از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ورق گالوانیزه کاشان
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 1.2 کاشان

بنگاه اصفهان 1.2 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.2 کاشان

بنگاه اصفهان 1.2 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

بنگاه اصفهان 0.45 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

کارخانه 0.45 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 کاشان

کارخانه 0.45 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

کارخانه 0.4 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 کاشان

کارخانه 0.4 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

بنگاه اصفهان 0.35 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

کارخانه 0.35 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.35 کاشان

کارخانه 0.35 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

بنگاه اصفهان 0.3 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

بنگاه اصفهان 0.3 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

کارخانه 0.3 1 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.3 کاشان

کارخانه 0.3 1.25 رول کاشان
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.5 کاشان

بنگاه اصفهان 1.5 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
41,000 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.5 کاشان

کارخانه 1.5 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
40,800 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

بنگاه اصفهان 1.25 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

کارخانه 1.25 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1.25 کاشان

کارخانه 1.25 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

بنگاه اصفهان 1 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

کارخانه 1 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 1 کاشان

کارخانه 1 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

بنگاه اصفهان 0.9 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

کارخانه 0.9 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.9 کاشان

کارخانه 0.9 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

بنگاه اصفهان 0.8 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

کارخانه 0.8 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.8 کاشان

کارخانه 0.8 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
39,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
41,400 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

بنگاه اصفهان 0.7 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
41,400 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

کارخانه 0.7 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
41,200 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.7 کاشان

کارخانه 0.7 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
41,200 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

بنگاه اصفهان 0.6 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

کارخانه 0.6 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,500 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,200 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.6 کاشان

کارخانه 0.6 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,000 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

بنگاه اصفهان 0.55 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
45,000 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

کارخانه 0.55 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,800 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,500 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.55 کاشان

کارخانه 0.55 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,300 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

بنگاه اصفهان 0.5 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
48,900 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

کارخانه 0.5 1 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
48,700 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,200 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان

کارخانه 0.5 1.25 رول کاشان
۱۴:۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
44,000 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

ورق گالوانیزه کاشان از جمله محصولات پرطرف‌دار کارخانه فولادی امیرکبیر کاشان است. این محصولات به فرم  رول تولید می‌شود. شما می‌توانید برای خرید ورق گالوانیزه کاشان و اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز به جدول‌های بالا مراجعه کنید.

کارخانه امیرکبیر کاشان در سال 1374 تأسیس شد و پس از حدود 4 سال به بهره‌برداری کامل رسید. کارخانه ورق گالوانیزه کاشان به عنوان اولین شرکت تولید کننده ورق گالوانیزه گرم ، دارای سابقه تولید ورق پوشش‌دار است و در این زمینه دانش و تجربه کافی را دارد. ظرفیت تولید این کارخانه در حدود 130.000 تن در سال است. کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان با استفاده از روش غوطه‌وری گرم، اولین تولید کننده این نوع ورق گالوانیزه با کیفیت بالا است.

قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز در بازار چقدر است؟

قیمت ورق گالوانیزه کاشان بر اساس فاکتورهایی از قبیل ضخامت، عرض ورق و محل بارگیری به‌صورت روزانه در سایت آهن آپ به‌روزرسانی می‌شود. برای خرید ورق گالوانیزه کاشان به‌صورت رول، ابتدا باید ضخامت محصول را بررسی و وزن هر رول ورق را محاسبه کنید. پس از این مرحله می‌توانید با قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز را محاسبه و خریداری کنید.

باتوجه‌به اینکه قیمت ورق گالوانیزه کاشان به‌ازای هر کیلوگرم در بازار آهن تحت‌تأثیر نوسانات مداوم است، اطلاعات دقیق درباره قیمت روزانه برای خریداران اهمیت زیادی دارد. شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان ، به جدول‌های بالا مشاهده کنید.

خرید ورق گالوانیزه 50 کاشان به عنوان شیت‌هایی با ضخامت 0.5 میلی‌متر، در موارد گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت این نوع ورق بیشتر تحت‌تاثیر میزان عرضه تقاضا، قیمت مواد اولیه و دلار است. این محصول عموماً در صنایعی همچون خودروسازی، کانال‌سازی، ساخت سقف‌های شیروانی و دیگر مواردی که نیاز به مقاومت بیشتری در برابر عوامل خوردگی دارند، به کار می‌روند.

ورق های گالوانیزه کاشان به دلیل اندازه‌های مختلفی که دارند، در اکثر صنایع استفاده می‌شوند و موردتوجه قرار می‌گیرند. این محصولات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و قیمت مناسبی نسبت به کیفیت ارائه می‌دهند. یکی از محصولات مشهور شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ، ورق گالوانیزه ۶۰ کاشان است. این شرکت باسابقه و تجربه در تولید محصولات فولادی، به‌ویژه ورق‌های گالوانیزه، شناخته شده است. قیمت ورق گالوانیزه 60 کاشان امروز، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله می‌توان به فرایند تولید، قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی و بورس اشاره کرد.

روند تغییرات قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶ کاشان در شرکت آهن آپ به‌صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود. شما می‌توانید این نوسانات را با لمس آیکون نمودار به راحتی مشاهده کنید.

چه عواملی بر قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان تأثیر دارد؟

قیمت ورق گالوانیزه کاشان بر اساس متغیرهای مختلفی تعیین می‌شود. از میان عواملی که بر قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان تأثیرگذار هستند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عرض ورق
  • وزن
  • قیمت مواد اولیه
  • نرخ انرژی
  • قیمت دلار
  • قیمت جهانی نفت
  • هزینه‌های باربری

وزن ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان به‌عنوان عامل اساسی در تعیین قیمت آن موردتوجه قرار می‌گیرد. بااین‌حال، همانند سایر مقاطع فولادی، قیمت ورق گالوانیزه کاشان در اصفهان نیز تحت‌تأثیر ابعاد و نوسانات ارزی قرار دارد. با افزایش درخواست برای خرید ورق گالوانیزه 50 کاشان ، قیمت آن‌ها در بازار نیز افزایش می‌یابد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت ورق گالوانیزه کاشان ، شیوه گالوانیزاسیون ورق است. این فرایند باعث افزایش مقاومت ورق‌ها در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی می‌شود. این فرایند ورق‌ها را برای استفاده در شرایط محیطی مرطوب مناسب می‌سازد.

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه فولاد کاشان چه مراحلی دارد؟

راهنمای خرید ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا تقاضای مشتریان برای این نوع محصولات همواره در حال افزایش است. ا توجه به این موضوع، داشتن اطلاعات کافی و صحیح در این زمینه و همچنین داشتن راهنمایی مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا خریدی مطمئن و موفق داشته باشید.

برای کسب اطلاعات دقیق قبل از خرید اینترنتی ورق گالوانیزه فولاد کاشان می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید و از کاشناسان فروش ما مشاوره رایگان و تخصصی دریافت کنید.

همچنین، علاوه بر خرید مستقیم، می‌توان ورق‌های گالوانیزه کاشان را به‌صورت غیرمستقیم و غیرحضوری به صورت اینترنتی نیز تهیه کنید. در این روش، می‌توان به وب‌سایت‌های اختصاصی شرکت‌های تولیدکننده و نمایندگی فروش ورق گالوانیزه کاشان مراجعه و محصولات موردنیاز خود را خریداری کنید. این روش می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان شما صرفه‌جویی کند.

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه فولاد از آهن آپ

برای دریافت لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان ، به وب‌سایت آهن آپ مراجعه و در صفحه محصول، جدول قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان را بررسی کنید. برای خرید اینترنتی ورق گالوانیزه کاشان در ابعاد مختلف، کافی است نوع و میزان ورق موردنیاز خود را در سایت آهن آپ انتخاب و سفارش خود را نهایی کنید. در صورت نیاز به لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان می‌توانید با کارشناسان آهن آپ تماس بگیرید.

آهن آپ به‌عنوان یکی از معتبرترین و به‌روزترین منابع ارائه‌دهنده قیمت ورق گالوانیزه کاشان شناخته می‌شود. شما می‌توانید نرخ روز ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان را در سایت آهن آپ به طور کاملاً آنلاین مشاهده کنید. برای خرید و اطلاع دقیق از قیمت‌های روز و لحظه‌ای می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو