پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت پروفیل مبتکران صبا

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت پروفیل مبتکران صبا
سایز محصول
  • همه سایز ها

پروفیل مبتکران صبا یکی از برندهای شناخته شده در صنعت ساختمان و تولید پروفیل‌ در ایران است. در حال حاضر قیمت پروفیل مبتکران صبا در محدود قیمت 35,727 تومان می باشد. برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آپ تماس بگیرید.

قیمت پروفیل مبتکران صبا
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
پروفیل 40*60 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 60*40
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 9.5 کارخانه مبتکران صبا 20*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 7 کارخانه مبتکران صبا 10*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 12 کارخانه مبتکران صبا 25*25
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 14 کارخانه مبتکران صبا 20*40
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 14 کارخانه مبتکران صبا 30*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 480 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 18.8 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 18.8 کارخانه مبتکران صبا 40*40
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 16.5 کارخانه مبتکران صبا 40*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 33 کارخانه مبتکران صبا 70*70
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 28.5 کارخانه مبتکران صبا 60*60
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 480 کارخانه مبتکران صبا 40*60
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 21 کارخانه مبتکران صبا 60*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 33 کارخانه مبتکران صبا 100*40
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 570 کارخانه مبتکران صبا 90*90
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 28.2 کارخانه مبتکران صبا 40*80
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 6 2 12 کارخانه مبتکران صبا 30*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,727 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 9.3 کارخانه مبتکران صبا 30*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 25*25 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 9.3 کارخانه مبتکران صبا 25*25
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 7.5 کارخانه مبتکران صبا 20*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 5.6 کارخانه مبتکران صبا 10*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 40*40
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 13 کارخانه مبتکران صبا 40*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 11.2 کارخانه مبتکران صبا 40*20
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 11.2 کارخانه مبتکران صبا 30*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 19 کارخانه مبتکران صبا 60*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 15 کارخانه مبتکران صبا 50*50
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 13 کارخانه مبتکران صبا 50*30
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 19 کارخانه مبتکران صبا 70*70
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 17 کارخانه مبتکران صبا 60*60
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 23 کارخانه مبتکران صبا 40*80
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*100 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 23 کارخانه مبتکران صبا 100*40
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2 مبتکران صبا 6 2 27 کارخانه مبتکران صبا 90*90
۱۶:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,909 تـــومـان
ثابت
تفاوت قیمت پروفیل گالوانیزه مبتکران صبا با پروفیل آهن چیست؟
تفاوت پروفیل مبتکران صبا با سایر برندهای پروفیل موجود در بازار چیست؟
چه نوع پروفیل‌هایی برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان مناسب‌تر هستند؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو