جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد بافق
بارگیری
سایز
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11309 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11303 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11301 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11299 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11295 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11293 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,850
11291 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,850
11289 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,855
11282 کارخانه 10 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,040
11274 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
مشاهده بیشتر
میلگرد بافق مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن