جستجو
بستن
در حال مشاهده پروفیل 2
بارگیری
سایز
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10910 کارخانه اصفهان 2 6 17 60*30
۱۷:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10908 کارخانه اصفهان 2 6 15 508
۱۷:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10902 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۷:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10892 کارخانه اصفهان 2 6 34 90*90
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10888 کارخانه اصفهان 2 6 26.4 70*70
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10882 کارخانه اصفهان 2 6 31 2
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10878 کارخانه اصفهان 2 6 22.6 60*60
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10828 کارخانه اصفهان 2 6 18.8 50*50
۱۶:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10823 کارخانه اصفهان 2 6 5.7 2
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10807 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
مشاهده بیشتر
پروفیل 2 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن