از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

پروفیل تهران شرق ضخامت 2/5

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • پروفیل تهران شرق ضخامت 2/5
سایز محصول
  • همه سایز ها
پروفیل تهران شرق ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 18.6 کارخانه تهران شرق 20*60
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 23.3 کارخانه تهران شرق 50*50
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 14 کارخانه تهران شرق 40*20
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 25.6 کارخانه تهران شرق 40*70
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 11.6 کارخانه تهران شرق 30*20
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 47 کارخانه تهران شرق 80*120
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 28 کارخانه تهران شرق 80*40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 9.3 کارخانه تهران شرق 20*20
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 41.9 کارخانه تهران شرق 100*80
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 23.3 کارخانه تهران شرق 60*40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 11.6 کارخانه تهران شرق 25*25
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 37.2 کارخانه تهران شرق 80*80
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 21 کارخانه تهران شرق 40*50
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 11.6 کارخانه تهران شرق 10*40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 41.9 کارخانه تهران شرق 120*60
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 18.6 کارخانه تهران شرق 40*40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 9.3 کارخانه تهران شرق 10*30
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 37.2 کارخانه تهران شرق 100*60
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 21 کارخانه تهران شرق 60*30
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 8.2 کارخانه تهران شرق 10*25
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 32.6 کارخانه تهران شرق 60*80
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 18.6 کارخانه تهران شرق 30*50
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 7 کارخانه تهران شرق 10*20
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 41.9 کارخانه تهران شرق 90*90
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 16.3 کارخانه تهران شرق 30*40
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 32.6 کارخانه تهران شرق 70*70
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 14 کارخانه تهران شرق 30*30
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 تهران شرق 6 2.5 28 کارخانه تهران شرق 60*60
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,455 تـــومـان
3 %
1,455 تـــومـان
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو