از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق رنگی چین

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ورق رنگی چین
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت ورق رنگی چین

آخریـن بروزرسانی
۲۴. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق رنگی 0.4 سبز فولاد مبارکه

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول فولاد مبارکه
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
54,950 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 بنفش 4005 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۲:۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
46,450 تـــومـان
1.5 %
650 تـــومـان

ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.18 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.18 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چین

بنگاه اصفهان 0.16 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.25 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چین

بنگاه اصفهان 0.18 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چین

بنگاه اصفهان 0.25 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چین

بنگاه اصفهان 0.18 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۲:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
46,950 تـــومـان
1 %
400 تـــومـان

ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.16 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.16 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چین

بنگاه اصفهان 0.28 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.28 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.28 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.23 1 رول چین
۱۵:۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
48,150 تـــومـان
ثابت

ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.28 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.28 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.28 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.3 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.35 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.45 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1.25 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین

بنگاه اصفهان 0.47 1 رول چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی چینی یکی از محصولات پرکاربرد در که برای پوشش و حفاظت از ساختمان‌ها به کار می‌رود. این محصول از طریق فرایند گالوانیزاسیون تولید شده و با اعمال پوشش رنگی، به علاوه یک‌لایه پوشش پایدار و محافظتی برای فلز زیرین مجهز می‌شود.

در مورد قیمت ورق گالوانیزه رنگی چین ، بایستی به عوامل متعددی توجه شود. از جمله این عوامل می‌توان به ضخامت ورق، نوع رنگ استفاده شده، و ابعاد و اندازه ورق اشاره کرد. هر کدام از این عوامل می‌توانند بر قیمت نهایی ورق تأثیرگذار باشند. ضمناً، عواملی نظیر کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی تولید، و نرخ تورم نیز به طور مستقیم بر قیمت ورق گالوانیزه رنگی چین اثر می‌گذارند.

قیمت ورق رنگی چینی در بازار چقدر است؟

باتوجه‌به رشد صنعت فولاد در چین و جایگاه برجسته‌ای که این کشور به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی فولاد در جهان دارد، تولید ورق گالوانیزه رنگی نیز در این کشور در حال افزایش است. این ورق‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان، از تقاضای بالایی در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمانی و خودروسازی برخوردارند.

نرخ روز ورق گالوانیزه رنگی چین ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف متغیر باشد. این تغییرات به وابستگی به عوامل متعددی از جمله قیمت فلز، تقاضا، و تعرفه‌های گمرکی اتفاق می‌افتد. برای تعیین نرخ ورق گالوانیزه رنگی چین، باید به این عوامل مختلف که در تشکیل قیمت آن نقش دارند، توجه نمود. ارزش‌افزوده‌ای که تحقیقات گسترده درباره بازار ورق گالوانیزه و نرخ آن در چین دارند، برای خریداران این محصولات بسیار مهم است.

ورق گالوانیزه رنگی چین از ترکیبی از ورق گالوانیزه و رنگ‌های مختلف تشکیل شده است و به‌عنوان یکی از مواد اصلی در صنعت ساختمان و پوشش‌دادن سطوح مورداستفاده قرار می‌گیرد. این محصول در بازار با تفاوت‌های قابل‌توجهی نسبت به نرخ‌های گذشته روبرو است که برگرفته از تغییرات در مواد اولیه و نرخ تولید آن است.

رنگ‌های پرطرف‌دار برای ورق گالوانیزه رنگی شامل مشکی و سفید هستند، درحالی‌که علاقه‌مندان به رنگ‌های گرمی مانند طلایی و برنزی نیز وجود دارند. باتوجه‌به اهمیتی که ورق گالوانیزه رنگی چین در صنعت ساختمان‌سازی دارد، تغییرات در نرخ آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در بازار به وجود آورده و بنابراین، قیمت‌گذاری دقیق این محصول و هماهنگی با تغییرات بازار بسیار حائز اهمیت است.

قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی به چه عواملی وابستگی دارد؟

قیمت ورق گالوانیزه رنگی چین تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که برخی از آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند:

  • ضخامت ورق: ورق‌های گالوانیزه رنگی با ضخامت‌های گوناگون در بازار عرضه می‌شوند. هر چه ضخامت ورق بیشتر باشد، هزینه آن نیز افزایش می‌یابد.
  • نوع رنگ: تولیدکنندگان این محصول، از پوشش‌های مختلف رنگی برای ورق‌ها استفاده می‌کنند. پوشش‌های مقاوم و پایدار معمولاً با قیمت بالاتری عرضه می‌شوند.
  • ابعاد ورق: اندازه و ابعاد ورق نیز بر قیمت آن تأثیرگذار است. ورق‌های بزرگ‌تر معمولاً با قیمت بالاتری و ورق‌های کوچک‌تر با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند.

عوامل دیگری همچون کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی تولید، و نرخ تورم نیز بر قیمت ورق گالوانیزه رنگی چین تأثیرگذار هستند.

باتوجه‌به اهمیت گسترده‌ای که این عوامل در تشکیل قیمت دارند، توصیه می‌شود که به‌عنوان خریدار، قبل از اقدام به خرید ورق گالوانیزه رنگی چین، با فروشگاه‌های مختلف تماس بگیرید. سپس اطلاعات لازم را درباره قیمت و کیفیت هر محصول جمع‌آوری نمایید تا تصمیم مناسب‌تری اتخاذ کنید.

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی چه مزیت‌هایی دارد؟

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی به‌عنوان یک گزینه مؤثر و مطلوب برای خریداران دارای مزایای چشمگیری است:

راحتی و آسانی: با خرید آنلاین، خریداران نیازی به حضور فیزیکی در مکان فروش ندارند. آن‌ها می‌توانند از راحتی خانه خود، محصول موردنظر خود را بر اساس مشخصات فنی، ابعاد و قیمت مقایسه کنند و انتخاب بهتری داشته باشند.

گستردگی انتخاب: فروشگاه‌های آنلاین اغلب گستره وسیعی از ورق گالوانیزه رنگی چینی را ارائه می‌دهند. از جمله انواع مختلف ضخامت، ابعاد و رنگ‌ها. این امکان به خریداران می‌دهد که بین گزینه‌های متعدد انتخاب کنند و بهترین محصول را برای نیازهای خود انتخاب کنند.

صرفه‌جویی در زمان و هزینه: خرید اینترنتی معمولاً زمان کمتری را در بر دارد. افراد نیازی به‌صرف زمان و هزینه برای رفتن به مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها ندارند و می‌توانند در هر زمانی که بخواهند، خرید خود را انجام دهند.

اطلاعات دقیق و کامل: وب‌سایت‌های فروشگاهی آنلاین اطلاعات دقیق و کاملی را در مورد محصولات ارائه می‌دهند، از جمله مشخصات فنی، ابعاد، و راهنمای خرید. این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا تصمیم بهتری برای خرید بگیرند.

ارسال سریع و آسان: بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین ارسال سریع و مطمئن محصولات را فراهم می‌کنند. این ویژگی به خریداران امکان می‌دهد تا در کمترین زمان ممکن محصول موردنظر خود را دریافت کنند.

باتوجه‌به این مزایا، خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی به‌عنوان یک روش مؤثر و سریع، می‌تواند انتخابی مناسب برای خریداران باشد. این نوع خرید برای کسانی که به دنبال راحتی، صرفه‌جویی در هزینه و دسترسی گستره وسیعی از محصولات هستند بسیار مناسب است.

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی از آهن آپ

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی از آهن آپ، یک گزینه هوشمندانه برای خریداران است که به دنبال کیفیت، راحتی، و صرفه‌جویی هستند. این روش خرید، امکانات و مزایای فراوانی را به خریداران ارائه می‌دهد.

یکی از مزایای اصلی خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی، راحتی و سهولت است. خریداران می‌توانند به‌راحتی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مکان فروش، محصول موردنظر خود را انتخاب و سفارش دهند. این امر به‌خصوص برای افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند یا وقت کمی برای خرید حضوری ندارند، بسیار مفید است.

همچنین، خرید آنلاین از طریق آهن آپ به خریداران امکان می‌دهد از تنوع بیشتری از محصولات و مدل‌ها بهره‌مند شوند. آن‌ها می‌توانند بین گزینه‌های مختلف انتخاب کرده و محصول مطابق با نیازهای خود را پیدا کنند.

بهره‌مندی از قیمت‌های رقابتی و مناسب نیز یکی از مزایای خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی از آهن آپ است؛ بنابراین، خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی از آهن آپ به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر است.

علاوه بر این، اطلاعات دقیق و کامل درباره محصولات و شرایط خرید در دسترس خریداران است که این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا قبل از خرید، اطلاعات لازم را درباره مشخصات فنی، ابعاد، و قیمت محصول به دست آورند و تصمیم بهتری بگیرند.

باتوجه‌به این مزایا، خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی از آهن آپ یک انتخاب هوشمندانه برای هر کسی است که به دنبال خریدی آسان، مطمئن و باصرفه است.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو