پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق رنگی چینی

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت ورق رنگی چینی
سایز محصول
 • همه سایز ها
قیمت ورق رنگی چینی
آخریـن بروزرسانی
۲۴. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری عرض (m) حالت ضخامت (mm) کارخانه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 بنفش 4005 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.16 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.25 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.25 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.18 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.16 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.16 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.23 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.28 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.3 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.35 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.45 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.4 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چین بنگاه اصفهان 1.25 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین بنگاه اصفهان 1 رول 0.47 چین
تماس بگیرید
ثابت

ورق رنگی چینی به دلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان، یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت و ساختمان است. این محصول از طریق فرایند گالوانیزاسیون تولید شده و با اعمال پوشش رنگی، به یک‌لایه پوشش پایدار و محافظتی برای فلز زیرین مجهز می‌شود. شما می‌توانید قیمت ورق گالوانیزه رنگی در رنگ‌های مختلف را در جدول بالا مشاهده کنید. برای دریافت مشاوره رایگان و تخصصی خرید ورق رنگی چین نیز می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت ورق رنگی چینی در بازار چقدر است؟

باتوجه‌به رشد صنعت فولاد در چین و جایگاه برجسته‌ای که این کشور به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی فولاد در جهان دارد، تولید ورق رنگی گالوانیزه چینی نیز در این کشور در حال افزایش است. این مقاطع فولادی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان، از تقاضای بالایی در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمانی و خودروسازی برخوردارند.

نرخ روز ورق رنگی گالوانیزه چینی ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف، متغیر باشد. این تغییرات به عوامل متعددی از جمله قیمت فولاد، تقاضا و تعرفه‌های گمرکی بستگی دارد. برای تعیین نرخ ورق رنگی گالوانیزه چینی ، باید به این عوامل که بر تعیین نرخ این نوع مقطع فولادی نقش دارند توجه کنید.

ورق رنگی گالوانیزه چینی ، از این مقطع گالوانیزه و با پوشش رنگ‌های مختلف تشکیل شده است و به‌عنوان یکی از مواد اصلی در صنعت ساختمان و پوشش‌دادن سطوح مورداستفاده قرار می‌گیرد. به دلیل وارداتی بودن این محصول، نرخ آن تحت‌تأثیر عواملی مختلفی قرار می‌گیرد. باتوجه‌به این موضوع مهم شما باید قیمت ورق رنگی چینی را به‌صورت روزانه استعلام کنید.

قیمت ورق رنگی چینی هر روز در جدول‌های بالا به‌روزرسانی می‌شود. شما می‌توانید برای استعلام قیمت روز ورق رنگی چینی به این جدول مراجعه کنید.

قیمت ورق رنگی گالوانیزه چینی به چه عواملی وابستگی دارد؟

در مورد قیمت ورق رنگی گالوانیزه چینی ، بایستی به عوامل متعددی توجه شود؛ از جمله این عوامل می‌توان به ضخامت ورق، نوع رنگ استفاده شده، ابعاد و اندازه این مقطع فولادی اشاره کرد. هر کدام از این عوامل می‌توانند بر قیمت نهایی ورق رنگی تأثیرگذار باشند. ضمناً، عواملی نظیر کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی تولید و نرخ تورم نیز به طور مستقیم بر قیمت و خرید ورق رنگی چینی اثر می‌گذارند.

قیمت ورق رنگی گالوانیزه چینی تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که برخی از آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. این عوامل عبارت‌اند از:

 • ضخامت ورق: ورق‌های گالوانیزه رنگی با ضخامت‌های گوناگون در بازار عرضه می‌شوند. هر چه ضخامت این شیت فولادی بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.
 • نوع رنگ: تولیدکنندگان این محصول، از پوشش‌های مختلف رنگی برای ورق‌ها استفاده می‌کنند. پوشش‌های مقاوم و پایدار معمولاً با قیمت بالاتری عرضه می‌شوند.
 • ابعاد ورق: اندازه و ابعاد این مقطع فولادی نیز بر قیمت آن تأثیرگذار است. ورق‌های بزرگ‌تر معمولاً با قیمت بالاتری و مقاطع کوچک‌تر با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند.

عوامل دیگری همچون کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی تولید و نرخ تورم نیز بر قیمت ورق رنگی چینی تأثیرگذار هستند.

باتوجه‌به اهمیت گسترده‌ای که این عوامل در تشکیل قیمت دارند، توصیه می‌شود که به‌عنوان خریدار، قبل از اقدام به خرید ورق رنگی چینی ، با فروشگاه‌های مختلف تماس بگیرید. سپس اطلاعات لازم را درباره قیمت و کیفیت هر محصول جمع‌آوری کنید تا خرید به‌قیمتی داشته باشید.

رنگ‌های پرطرف‌دار برای ورق رنگی گالوانیزه چینی شامل مشکی و سفید هستند؛ درحالی‌که علاقه‌مندان به رنگ‌های گرمی مانند طلایی و برنزی نیز وجود دارند. باتوجه‌به اهمیتی که ورق رنگی گالوانیزه چینی در صنعت ساختمان‌سازی دارد، تغییرات در نرخ آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در بازار به وجود آورد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دقیق این محصول و هماهنگی با تغییرات بازار بسیار حائز اهمیت است.

خرید اینترنتی ورق رنگی گالوانیزه چینی چه مزیت‌هایی دارد؟

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی به‌عنوان یک گزینه مؤثر و مطلوب برای خریداران دارای مزیت زیادی است. از جمله مهم‌ترین مزیت‌ها باید به موارد زیر اشاره کرد:

 • راحتی و آسانی: با خرید آنلاین، نیازی به حضور فیزیکی در مکان فروش ندارد. شما می‌توانید به‌راحتی در خانه خود، محصول موردنظر خود را بر اساس مشخصات فنی، ابعاد و قیمت مقایسه کنید و انتخاب بهتری داشته باشید.
 • گستردگی انتخاب: فروشگاه‌های آنلاین اغلب گستره وسیعی از ورق رنگی گالوانیزه چینی را ارائه می‌دهند. از جمله انواع مختلف ضخامت، ابعاد و رنگ‌ها. این موضوع باعث می‌شود که شما گزینه‌های متعددی برای انتخاب داشته باشید و بهترین محصول را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
 • صرفه‌جویی در زمان و هزینه: خرید اینترنتی معمولاً زمان کمتری نیاز دارد. افراد نیازی به‌صرف زمان و هزینه برای رفتن به مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها ندارند و می‌توانند در هر زمانی که بخواهند، خرید خود را انجام دهند.
 • اطلاعات دقیق و کامل: وب‌سایت‌های فروشگاهی آنلاین، اطلاعات دقیق و کاملی را در مورد محصولات ارائه می‌دهند، از جمله مشخصات فنی، ابعاد و راهنمای خرید. این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا تصمیم بهتری برای خرید بگیرند.
 • ارسال سریع و آسان: بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین ارسال سریع و مطمئن محصولات را فراهم می‌کنند. این ویژگی به خریداران امکان می‌دهد تا در کمترین زمان ممکن محصول موردنظر خود را دریافت کنند.

باتوجه‌به این مزایا، خرید اینترنتی ورق گالوانیزه رنگی چینی به‌عنوان یک روش مؤثر و سریع، می‌تواند انتخابی مناسب برای خریداران باشد. این نوع خرید برای کسانی که به دنبال راحتی، صرفه‌جویی در هزینه و دسترسی گستره وسیعی از محصولات هستند، بسیار مناسب است.

خرید اینترنتی ورق رنگی گالوانیزه چینی از آهن آپ

خرید اینترنتی ورق رنگی گالوانیزه چینی از آهن آپ، یک گزینه هوشمندانه برای خریداران است که به دنبال کیفیت، راحتی و صرفه‌جویی هستند. این روش خرید، امکانات و مزایای فراوانی را به خریداران ارائه می‌دهد.

یکی از مزایای اصلی خرید اینترنتی ورق رنگی چینی، راحتی و سهولت است. خریداران می‌توانند به‌راحتی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مکان فروش، محصول موردنظر خود را در سایت آهن آپ، انتخاب و سفارش دهند.

همچنین، خرید آنلاین از طریق آهن آپ به خریداران امکان می‌دهد از تنوع بیشتری از محصولات و مدل‌ها بهره‌مند شوند. آن‌ها می‌توانند بین گزینه‌های مختلف انتخاب و محصول مطابق با نیازهای خود را پیدا کنند.

بهره‌مندی از قیمت‌های رقابتی و مناسب نیز یکی از مزایای خرید اینترنتی ورق رنگی چینی از آهن آپ است؛ بنابراین، خرید اینترنتی از آهن آپ به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر است.

علاوه بر این، اطلاعات دقیق و کامل درباره محصولات و شرایط خرید در دسترس خریداران است که این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا قبل از خرید، اطلاعات لازم را درباره مشخصات فنی، ابعاد و قیمت محصول به دست آورند و تصمیم بهتری بگیرند.

باتوجه‌به این مزایا، خرید اینترنتی ورق رنگی چینی از آهن آپ یک انتخاب هوشمندانه برای هر کسی است که به دنبال خریدی آسان، مطمئن و باصرفه است.

سخن پایانی:

آهن آپ یکی از بازرگانی‌های فعال در زمینه فروش ورق رنگی چینی است. شما می‌توانید انواع ورق های رنگی چینی، در ضخامت‌های 0.16 تا 0.47 میلی‌متر را از آهن آپ خریداری کنید. برای استعلام قیمت لحظه ای نیز می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

آیا کیفیت ورق رنگی چینی قابل مقایسه با ورق‌های تولید داخلی است؟
آیا قیمت ورق رنگی چینی ارزان‌تر از ورق‌های تولید داخلی است؟
ورق رنگی چینی برای چه کاربردهایی مناسب است؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو