جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد امیرکبیر
محل بارگیری
سایز
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12432 کارخانه 32 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,979
12430 کارخانه 28 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,979
12428 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۰۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,955
12426 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A4
۱۴:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12424 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,955
12422 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A4
۱۴:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12420 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,955
12418 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A4
۱۴:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12415 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,955
12413 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A4
۱۴:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد امیرکبیر مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن