جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد شاهرود
بارگیری
سایز
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12643 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12641 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12638 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12636 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12634 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12632 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12630 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12628 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12626 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,580
12624 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد شاهرود مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن