این توری حصاری از متریال فلزی ساخته شده و دارای چشمه‌های مربعی هستند.

رشته‌های استفاده شده در این چشمه از فنس معمولاً از سایز ۲ تا ۶ میلی‌متر و از لحاظ شکل، منعطف و دارای سطح صاف هستند. این نوع فنس حصاری به دلیل کیفیت ساخت بالا، قیمت مناسب و تنوع بالا، در بسیاری از صنایع مورداستفاده قرار می‌گیرد.

قیمت فنس مربعی 5*5

فروشگاه آنلاین آهن آپ، به‌صورت روزانه قیمت و مشخصات توری حصاری مربعی را اعلام می‌کند. این توری‌ها از مفتول با قطر 2 تا 4 میلیمتر ساخته شده‌اند و شبکه‌های توری با استفاده از فلزات مرغوبی که دارای مقاومت بالا در برابر فشار، ضربه و سرما می‌باشند، تولید می‌شوند. این نوع فنس با ابعاد 5*5 سانتیمتر و چشمه‌های مربعی شکل، مناسب برای انواع کاربردهای حصارکشی، حفاظتی و زیبایی هستند.

از جمله ویژگی‌های این توری می‌توان به مقاومت بالا در مقابل ضربه و فشار، استحکام ساختاری قوی و طول عمر بالا اشاره کرد. فروشگاه آهن آپ با اعلام قیمت مناسب برای این محصول، به مشتریان عزیز این امکان را می‌دهد تا با خیالی آسوده از این فنس مربعی 5*5 برای پروژه‌های خود استفاده نمایند.

قیمت فنس باغی اصفهان

برای خرید فنس باغی در اصفهان ، ابتدا باید مشخصات موردنیاز خود را در نظر بگیرید. این شامل نوع فنس ، ضخامت رشته، ابعاد چشمه‌ها و ارتفاع توری حصاری است. بعد از تعیین نوع فنس موردنیاز می‌توانید به فروشگاه‌های مختلفی که فنس باغی را عرضه می‌کنند، مراجعه کنید یا از طریق فروشگاه‌های آنلاین این محصول را سفارش دهید.

باتوجه‌به این که قیمت فنس باغی اصفهان به ویژگی‌هایی مانند ضخامت رشته و ابعاد چشمه‌ها بستگی دارد، پیشنهاد می‌شود قبل از خرید، قیمت‌ها و مشخصات محصولات مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و بهترین گزینه قیمت روز فنس حصاری را انتخاب کنید.

فروشگاه‌های آهن‌فروشی و مراکز ساختمانی معمولاً انواع مختلفی از فنس باغی را عرضه می‌کنند. فروشگاه‌های آنلاینی مانند فروشگاه آهن آپ نیز می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای خرید باشند. درهرصورت، بهتر است قبل از خرید، از قیمت‌ها و مشخصات محصولات مختلف اطمینان حاصل کنید تا انتخابی مطابق با نیازهای خود داشته باشید.

خرید توری حصاری آهن از آهن آپ

درصورتی‌که به دنبال راهی برای افزایش امنیت و زیبایی محیط خود هستید، خرید توری حصاری از فروشگاه آهن آپ یکی از گزینه‌های برتر است. باتوجه‌به تنوع گسترده محصولات و خدمات باکیفیتی که این فروشگاه ارائه می‌دهد، اطمینان داشته باشید که نیازهای شما به بهترین نحو پاسخ داده خواهد شد.

همچنین، با ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات پرداختی، فروشگاه آهن آپ به شما امکان می‌دهد تا مقطع فولادی موردنیاز خود را با بهترین قیمت و شرایط خریداری کنید.

سخن پایانی:

استفاده از توری حصاری آهن ، به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای حفاظت از باغ، مزرعه یا محوطه‌های صنعتی، امکان فراهم‌آوردن یک محیط امن و زیبا را فراهم می‌کند. قیمت توری حصاری یا قیمت فنس به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ به همین دلیل برای خرید باید قیمت فنس امروز را از بازرگانی‌های مختلف استعلام کنید. فروشگاه آهن آپ به‌عنوان یک منبع قابل‌اعتماد و معتبر برای خرید توری حصاری، یک گزینه هوشمندانه و مناسب برای ایجاد امنیت و زیبایی در محیط شما محسوب می‌شود. برای مشاوره رایگان خرید و مذاکره در مورد شرایط پرداخت می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

ارتفاع مناسب توری حصاری چقدر است؟
مزایای توری حصاری چیست؟
انواع توری حصاری کدامند؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

 • مهندس چهرازی زاده ۱۳ . ۰۳ . ۱۴۰۳

  به تازگی فنس خریداری کردم با استفاده از لیست قیمت انواع فنس در سایت آهن آپ باید بگم که هم قیمت‌ها عالی بود و هم کیفیت محصول. پشتیبانی هم بسیار خوب بود. ممنون از تیم آهن آپ.

  • رامتین فردی پور ۱۳ . ۰۳ . ۱۴۰۳

   با سلام و احترام، از اینکه وقت گذاشتید و نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتید، صمیمانه سپاسگزارم. ما همیشه در تلاشیم تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم و نظرات شما به ما کمک می‌کند تا در این مسیر هر روز بهتر شویم

 • شهرزاد زوجی پور ۱۳ . ۰۳ . ۱۴۰۳

  فنسی که از طریق لیست قیمت انواع فنس در آهن آپ خریداری کردم، کیفیت بسیار بالایی داشت. قیمت‌ها منصفانه و خدمات مشتریان بسیار خوب بود. تجربه خرید راضی‌کننده‌ای داشتم

  • رامتین فردی پور ۱۳ . ۰۳ . ۱۴۰۳

   از شما برای اینکه تجربیات خود را با ما و دیگر مشتریان به اشتراک گذاشتید، صمیمانه سپاسگزاریم. خوشحالیم که محصولات و خدمات ما توانسته‌اند رضایت شما را جلب کنند. ما در آهن آپ همواره تلاش می‌کنیم تا با ارائه محصولات باکیفیت و خدمات منصفانه، تجربه‌ای امن و راضی‌کننده برای همه مشتریانمان فراهم آوریم. امیدواریم در خریدهای آینده نیز بتوانیم خدمت‌رسان شما باشیم.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو