جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد کوثر اهواز
محل بارگیری
سایز
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12519 کارخانه 32 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
12515 کارخانه 30 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12511 کارخانه 28 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
12505 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12502 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
12497 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
12493 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
12485 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
12479 کارخانه 14 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
12467 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۶:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد کوثر اهواز مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن