جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد آناهیتا گیلان
بارگیری
سایز
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11377 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,050
11375 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,050
11373 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,050
11371 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11369 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11367 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11365 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11363 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11361 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,250
11359 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,250
مشاهده بیشتر
میلگرد آناهیتا گیلان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن