از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

لوله صنعتی یاران

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • لوله صنعتی یاران
سایز محصول
  • همه سایز ها

لوله صنعتی یاران

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه 3.29 13
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.44 13.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28.6 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.9 28.6
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.59 14
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 54 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 54
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 51 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 51
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.3 50.8
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14 50
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.6 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.8 48.6
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.7 48.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.4 48
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.3 47
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.8 46.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.7 45
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12 44.75
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.9 42.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.3 40
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.9 38.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.7 38
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.4 37
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.8 35
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.5 34
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33.4
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 32
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 31.8
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.3 30
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.7 28
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.3 26.7
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 26
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 25.4
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.8 25
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.6 24
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 23.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.4 23.5
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22.2
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.2 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو