جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد تیکمه داش
بارگیری
سایز
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12707 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12705 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12703 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12701 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12699 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12697 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12695 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12693 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12691 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12688 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
مشاهده بیشتر
میلگرد تیکمه داش مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن