جستجو
بستن
در حال مشاهده کلاف آجدار کوثر اهواز
بارگیری
سایز
کلاف آجدار کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12959 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار
۱۳:۳۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12957 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۳:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12955 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۳:۲۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12953 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۳:۲۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12951 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۳:۲۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کوثر اهواز مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن