از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

میلگرد کویر کاشان

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • میلگرد A2 کویر کاشان
  • میلگرد ساده کویر کاشان
  • قیمت کلاف ساده کویر کاشان
  • قیمت کلاف آجدار کویر کاشان
سایز محصول
  • همه سایز ها

میلگرد کویر کاشان یکی از محصولات با کیفیت و محبوب در بازار فولاد ایران است که توسط مجتمع فولاد کویر کاشان تولید می‌شود. در حال حاضر قیمت میلگرد کویر کاشان در محدود قیمت 26,270 تومان می باشد. برای استعلام قیمت میلگرد کویر کاشان به روز به کارشناسان آهن آپ تماس بگیرید.

میلگرد A2 کویر کاشان
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 30 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 30 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 9 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۹:۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
ثابت
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
1 %
365 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,455 تـــومـان
0.5 %
270 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,725 تـــومـان
ثابت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
میلگرد ساده کویر کاشان
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 30 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 30 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 9 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
ثابت
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
1 %
365 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,455 تـــومـان
0.5 %
270 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,725 تـــومـان
ثابت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
قیمت کلاف ساده کویر کاشان
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 30 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 30 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 9 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
ثابت
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
1 %
365 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,455 تـــومـان
0.5 %
270 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,725 تـــومـان
ثابت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
قیمت کلاف آجدار کویر کاشان
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 30 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 30 A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 9 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
26,270 تـــومـان
2 %
550 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
ثابت
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
0.5 %
180 تـــومـان
میلگرد 8 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,000 تـــومـان
1 %
365 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,455 تـــومـان
0.5 %
270 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,725 تـــومـان
ثابت
میلگرد 40 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A4 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 32 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 28 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 25 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 22 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 20 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 18 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 16 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 14 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
27,910 تـــومـان
2 %
635 تـــومـان
میلگرد 12 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
میلگرد 10 کویر کاشان شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۵:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
28,365 تـــومـان
1.5 %
455 تـــومـان
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو