جستجو
بستن
در حال مشاهده نبشی انبار اصفهان
بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12342 بنگاه اصفهان 11 6 110
۱۴:۰۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12340 بنگاه اصفهان 10 6 90
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
3.5 23,210
12338 بنگاه اصفهان 9 6 85
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,035
12335 بنگاه اصفهان 2.5 6 7
۱۴:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,940
12333 بنگاه اصفهان 8 6 58
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
2 23,210
12331 بنگاه اصفهان 7 6 52
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12329 بنگاه اصفهان 7 6 44
۱۳:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 24,130
12326 بنگاه اصفهان 6 6 32
۱۳:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12322 بنگاه اصفهان 120 6 26
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12320 بنگاه اصفهان 120 6 22
۱۳:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
مشاهده بیشتر
نبشی انبار اصفهان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن