جستجو
بستن
در حال مشاهده کلاف آجدار کویر کاشان
بارگیری
سایز
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13030 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار
۱۶:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13028 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار
۱۶:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13026 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار
۱۶:۲۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13024 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار
۱۶:۲۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,220
13022 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار
۱۶:۲۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13020 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۶:۲۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13018 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۶:۱۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13016 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار
۱۶:۱۷ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13014 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۶:۱۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کویر کاشان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن