جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد راد همدان
بارگیری
سایز
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11986 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11980 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,490
11977 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,490
11975 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
11973 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
11971 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
11969 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
11967 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
11963 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,710
11960 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد راد همدان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن