جستجو
بستن
در حال مشاهده فولاد یزد احرامیان
بارگیری
سایز
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12381 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12376 کارخانه 32 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12370 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12366 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12358 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12348 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
12343 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12324 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12318 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12312 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
فولاد یزد احرامیان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن