جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد خرمدشت
محل بارگیری
سایز
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12761 کارخانه 28 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12759 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12757 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12755 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12753 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12751 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12749 کارخانه 14 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12747 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12745 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۴۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,949
12743 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۲:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد خرمدشت مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن