از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان

آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 41.9 100*80
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 11.6 25*25
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 37.2 80*80
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 21 40*50
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 11.6 10*40
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 41.9 120*60
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 18.6 40*40
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 9.3 10*30
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 37.2 100*60
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 21 60*30
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 8.2 10*25
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 32.6 60*80
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 18.6 30*50
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 7 10*20
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 41.9 90*90
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 16.3 30*40
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 32.6 70*70
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 14 30*30
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 28 60*60
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 18.6 20*60
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 23.3 50*50
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 14 20*40
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 22.3 40*60
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 9.3 20*20
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 28 40*80
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 47 80*120
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 25.6 40*70
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان

6 کارخانه 2.5 11.6 30*20
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
37,431 تـــومـان
2 %
643 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو