جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد آریان فولاد
بارگیری
سایز
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10449 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10447 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10445 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
10443 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
10441 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
10439 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10437 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10435 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10433 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10431 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد آریان فولاد مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن