از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت پروفیل مبتکران صبا

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت پروفیل مبتکران صبا
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت پروفیل مبتکران صبا

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 40*60 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 60*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 9.5 کارخانه مبتکران صبا 20*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 7 کارخانه مبتکران صبا 10*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 12 کارخانه مبتکران صبا 25*25
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 14 کارخانه مبتکران صبا 20*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 14 کارخانه مبتکران صبا 30*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 480 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 18.8 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 18.8 کارخانه مبتکران صبا 40*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 16.5 کارخانه مبتکران صبا 40*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 33 کارخانه مبتکران صبا 70*70
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 28.5 کارخانه مبتکران صبا 60*60
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 480 کارخانه مبتکران صبا 40*60
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 21 کارخانه مبتکران صبا 60*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 33 کارخانه مبتکران صبا 100*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 570 کارخانه مبتکران صبا 90*90
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 28.2 کارخانه مبتکران صبا 40*80
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 مبتکران صبا

6 2 12 کارخانه مبتکران صبا 30*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,330 تـــومـان
2 %
551 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 9.3 کارخانه مبتکران صبا 30*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 9.3 کارخانه مبتکران صبا 25*25
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 7.5 کارخانه مبتکران صبا 20*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 5.6 کارخانه مبتکران صبا 10*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 40*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 13 کارخانه مبتکران صبا 40*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 11.2 کارخانه مبتکران صبا 40*20
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 11.2 کارخانه مبتکران صبا 30*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 19 کارخانه مبتکران صبا 60*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 13 کارخانه مبتکران صبا 50*30
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 19 کارخانه مبتکران صبا 70*70
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 17 کارخانه مبتکران صبا 60*60
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 23 کارخانه مبتکران صبا 40*80
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 23 کارخانه مبتکران صبا 100*40
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2 مبتکران صبا

6 2 27 کارخانه مبتکران صبا 90*90
۱۶:۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,605 تـــومـان
2 %
642 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو