جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد سیرجان
محل بارگیری
سایز
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12613 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۷:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,048
12611 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12609 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۷:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,048
12607 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12604 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۷:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,048
12601 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12599 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۷:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,048
12597 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12595 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۷:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,048
12585 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد سیرجان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن