از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

لیست قیمت انواع فنس

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • لیست قیمت انواع فنس
سایز محصول
  • همه سایز ها

لیست قیمت انواع فنس، را به دلیل کاربردی که دارد نمی‌توان نادیده گرفت؛ درواقع توری حصاری یکی از پرکاربردترین ابزاری است که به‌عنوان محافظ فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در حال حاظر در محدوده قیمت 34,250 تومان می باشد. شما این اختیار را دارید تا در مدل، سایز و همچنین خرید فنس گوناگون با بهترین مواد اولیه را از آهن آپ سفارش دهید.

لیست قیمت انواع فنس

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری حالت چشمه عرض (m) طول (m) مفتول (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 4*4

کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.2
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 4*4

کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 4 چشمه 4*4

کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4

کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 4*4

کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.7
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 4*4

کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.5
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 4*4

کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.4
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 4*4

کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.2
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 4 چشمه 4*4

کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 4
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4

کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 3
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 4*4

کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.7
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 4*4

کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.5
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 6*6

کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.2
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 6*6

کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.2
۱۳:۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,750 تـــومـان
ثابت

توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*5

کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*6

کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*5

کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*5

کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*5

کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5

کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*6

کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*6

کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*6

کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*6

کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,000 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*5

کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5

کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*5

کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*5

کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*6

کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*6

کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*6

کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*6

کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*6

کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*5

کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
35,500 تـــومـان
1 %
250 تـــومـان

ارتفاع مناسب توری حصاری چقدر است؟

مزایای توری حصاری چیست؟

انواع توری حصاری کدامند؟

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو