جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد خلیج فارس
بارگیری
سایز
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11941 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11939 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11937 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11935 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11933 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11931 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11929 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11927 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11925 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11923 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۰۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خلیج فارس مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن