جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد میانه
بارگیری
سایز
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11920 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۰۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11918 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۸ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11916 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11914 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11912 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۲ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11910 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11908 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,690
11904 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11902 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۲ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11900 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد میانه مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن