جستجو
بستن
در حال مشاهده ذوب و نورد کرمان
بارگیری
سایز
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11875 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11871 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11863 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11857 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
11853 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11845 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11839 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11830 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11810 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11707 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ذوب و نورد کرمان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن