جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد فایکو ساری
بارگیری
سایز
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12672 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12670 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12668 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12665 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12663 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12659 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12654 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12652 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12650 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,950
12648 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد فایکو ساری مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن