جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد جهان فولاد سیرجان
بارگیری
سایز
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11407 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11405 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11403 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,375
11401 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,375
11399 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,375
11397 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,375
11395 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11393 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11390 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
11388 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد جهان فولاد سیرجان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن