جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد هیربد
بارگیری
سایز
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12734 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12732 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,780
12730 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,780
12728 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,740
12726 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,740
12724 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,740
12722 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,740
12720 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,780
12718 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,780
12716 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,100
مشاهده بیشتر
میلگرد هیربد مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن