از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

پروفیل آپادانا ضخامت 2/5

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • پروفیل آپادانا ضخامت 2/5
سایز محصول
  • همه سایز ها

پروفیل آپادانا ضخامت 2/5

آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 56 120*120
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 43 90*90
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 37 80*80
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 33 70*70
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 28 60*60
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 480 60*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 23 50*50
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 21 60*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 19 40*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 19 20*60
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 19 50*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 16.5 40*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 14 30*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 14 40*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 11.5 25*25
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 11.5 20*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 9 10*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 9 20*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 8 10*25
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد آپادانا

6 کارخانه 2.5 7 10*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,079 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو